Doanh nghiệp

Đất Xanh báo lãi quí II tăng gần 50% nhờ thanh lí đầu tư, phải thu tăng thêm gần 2.400 tỉ đồng

17:50 | 22/07/2019

Chia sẻ

Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu thuần đạt 2.340 tỉ đồng, tăng 20,1%. Nhờ lợi nhuận đột biến trong quí II, Đất Xanh báo lãi nửa đầu năm tăng 21,4%, đạt 789,4 tỉ đồng.

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh (Mã: DXG) vừa công bố kết quả kinh doanh quí II/2019 với tổng doanh thu đạt 842,4 tỉ đồng, tăng hơn 10% so với cùng kì năm trước.

Trong đó, doanh thu dịch vụ môi giới bất động sản đóng góp nhiều nhất với 691,3 tỉ đồng, doanh thu bán căn hộ và đất nền đạt 42,6 tỉ đồng, doanh thu từ xây dựng đạt 92,6 tỉ đồng, còn lại doanh thu từ dịch vụ chiếm không đáng kể.

Giá vốn hàng bán tăng 59,8% chủ yếu do tăng chi phí môi giới, dẫn đến lợi nhuận gộp giảm 10,9%, xuống còn 476 tỉ đồng. Bên cạnh đó, các khoản chi phí đều tăng đáng kể trong kì, đặc biệt chi phí quản lí doanh nghiệp tăng 45,1%.

Tuy nhiên, doanh thu tài chính (chủ yếu từ thanh lí đầu tư) tăng thêm 219 tỉ đồng so với kì trước giúp bù đắp toàn bộ các loại chi phí. Kết quả, lợi nhuận sau thuế tăng gần 50%, đạt 370,2 tỉ đồng.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu thuần đạt 2.340 tỉ đồng, tăng 20,1%. Nhờ lợi nhuận đột biến trong quí II, Đất Xanh báo lãi nửa đầu năm tăng 21,4%, đạt 789,4 tỉ đồng.

Theo số liệu tại ngày 30/6, tổng tài sản của Đất Xanh ở mức 15.948 tỉ đồng, tăng 2.220 tỉ đồng so với thời điểm đầu năm. 

Trong đó, các khoản phải thu tăng 2.397 tỉ đồng, chủ yếu do đặt cọc các hợp đồng tiếp thị và phân phối các dự án hơn 2.000 tỉ đồng. Ngoài ra, phải thu khách hàng tăng hơn 100 tỉ đồng, trả trước người bán tăng hơn 200 tỉ đồng.

Ngược lại, tiền và tương đương tiền giảm 25% so với thời điểm đầu năm, còn 863 tỉ đồng. 

Tính đến 30/6, hàng tồn kho vẫn giữ ở mức 4.621 tỉ đồng, chủ yếu là bất động sản dở dang tại dự án Gemriverside (1.502 tỉ đồng), Opal Boulevard (565,9 tỉ đồng), Opal City (365,6 tỉ đồng) và dự án Tuyên Sơn (309,3 tỉ đồng). Các dự án có giá trị trên 100 tỉ đồng gồm Dự án Hiệp Bình Phước - Thủ Đức, Opal Skyview, Sunview Sky, Luxstar, One River - Phú Mỹ An, Sunshire Resident và Dự án Phố mơ.

Trong khi đó, bất động sản đầu tư và tài sản dở dang dài hạn chỉ ở mức lần lượt 284,4 tỉ đồng và 101,9 tỉ đồng.

Về khoản đầu tư vào công ty liên kết, Đất Xanh hiện nắm giữ 42,6% cổ phần tại CTCP Đầu tư LDG (Mã: LDG) với giá trị 1.158 tỉ đồng.

Về cơ cấu nợ của Tập đoàn Đất Xanh, các khoản phải trả tăng thêm gần 1.600 tỉ đồng, chủ yếu do thu hộ tiền cho chủ đầu tư dự án. Ngược lại, khoản người mua trả tiền trước dự án giảm 46% xuống còn 557,2 tỉ đồng.

Sơn Tùng