Doanh nghiệp

Đô thị Sài Đồng xin ý kiến cổ đông nhằm tái cơ cấu

08:23 | 18/09/2019

Chia sẻ

Các thành viên trong hệ sinh thái Tập đoàn Vingroup đang được tổ chức lại trong nhiều tháng trở lại đây.

Hội đồng quản trị CTCP Đầu tư và Phát triển Đô thị Sài Đồng (Mã: SDI) vừa ra quyết nghị tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản nhằm tái cơ cấu công ty và thông qua một số vấn đề thuộc thẩm quyền của đại hội đồng cổ đông. 

Ngày đăng ký cuối cùng là 3/10, thời gian lấy ý kiến từ ngày 8/10 đến ngày 30/11. 

Động thái này của Sài Đồng là giống với công ty mẹ - CTCP Tập đoàn Vingroup (Mã: VIC), Vingroup cũng có kế hoạch lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản nhằm tái cơ cấu công ty con và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền đại hội đồng cổ đông. 

Hoạt động tái cơ cấu trong hệ thống của Vingroup thời gian gần đây diễn ra khá mạnh mẽ. 

Vingroup gần đây đã bán cổ phần trong CTCP Phát triển Thương mại và Dịch vụ VCM, đơn vị mới được Vingroup thành lập để quản lý hệ thống siêu thị VinMart và chuỗi cửa hàng tiện lợi VinMart+ cho quỹ đầu tư của Chính phủ Singapore - GIC để đổi lấy 500 triệu USD.

Công ty cũng bán bớt cổ phần trong Đô thị Sài Đồng thu về gần 350 tỉ đồng.

Trước đó, Vingroup nhận chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp tại Công ty TNHH Việt Nam Grand Prix giá trị 1.000 tỉ đồng từ Công ty TNHH Sản xuất và Kinh doanh VinFast. 

Tập đoàn cũng nhận chuyển nhượng một phần vốn góp trong Công ty TNHH Đầu tư Sản xuất Phát triển Nông nghiệp VinEco từ CTCP Vinpearl. Qua đó, Vingroup tăng tỷ lệ sở hữu trực tiếp lên 99%; Vinpearl ngược lại chỉ còn sở hữu 1%...

Đông A