Hàng hóa

Hiệp định Khuyến khích và Bảo hộ Đầu tư giữa Việt Nam và Latvia

22:32 | 26/02/2020

Chia sẻ

Hiệp định Khuyến khích và Bảo hộ Đầu tư giữa Việt Nam và Latvia được kí kết với với mong muốn mở rộng, tăng cường hợp tác lâu dài về kinh tế và công nghiệp.
Hiệp định Khuyến khích và Bảo hộ Đầu tư giữa Việt Nam và Latvia - Ảnh 1.

Hiệp định Khuyến khích và Bảo hộ Đầu tư giữa Việt Nam và Latvia. (Nguồn: baoquocte.vn)

Thông tin cơ bản về Hiệp định Khuyến khích và Bảo hộ Đầu tư giữa Việt Nam và Latvia

Thời gian kí kết: 6/11/1995

Địa điểm kí kết: Riga, Latvia.

Hiệp định Khuyến khích và Bảo hộ Đầu tư giữa Việt Nam và Latvia được kí kết với với mong muốn mở rộng, tăng cường hợp tác lâu dài về kinh tế và công nghiệp. Đặc biệt là tạo những điều kiện thuận lợi cho đầu tư của các nhà đầu tư của nước này tại lãnh thổ của nước kia. 

Việt Nam và Latvia nhận thức được sự cần thiết bảo hộ đầu tư của các nhà đầu tư hai nước và thúc đẩy đầu tư, kinh doanh vì lợi ích kinh tế của hai bên.

Khuyến khích và bảo hộ đầu tư 

Mỗi Bên kí kết sẽ khuyến khích và tạo những điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư của Bên kí kết kia đầu tư trên lãnh thổ của mình, chấp thuận việc đầu tư đó nếu phù hợp với luật và qui định của mình.

Việc đầu tư của các nhà đầu tư mỗi Bên kí kết sẽ luôn luôn được hưởng sự đối xử thỏa đáng, công bằng và được bảo đảm an toàn trên lãnh thổ của Bên kí kết kia.

Các qui định tối huệ quốc theo Hiệp định

Đầu tư của các nhà đầu tư thuộc mỗi Bên kí kết trên lãnh thổ Bên kí kết kia được hưởng sự đối xử thỏa đáng, công bằng và sự đối xử này không kém thuận lợi hơn so với bất kì quốc gia thứ ba nào. 

Các đầu tư của một Bên kí kết đầu tư trên lãnh thổ của Bên kí kết kia nếu bị rủi ro do nguyên nhân chiến tranh hoặc xung đột vũ trang, cách mạng, tình trạng khẩn cấp toàn quốc, bạo động, nổi dậy hay nổi loạn trên lãnh thổ của Bên kí kết kia sẽ được xem xét hoàn trả, đền bù, bồi thường hoặc bằng giải pháp khác.

Áp dụng Hiệp định đối với các đầu tư 

1. Hiệp định sẽ được áp dụng đối với các đầu tư được thực hiện bởi các nhà đầu tư của Bên kí kết, tại lãnh thổ của Bên kí kết kia sau ngày Hiệp định có hiệu lực. 

2. Hiệp định này cũng sẽ được áp dụng đối với các đầu tư được thực hiện bởi nhà đầu tư của một Bên kí kết, tại lãnh thổ của Bên kí kết kia trước ngày Hiệp định này có hiệu lực, với điều kiện là các đầu tư đó được thực hiện phù hợp với pháp luật về đầu tư nước ngoài của các bên kí kết. 

3. Hiệp định này sẽ không áp dụng với các tranh chấp có liên quan đến đầu tư đã phát sinh, hoặc các khiếu nại đã được giải quyết trước ngày Hiệp định này có hiệu lực.

Trao đổi ý kiến và thông tin 

Theo yêu cầu của một Bên ký kết, Bên kí kết kia sẽ đồng ý nhanh chóng tiến hành các cuộc trao đổi ý kiến về việc giải thích và áp dụng Hiệp định này. 

Theo yêu cầu của một Bên kí kết, thông tin sẽ được trao đổi về ảnh hưởng mà các luật, qui định, quyết định, thực tiễn quản lí, các thủ tục hoặc chính sách của Bên kí kết kia có thể đối với các đầu tư được nói đến trong Hiệp định này.

Chi tiết về Hiệp định Khuyến khích và Bảo hộ Đầu tư giữa Việt Nam và Latvia

Phùng Nguyệt