Doanh nghiệp

Doanh thu quí II của TV2 lần đầu vượt nghìn tỉ, lãi ròng tăng hơn 40%

06:55 | 31/07/2019

Chia sẻ

Theo đó, doanh thu 6 tháng đạt 2.269 tỉ đồng, tăng 3,12 lần so với cùng kì năm trước. Do giá vốn hàng bán tăng mạnh, lợi nhuận sau thuế đạt 140,5 tỉ đồng, tăng trưởng 15%.

Báo cáo kết quả kinh doanh quí II/2019 của CTCP Tư vấn Xây dựng Điện 2 (PECC2 - Mã: TV2) cho thấy, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ tăng 291,7% lên 1.632 tỉ đồng, mức kỉ lục từ trước đến nay. Tuy nhiên, giá vốn hàng bán tăng 375% dẫn đến lợi nhuận gộp chỉ tăng 13,7%, lên 109,2 tỉ đồng.

Doanh thu tài chính tăng 9,6% lên 14,8 tỉ đồng, trong khi thu nhập khác giảm 0,5 tỉ đồng.

Chi phí tài chính tăng gấp 3 lần lên gần 4 tỉ đồng, chi phí quản lí doanh nghiệp tăng gần 60% lên 27,5 tỉ đồng. Trong khi đó, chi phí bán hàng âm 9,7 tỉ đồng do thu hồi chi phí bảo hành.

Kết quả là, lợi nhuận trước thuế đạt 105,4 tỉ đồng, tăng 33% so với quí II/2018; lợi nhuận sau thuế đạt 88,8 tỉ đồng, tăng 40,13%.

Lũy kế nửa đầu năm 2019, doanh thu của công ty đạt 2.269 tỉ đồng, tăng 3,12 lần so với cùng kì năm trước, chủ yếu thu được từ các hoạt động khảo sát thiết kế. Tuy nhiên, do giá vốn hàng bán tăng mạnh, lợi nhuận sau thuế đạt 140,5 tỉ đồng, tăng trưởng 15%.

So với kế hoạch đã được cổ đông thông qua tại ĐHĐCĐ 2019, PECC2 vượt mức 15,8% kế hoạch doanh thu cả năm và thực hiện được 62,3% kế hoạch lợi nhuận sau 6 tháng.

Tổng tài sản tại ngày 30/6 đạt 2.533 tỉ đồng, trong đó tài sản ngắn hạn chiếm 2.062 tỉ đồng. Các khoản phải thu tăng từ 679 tỉ đồng lên 1.069 tỉ đồng, tập trung vào phải thu khách hàng tại CTCP Năng lượng Tái tạo Ninh Thuận, Năng lượng Tái tạo Sơn Mỹ và Nhiệt điện Vĩnh Tân.

Bên cạnh đó, tiền và tương đương tiền tăng gấp đôi lên 413 tỉ đồng. Hàng tồn kho tăng gấp ba lần, ghi nhận đạt 333 tỉ đồng. Giá trị hàng tồn kho liên quan đến các dự án mà công ty dự kiến được nghiệm thu và ghi nhận doanh thu trong 6 tháng cuối năm, chủ yếu là dự án Điện mặt trời Vĩnh Tân 2 và Vĩnh Tân 4 mở rộng.

Sơn Tùng