Doanh nghiệp

GENCO 3 (PGV) báo lãi công ty mẹ tăng 152%

09:50 | 19/01/2021

Chia sẻ

GENCO 3 vừa công bố ước lợi nhuận trước thuế công ty mẹ đạt 2.244 tỷ đồng, tăng 152% so với năm 2019.

Theo Bản tin nhà đầu tư tóm tắt kết quả kinh doanh năm 2020 mà Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP (EVN GENCO 3, mã: PGV) vừa công bố, sản lượng điện sản xuất cả năm của công ty mẹ đạt 31.102 triệu kWh, thực hiện 95,36% kế hoạch năm và giảm 3% so với năm 2019. 

Mặt khác, giá thanh toán toàn phần bình quân trên thị trường điện (FMP) giảm 26,64% so với năm trước đó dẫn đến doanh thu cả năm là 38.664 tỷ đồng, giảm 6,5% so với năm trước, trong đó doanh thu bán điện đạt 38.028 tỷ đồng. Tuy nhiên, lãi trước thuế năm vừa qua đạt 2.244 tỷ đồng, tăng mạnh 152% so với năm 2019. 

Với kế hoạch doanh thu 40.442 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 1.522 tỷ đồng, PGV mới thực hiện 96% chỉ tiêu doanh thu nhưng đã vượt 47% chỉ tiêu lợi nhuận.

Sản lượng điện theo cơ cấu nguồn điện của công ty cũng có sự thay đổi. Cụ thể, sản lượng điện từ thủy điện và điện mặt trời lần lượt đạt mức tăng 10,2% và 110%, nhiệt điện than cũng tăng nhẹ 2,54% trong khi nhiệt điện khí giảm 13% so với năm trước.

Trong năm 2020, PGV tiếp tục triển khai đấu thầu mua than nhập khẩu (khoảng 1,1 triệu tấn) và than trong nước (ngoài TKV và TCT Đông Bắc) để đốt trực tiếp (300.000 tấn). 

Các hợp đồng cung cấp than được thực hiện theo đúng cam kết. Trong đó, lũy kế nhận than đến hết tháng 12/2020 tại Vĩnh Tân 2 là hơn 4 triệu tấn, Mông Dương 1 là hơn 3,59 triệu tấn, lượng than tồn kho đảm bảo theo định mức tồn trữ.

Cập nhật dự án Trung tâm Điện lực Long Sơn giai đoạn 1 với công suất 1.200 - 1.500 MW, tiến độ vận hành năm 2025 - 2026. 

Ngày 21/11/2020, Tổ hợp nhà đầu tư gồm GENCO 3, Công ty Đầu tư Thành Thành Công (TTC), Công ty Tư vấn Xây dựng điện 2 (PECC 2), Công ty cổ phần Tập đoàn Thái Bình Dương (PACIFIC), Mitsubishi Corporation (MC), General Electric International INC (GE), gọi tắt là Tổ hợp GTPP-MC-GE do GENCO 3 đại diện đã ký kết MOU cam kết hợp tác đầu tư dự án tại Hà Nội.

Về dự án điện mặt trời áp mái các đơn vị, công ty đã lắp đặt và đưa vào vận hành 2.959 MWp điện mặt trời mái nhà kết nối lưới tại Công ty Nhiệt điện (CTNĐ) Phú Mỹ, CTNĐ Vĩnh Tân, Công ty EPS, Công ty Thủy điện Buôn Kuốp. GENCO 3 đang hoàn thiện 1.522 MWp điện mặt trời đấu nối vào hệ thống điện tự dùng của Phú Mỹ, Vĩnh Tân.

Thu Thủy