|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

Dabaco lỗ 79 tỷ đồng quý IV/2022, mảng bất động sản đem về gần nghìn tỷ doanh thu cả năm

20:28 | 30/01/2023
Chia sẻ
Luỹ kế năm 2022, lợi nhuận sau thuế của Dabaco giảm khoảng 82% còn 150 tỷ đồng.

CTCP Tập đoàn Dabaco Việt Nam (Mã: DBC) vừa công bố BCTC quý IV/2022 với 3.041 tỷ đồng tổng doanh thu giảm 2% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế âm 79 tỷ đồng trong khi quý IV/2021 lãi gần 112 tỷ đồng.

Dabaco cho rằng, quý IV/2022, ngành chăn nuôi gặp nhiều khó khăn do dịch bệnh, giá lợn hơi giảm trong thời gian dài và nhu cầu tiêu dùng của người dân cũng suy giảm.

Nguồn: Lâm Anh tổng hợp từ Dabaco.

Luỹ kế năm 2022, tổng doanh thu của Dabaco đạt 12.678 tỷ đồng tăng 13%, lợi nhuận sau thuế khoảng 150 tỷ đồng giảm 82% so với năm 2021.

Năm 2022, công ty lên mục tiêu tổng doanh thu 22.558 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 918 tỷ đồng. Như vậy, Dabaco mới đạt 54% chỉ tiêu doanh thu, 16% kế hoạch lợi nhuận năm. 

Trong cơ cấu doanh thu, doanh thu bán thành phẩm sản xuất chiếm chủ yếu (88%) với 11.120 tỷ đồng, tăng 13% so với năm 2021. Mảng bất động sản đem về 977 tỷ đồng doanh thu, tăng 22% năm ngoái. Còn lại là doanh thu thương mại, siêu thị, khách sạn và nhà hàng 581 tỷ đồng.

 Nguồn: Thuyết minh BCTC.

Tại ngày 31/12/2022, tổng tài sản của Dabaco là 12.526 tỷ đồng, tăng 16% so với đầu năm. Chiếm tỷ trọng lớn trong quy mô tài sản là hàng tồn kho, khoảng 4.763 tỷ đồng, tăng 13% so với đầu năm, chủ yếu là nguyên vật liệu và chi phí sản xuất kinh doanh dở dang.

Khoản tiền, tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn của công ty đạt 1.132 tỷ đồng cuối quý IV/2022. Cả năm 2022, Dabaco thu về 27 tỷ đồng từ lãi tiền gửi.

Trong cơ cấu nguồn vốn, tổng nợ vay của Dabaco là 4.591 tỷ đồng tại ngày 31/12/2022, chủ yếu là từ ngân hàng với 3.626 tỷ đồng là vay ngn hạn. Tổng số tiền lãi mà công ty phải trả trong năm 2022 khoảng 183 tỷ đồng, xấp xỉ năm trước.

Vốn chủ sở hữu của Dabaco đạt 4.785 tỷ đồng tại ngày 31/12/2022 bao gồm 1.795 tỷ đồng quỹ đầu tư phát triển, 153 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế phân phối. 

Lâm Anh