|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Hà Nội đẩy nhanh tiến độ các dự án đường bộ cao tốc và bất động sản

23:30 | 11/04/2023
Chia sẻ
Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội giao các sở, ban, ngành; UBND các quận, huyện, thị xã căn cứ tình hình thực tiễn trên địa bàn, chủ động các giải pháp góp phần tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với các dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc tập trung tháo gỡ vướng mắc về đất đai, vật liệu xây dựng để triển khai thực hiện các dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc và bất động sản, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh giao các sở, ban, ngành; UBND các quận, huyện, thị xã căn cứ tình hình thực tiễn trên địa bàn, chủ động các giải pháp góp phần tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với các dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc. Trọng tâm là Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô và các dự án đầu tư bất động sản tại Hà Nội. 

Theo đó, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội giao Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội chủ trì, phối hợp với các sở: Xây dựng, Tài chính, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố; UBND các quận, huyện, thị xã và các đơn vị liên quan nghiên cứu, tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ các nhóm giải pháp về khai thác, cung ứng vật liệu xây dựng cho các dự án đường bộ cao tốc. Đặc biệt, đẩy nhanh việc xác định giá đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất đối với các dự án đầu tư bất động sản.

Lãnh đạo UBND thành phố Hà Nội cũng yêu cầu Sở Xây dựng Hà Nội chủ trì, phối hợp với các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Quy hoạch - Kiến trúc, Tài nguyên và Môi trường; UBND các quận, huyện, thị xã và các đơn vị nghiên cứu, tổ chức triển khai đồng bộ nhóm giải pháp để đẩy nhanh việc xây dựng nhà ở xã hội, nhà ở lưu trú cho công nhân. 

Các sở, ban, ngành và UBND các quận, huyện, thị xã có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với đơn vị được thành phố giao chủ trì, chủ đầu tư các dự án khẩn trương triển khai các thủ tục, công việc có liên quan, góp phần đẩy nhanh tiến độ các dự án đường bộ cao tốc và tạo điều kiện thúc đẩy phát triển thị trường bất động sản an toàn, lành mạnh, bền vững.

Mọi khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện cần kịp thời tham mưu, đề xuất, báo cáo UBND thành phố Hà Nội xem xét, tháo gỡ.

Cũng trong đầu tháng 4/2023, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Nghị quyết số 33/NQ-CP ngày 11/3 về một số giải pháp tháo gỡ và thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh đã làm việc với nhiều quận huyện về việc kiểm tra, rà soát và xử lý 700 dự án vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm triển khai trên địa bàn.

Thành phố kiên quyết thu hồi, chấm dứt và hỗ trợ thu hồi các dự án chậm triển khai, không để tình trạng chây ỳ, kéo dài và coi đây là việc làm thường xuyên, định kỳ hàng năm. Với các dự án đầy đủ thủ tục thì cho triển khai ngay theo phân kỳ và từng bước.

"Thành phố tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, nhưng cũng quyết liệt thu hồi ngay các dự án chậm triển khai. Dù dự án quan trọng đến đâu cũng không để tổn hại đến lợi ích của người dân", Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh nhấn mạnh.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường cùng các sở rà soát hồ sơ từng dự án, đưa ra kết luận thanh tra của từng dự án, hoàn thành trong tháng 4 này. Thành phố sẽ tiếp tục họp liên quan đến nội dung này trong đầu tháng 5 tới.

Minh Nghĩa