Chứng khoán

Tư vấn Xây dựng Điện 2 sắp phát hành thêm 9,2 triệu cp trả cổ tức tỉ lệ 62,5%

14:28 | 24/07/2019

Chia sẻ

Trước đó, Tư vấn Xây dựng Điện 2 mới chia cổ tức 20% bằng cổ phiếu cho cổ đông vào ngày 20/6.

Hội đồng Quản trị CTCP Tư vấn Xây dựng Điện 2 (PECC2 - Mã: TV2) vừa có nghị quyết thống nhất triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức đợt 3 năm 2018 cho cổ đông.

Theo đó, PECC2 dự kiến phát hành 9,2 triệu cổ phiếu, tương ứng tỉ lệ 62,5% để chia cho cổ đông (cổ đông sở hữu 1.000 cp tại ngày chốt danh sách cổ đông sẽ được nhận 625 cp phát hành thêm).

Nguồn vốn thực hiện được trích từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2018 trên báo cáo tài chính đã kiểm toán. Thời gian thực hiện dự kiến trong quí III/2019.

Trong cơ cấu cổ đông hiện tại của TV2, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) là cổ đông lớn nhất với 7,58 triệu cổ phiếu, tương đương 51,32% vốn điều lệ. Như vậy, ước tính EVN nhận thêm 4,74 triệu cổ phiếu TV2 từ đợt chia cổ tức này.

Trước đó, PECC2 mới chia cổ tức đợt 2 năm 2018 bằng cổ phiếu với tỉ lệ 20% vào ngày 20/6.

Sơn Tùng