Doanh nghiệp

ĐHĐCĐ Phát Đạt: 'Công ty hiện không có hàng tồn kho, việc chuyển nhượng hai dự án The EverRich là chuyện dài nhiều tập'

11:03 | 25/04/2020

Chia sẻ

Liên quan đến vấn đề hàng tồn kho cao trong nhiều năm nay, chủ yếu do hai dự án The EverRich, Chủ tịch HĐQT Phát Đạt khằng định, 'đến ngày hôm nay chúng ta không có hàng tồn kho, chủ yếu là theo qui định pháp luật chúng ta chưa xuất hóa đơn được...'

Sáng ngày 25/4, CTCP Phát triển Bất động sản Phát Đạt (mã: PDR) đã tiến hành ĐHĐCĐ thường niên 2020. Đại hội có sự tham dự và ủy quyền của các cổ đông với 51% số cổ phần có quyền biểu quyết. 

Chuyển nhượng và cầm cố hai dự án The EveRich

Tại đại hội, HĐQT đã trình ĐHĐCĐ thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định thực hiện một số vấn đề liên quan đến hai dự án The EverRich 2 và The EverRich 3, bao gồm việc chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ dự án, thế chấp/cầm cố tài sản, quyền tài sản liên quan đến dự án khi các tài sản này đã đủ điều kiện để thế chấp, cầm cố theo luật định.

Bên cạnh đó, HĐQT được ủy quyền chuyển nhượng dự án, giao dịch bán tài sản của công ty hoặc của công ty con với giá trị mỗi dự án, tài sản tối thiểu 35% tổng giá trị tài sản công ty được ghi nhận trong BCTC kì gần nhất đã được kiểm toán.

Đồng thời, HĐQT Phát Đạt sẽ quyết định các công việc: Chuyển cổ phần ở các công ty khác mà Phát Đạt đang sở hữu; chuyển nhượng dự án, giao dịch bán tài sản; quyết định đầu tư, kí kết hợp đồng mua lại các dự án, tài sản hoặc mua lại công ty.

Trong đó, giá trị mỗi thương vụ tối thiểu 35% tổng giá trị tài sản của công ty được ghi nhận trong BCTC kì gần nhất đã được kiểm toán.

Về mặt nhân sự, HĐQT trình cổ đông xem xét bổ sung một thành viên HĐQT nhiệm kì ba năm (4/2020-3/2023).

"Phát Đạt không có hàng tồn kho"

Tại phiên thảo luận, các cổ đông các đưa ra nhiều câu hỏi liên quan đến sổ sách tài chính và tình hình quản trị doanh nghiệp này.

Với hai dự án The EverRich nằm nhiều năm trên các báo cáo tài chính, cổ đông hỏi vì sao đến nay chưa hoàn tất chuyển nhượng, khó khăn nằm ở Phát Đạt, đối tác nhận chuyển nhượng hay thủ tục Nhà nước?  

Ông Nguyễn Văn Đạt: Việc này là chuyện dài nhiều tập. Hai dự án đã bán cho một đối tác nhưng chưa đủ điều kiện chuyển nhượng theo qui định pháp luật. Tôi nghĩ rằng trong thời gian qua chúng ta cũng hết sức thông cảm, có nhiều chuyện xảy ra nên việc hoàn tất thủ tục hồ sơ pháp lí bị chậm.

Đối với dự án EverRich 3 đã chuyển nhượng một phần, còn một phần nhỏ nữa xong. Dự án The EverRich 2 đang tiếp tục triển khai các bước tiếp theo. Đây dúng nội dung Phát Đạt cam kết với khách hàng đã mua dự án.

Chúng ta nhìn nhận khách quan là chúng ta cố gắng hết sức, khách hàng cũng đã tạo điều kiện cho Phát Đạt và Nhà nước cũng tạo điều kiện cho doanh nghiệp nhưng có những bước chậm.

Điều này Phát Đạt đã thông báo trước với đối tác nên họ đã có kế hoạch, chiến lược riêng mặc dù trong sổ sách chúng ta chưa chuyển nhượng được. Giờ mình không nói ai thiệt, ai chậm, chúng ta đã cố gắng hết sức.

Dự án này bán rồi nên chúng ta không đưa vô doanh thu EverRich 2 và 3 thủ tục hiện nay còn nhiều nhiêu khê lắm, chúng ta cố gắng hoàn thành trong năm nay.

