|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Hà Nội sẽ cấp giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke

21:45 | 05/04/2023
Chia sẻ
UBND TP Hà Nội vừa có văn bản gửi Sở Văn hóa và Thể thao, UBND các quận, huyện, thị xã về việc tiếp tục thực hiện các thủ tục hành chính “Cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke” trên địa bàn Thành phố.

UBND TP Hà Nội vừa có văn bản gửi Sở Văn hóa và Thể thao, UBND các quận, huyện, thị xã về việc tiếp tục thực hiện các thủ tục hành chính “Cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke” trên địa bàn Thành phố.

Văn bản nêu rõ, để việc triển khai thực hiện các thủ tục hành chính liên quan đến Cấp giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke trên địa bàn TP Hà Nội đảm bảo theo quy định tại Nghị định số 54/2019/NĐ-CP ngày 19/6/2019 của Chính phủ quy định về kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường, UBND TP Hà Nội giao UBND các quận, huyện, thị xã trên địa bàn Thành phố khẩn trương chỉ đạo việc niêm yết, công khai thủ tục hành chính “Cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke”, “Cấp Giấy phép điều chỉnh Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke”.

Đồng thời, tiếp tục thực hiện thủ tục hành chính “Cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke”, “Cấp Giấy phép điều chỉnh Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke” đối với các cơ sở kinh doanh karaoke đủ điều kiện theo đúng quy định.

UBND TP giao Sở Văn hóa và Thể thao hướng dẫn, tập huấn, thống nhất nghiệp vụ cấp, điều chỉnh Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke cho UBND các quận, huyện, thị xã. Theo dõi, kiểm tra theo quy định của pháp luật đối với việc giải quyết các thủ tục hành chính nêu trên.

Trước đó, UBND TP Hà Nội đã có cuộc họp đánh giá thực trạng và bàn giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với hoạt động kinh doanh Karaoke trên địa bàn TP Hà Nội.

Sau khi nghe đại diện lãnh đạo Công an Thành phố và đại diện lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao báo cáo tóm tắt thực trạng tồn tại, khó khăn, vướng mắc liên quan hoạt động kinh doanh karaoke trên địa bàn Thành phố, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP. Hà nội Lê Hồng Sơn giao Sở Văn hóa & Thể thao tham mưu UBND Thành phố có văn bản kiến nghị Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch hướng dẫn thực hiện công tác quản lý Nhà nước đối với hoạt động kinh doanh karaoke theo quy định tại Khoản 1, Điều 18 Nghị định 54/2019/NĐ-CP ngày 19/6 2019 của Chính phủ.

Chủ trì, phối hợp với UBND quận, huyện, thị xã tổ chức kiểm tra, rà soát, đánh giá các điều kiện kinh doanh karaoke đối với các cơ sở đã được cấp Giấy đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke trên địa bản Thành phố, tổng hợp báo cáo UBND Thành phố xong trước ngày 15/4/2023.

Hạ An