Thời sự

Đẩy mạnh triển khai hiệu quả Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa

10:24 | 01/07/2020

Chia sẻ

Thủ tướng Chính phủ vừa có yêu cầu đẩy mạnh triển khai hiệu quả Luật Hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) nhằm tạo điều kiện cho các doanh nghiệp qui mô này duy trì và khôi phục hoạt động sản xuất, kinh doanh sau mùa dịch.
Đẩy mạnh triển khai hiệu quả Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa - Ảnh 1.

Hình minh họa (Nguồn: Bizlive)

Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các cơ quan khẩn trương sửa đổi bổ sung, hoàn thiện các văn bản hướng dẫn và nghiên cứu bổ sung các giải pháp để đưa các chính sách hỗ trợ DNNVV vào cuộc sống; ưu tiên bố trí nguồn lực, đẩy mạnh triển khai hiệu quả và tăng cường các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, tập huấn về các nội dung, chương trình, đề án hỗ trợ DNNVV.

Cụ thể, Bộ KH&ĐT nghiên cứu, sửa đổi Nghị định số 39/2018/NĐ-CP qui định chi tiết một số điều của Luật Hỗ trợ DNNVV. Đồng thời, Bộ này cũng được giao triển khai các chương trình, đề án hỗ trợ DNNVV, trong đó có “Chương trình hỗ trợ DNNVV khởi nghiệp sáng tạo, tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị giai đoạn 2021-2025”.

Ngoài ra, Bộ KH&ĐT cũng được yêu cầu tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn và thực hiện Luật Hỗ trợ DNNVV và các Nghị định hướng dẫn; cập nhật, nâng cấp Cổng thông tin quốc gia về hỗ trợ DNNVV để hỗ trợ thông tin cho DNNVV.

Còn Bộ Tài chính được yêu cầu hướng dẫn triển khai sớm Nghị quyết về giảm thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của năm 2020 đối với doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ; tiếp tục nghiên cứu, xây dựng chính sách về thuế thu nhập DNNVV để hỗ trợ DNNVV trong quá trình xây dựng dự án Luật sửa đổi, bổ sung Luật Thuế TNDN.

Theo ý kiến yêu cầu của Thủ tướng, Bộ Tài chính cần khẩn trương trình Chính phủ Nghị định về tổ chức hoạt động của Quĩ Đầu tư phát triển địa phương, trong đó xem xét thêm việc Quĩ Đầu tư phát triển địa phương đầu tư vào các DNNVV khởi nghiệp sáng tạo.

Bộ Tài chính cũng cần hướng dẫn các Cục Thuế địa phương áp dụng miễn thuế môn bài ba năm cho các doanh nghiệp chuyển đổi từ hộ kinh doanh; ban hành Cẩm nang hướng dẫn chi tiết về chính sách, thủ tục thuế, kế toán cho doanh nghiệp chuyển đổi từ hộ kinh doanh; phổ biến các chính sách miễn, giảm tiền thuê đất phát triển cụm công nghiệp.

Đối với Bộ KH&CN, Thủ tướng yêu cầu khẩn trương ban hành Thông tư hướng dẫn việc thành lập cơ sở ươm tạo, cơ sở kĩ thuật, khu làm việc chung; xây dựng và ban hành tiêu chí công nhận tổ chức, cá nhân thuộc mạng lưới tư vấn viên về đo lường trong lĩnh vực khoa học và công nghệ; tiêu chí công nhận tổ chức, cá nhân đủ điều kiện hoạt động dịch vụ chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực khoa học và công nghệ nhằm hỗ trợ DNNVV.

Còn đối với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, theo yêu cầu của Thủ tướng cần nghiên cứu, đề xuất triển khai giải pháp thử nghiệm cho vay ngang hàng (P2P Lending) để hỗ trợ DNNVV tiếp cận vốn vay.

Các bộ, ngành, cơ quan Trung ương, địa phương cũng cần thực hiện các đề án, chương trình hỗ trợ DNNVV trong kế hoạch trung hạn và hằng năm; xây dựng và sớm đưa vào hoạt động mạng lưới tư vấn viên; đa dạng hóa hình thức tài liệu hướng dẫn DNNVV, cải tiến nội dung tuyên truyền, hỗ trợ DNNVV; nghiên cứu ban hành các Cẩm nang hướng dẫn chi tiết về các nội dung hỗ trợ, giới thiệu các bộ, địa phương điển hình trong việc triển khai chính sách để chia sẻ cho các bộ, ngành, địa phương khác tham khảo.

Các hiệp hội doanh nghiệp tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến và triển khai các nội dung hỗ trợ DNNVV của Nhà nước.

Tuyết Nhi (Theo Chinhphu.vn)