Cổ đông tiếp tục hỏi: Hàng tồn kho của Phát Đạt chiếm tỉ trọng lớn trong tổng tài sản, chủ yếu do hai dự án The EverRich tồn đọng kéo dài nhiều năm phải không? Giải pháp của công ty về vấn đề hàng tồn kho như thế nào?

Ông Nguyễn Văn Đạt: Đối với Phát Đạt đến ngày hôm nay chúng ta không có hàng tồn kho, chủ yếu là theo qui định pháp luật chúng ta chưa xuất hóa đơn được thôi. Chứ còn về nguyên tắc chúng ta không có hàng tồn kho nữa.

EverRich 2 và 3 chúng ta đã bán rất nhiều lần, đã nói rất nhiều lần trong cuộc họp đã bán. Cái thứu hai, trong năm vừa qua chúng ta đấu giá nhiều dự án, chúng ta đã bán hết cho khách hàng nhưng phải đủ điều kiện chuyển nhượng mới xuất hóa đơn cho khách được.

Với thực tế, những sản phẩm Phát Đạt ra không có hàng tồn kho nữa. Các cổ đông yên tâm, với chiến lược kinh doanh mới, dòng tiền cực kì quan trọng, có nghĩa là các sản phẩm bán rất nhanh và mục tiêu không có hàng tồn kho.

Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc nắm trên 60% cổ phần

Với việc nhà đầu tư nước ngoài lo ngại việc Chủ tịch Nguyễn Văn Đạt nắm giữ cổ phần trên 60% và kiêm chức danh Chủ tịch, Tổng Giám đốc, một cổ đông đặt câu hỏi liệu rằng Chủ tịch HĐQT có kế hoạch thoái bớt vốn để thu hút vốn nhà đầu tư nước ngoài hay không? Công ty có kế hoạch tách bạch hai vị trí Chủ tịch và Tổng Giám đốc hay không?

Ông Nguyễn Văn Đạt: Việc tôi sở hữu hơn 60% cổ phần PDR đã lâu lắm rồi và các cổ đông đã thấy thứ nhất là chỉ số minh bạch, thứ nhì là hiệu quả rất tốt, nên việc sở hữu bao nhiêu phần trăm đó không quan trọng bằng việc minh bạch và hiệu quả của doanh nghiệp.

Sắp tới, nếu có đối tác nào vô mà giúp doanh nghiệp phát triển tốt thì tôi sẵn sàng giảm bớt, miễn sao làm việc kinh doanh tuân thủ pháp luật và đem lại hiệu quả nhất cho công ty thì tôi sẽ làm.

Về vấn đề Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc, nếu cổ đông nào để ý thì năm ngoái chúng ta thông qua tờ trình Chủ tịch và Tổng Giám đốc thì năm nay chúng ta không thông qua nữa mà chắc chắn, Phát Ddạt sẽ có Chủ tịch và Tổng Giám đốc riêng biệt.

Theo qui định pháp luật thì tháng 8-9 tới đây, chúng ta không có Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc nữa.

Mục tiêu tăng trưởng lợi nhuận 36%

Trong năm 2019, doanh thu thuần và lãi ròng của Phát Đạt lần lượt tăng 58% và 36%, đạt 3.400 tỉ đồng và hơn 872 tỉ đồng. Theo đó, công ty thực hiện được 38% kế hoạch doanh thu nhưng vượt 9% kế hoạch lợi nhuận.

Trong năm nay, Phát Đạt sẽ tiếp tục mở rộng quỹ đất từ TP HCM đến các đô thị mới, đặc biệt là những thành phố ven biển từ miền Trung trở vào.

Theo đó, Phát Đạt đặt mục tiêu doanh thu đạt 3.789 tỉ đồng và  lợi nhuận sau thuế 1.200 tỉ đồng, lần lượt tăng 11% và 37% so với kết quả đạt được trong năm 2019.

Ông Nguyễn Văn Đạt, Chủ tịch HĐQT Phát Đạt cho biết: "Năm 2020, Phát Đạt đưa ra chủ đề tốc độ và bền vững với hình ảnh chim đại bàng làm chủ bầu trời.

Điều đó mang ý nghĩa Phát Đạt có tầm nhìn xa, khát vọng lớn, có uy tín, trải nghiệm và bản lĩnh, không chỉ tăng trưởng cao về lợi nhuận mà còn phát triển bền vững trong bối cảnh thị trường nhiều thử thách.

Với chiến lược đa dạng hóa trị trường và sản phẩm, HĐQT dự kiến hoàn thành mục tiêu lợi nhuận trước thuế 1.500 tỉ đồng trong năm 2020."

Nguyên Ngọc