|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

Đẩy mạnh bán thuốc điều trị COVID-19 giúp Dược Hậu Giang lãi ròng gần 490 tỷ nửa đầu năm

16:03 | 20/07/2022
Chia sẻ
Đẩy mạnh bán các sản phẩm điều trị COVID-19 và dinh dưỡng giúp lãi ròng Dược Hậu Giang tăng 21% nửa đầu năm và đã đạt 64% chỉ tiêu cả năm.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2022 của CTCP Dược Hậu Giang (Mã: DHG), doanh thu thuần đạt 1.119 tỷ đồng, 234,5 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế; tăng lần lượt 18% và 17% so với cùng kỳ năm ngoái. Biên lợi nhuận gộp đạt 50,5%, giảm nhẹ so với mức 51% của quý II/2021.

Giải trình nguyên nhân lợi nhuận tăng trưởng, doanh nghiệp cho biết lợi nhuận tăng do doanh thu bán hàng tăng, trong đó công ty đã tập trung bán các sản phẩm chiến lược và chủ lực, đặc biệt là các sản phẩm dinh dưỡng và các sản phẩm liên quan tới việc điều trị COVID-19 như Hapacol, Klamentin, Medlon, Bocalex,...

 Nguồn: Giải trình kết quả kinh doanh quý II của Dược Hậu Giang.

Luỹ kế 6 tháng đầu năm, Dược Hậu Giang đạt 2.184 tỷ đồng doanh thu thuần, 490 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế; tăng 11% về doanh thu và tăng 21% về lợi nhuận so với nửa đầu năm ngoái. EPS nửa đầu năm đạt 3.627 đồng. 

Năm 2022, Dược Hậu Giang lên mục tiêu doanh thu thuần 4.220 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế là 853 tỷ đồng. Với 546 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế 6 tháng đầu năm, doanh nghiệp đã đạt 64% chỉ tiêu lợi nhuận năm và khoảng 52% kế hoạch doanh thu năm.

Về tình hình tài chính, tổng tài sản của Dược Hậu Giang đạt 5.121 tỷ đồng cuối quý II, tăng gần 11% so với đầu năm. Khoản mục chiếm tỷ trọng lớn nhất trong cơ cấu tài sản là khoản tiền, tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn với tổng giá trị 2.548 tỷ đồng, tăng 395 tỷ so với đầu năm. Nửa đầu năm, khoản tiền gửi này đã đem về cho Dược Hậu Giang hơn 59 tỷ đồng lãi tiền gửi.

Khoản mục chiếm tỷ trọng lớn thứ hai là hàng tồn kho với 1.111 tỷ đồng tại ngày 30/6, thay đổi không quá nhiều so với đầu năm.

Tính tới cuối quý II, Dược Hậu Giang vay gần 640 tỷ đồng, đều là vay ngắn hạn từ ngân hàng với lãi suất từ 02,7% đến 0,34% một tháng. 

Tại ngày 30/6, vốn chủ sở hữu của công ty đạt 3.796 tỷ với gần 520 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, 1.959 tỷ đồng quỹ đầu tư phát triển. 

Hoàng Kiều

CEO WiGroup: Thanh khoản trung dài hạn và sức khỏe hệ thống ngân hàng không cho phép giảm mạnh lãi suất đầu ra
Theo CEO WiGroup, tỷ giá, lạm phát đều đang ủng hộ cho việc giảm thêm lãi suất điều hành, tuy nhiên thanh khoản hệ thống trung dài hạn và sức khỏe các ngân hàng không cho phép giảm nhanh lãi suất huy động và lãi suất cho vay.