|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Nhà đất

Hai nguồn giúp lợi nhuận Nam Long tăng trưởng 39% trong quý III

11:17 | 20/10/2023
Chia sẻ
Mizuki là dự án trọng điểm bàn giao trong quý nhưng thuộc công ty liên doanh nên không được hợp nhất vào doanh thu và Nam Long chỉ ghi nhận phần lợi nhuận phân bổ về.

Tiến độ dự án Mizuki tính đến tháng 10/2023. (Nguồn: Mizuki.vn).

CTCP Đầu tư Nam Long (: NLG) vừa công bố BCTC hợp nhất quý III/2023 với kết quả kinh doanh tăng trưởng, được hỗ trợ từ lãi ở công ty liên doanh liên kết và phần thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) hoãn lại.

Cụ thể, mảng kinh doanh chính ghi nhận doanh thu thuần giảm khoảng 60% so với cùng kỳ khi đạt gần 357 tỷ đồng, chủ yếu từ hoạt động bán nhà ở và căn hộ. Mizuki là dự án trọng điểm bàn giao trong quý nhưng thuộc công ty liên doanh nên không được hợp nhất vào doanh thu và chỉ ghi nhận phần lợi nhuận phân bổ về.

Doanh thu mảng tài chính (lãi tiền gửi ngân hàng, lãi cho vay) tăng trưởng hơn 10% như đóng góp không đáng kể (32 tỷ đồng).

Trong khi các chi phí bán hàng, quản lý doanh nghiệp giảm 22 - 32% thì chi phí lãi vay trái phiếu và ngân hàng tăng mạnh hơn 71%, ghi nhận khoảng 66 tỷ đồng.

Lợi nhuận thuần của Nam Long theo đó giảm 90% so với cùng kỳ năm ngoái về mức 7,5 tỷ đồng. Tuy nhiên, với khoản lãi hơn 89 tỷ đồng từ công ty liên doanh, liên kết cùng với 81 tỷ đồng thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại giúp Nam Long lãi sau thuế gần 71 tỷ đồng, tăng hơn 39% so với cùng kỳ.

Nam Long đang đầu tư hơn 2.000 tỷ đồng vào ba công ty liên doanh, liên kết để cùng tham gia phát triển dự án: Paragon Đại Phước (sở hữu 75%), NNH Mizuki (sở hữu 50%) và Anabuki NL (sở hữu 30,59%).

Doanh nghiệp giải thích thêm, đối với thuế suất thuế TNDN áp dụng cho Nam Long là 20% thu nhập chịu thuế. Các công ty con trong nhóm công ty áp dụng các mức thuế suất thuế TNDN dao động 10 - 20% theo từng công ty và từng dự án.

Các báo cáo thuế của nhóm công ty sẽ chịu sự kiểm tra của cơ quan thuế. Do việc áp dụng luật và các quy định về thuế có thể được giải thích theo nhiều cách khác nhau, số thuế được trình bày trên các báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ có thể sẽ bị thay đổi theo quyết định cuối cùng của cơ quan thuế.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, Nam Long đạt 1.546 tỷ đồng doanh thu thuần và 194 tỷ đồng lãi ròng, giảm 43% về doanh thu nhưng tăng gần 63% về lợi nhuận so với cùng kỳ. Dòng tiền kinh doanh âm gần 1.893 tỷ đồng do doanh nghiệp chi trả lãi vay và tăng đầu tư vào các dự án.

(Nguồn: BCTC hợp nhất quý III/2023 của Nam Long. Đvt: Tỷ đồng).

Tổng tài sản của Nam Long tại ngày 30/9 trên 27.690 tỷ đồng, tăng nhẹ so với đầu năm. Các khoản mục chiếm tỷ trọng lớn bao gồm: Tồn kho 16.800 tỷ đồng (61%); tiền mặt và tiền gửi ngân hàng hơn 3.500 tỷ đồng (13%); phải thu ngắn hạn chủ yếu phục vụ đền bù, tạm ứng mua quyền sử dụng đất khoảng 3.427 tỷ đồng (12%)…

Nợ phải trả gần 14.560 tỷ đồng, tăng khoảng 6% so với thời điểm đầu năm; trong đó tổng dư nợ vay chiếm 5.662 tỷ đồng và một nửa số này là nợ trái phiếu dài hạn. Trong kỳ, Nam Long vay mới hơn 2.310 tỷ đồng, chi trả nợ gốc 1.841 tỷ đồng và lãi vay đã trả hơn 356 tỷ đồng.

Ngoài ra, doanh nghiệp còn hơn 3.320 tỷ đồng tiền khách hàng đặt cọc mua sản phẩm tại các dự án.

(Nguồn: BCTC hợp nhất quý III/2023 của Nam Long).

Nguyên Ngọc