|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

63% tài sản của Đạm Cà Mau là tiền gửi ngân hàng

16:56 | 30/01/2023
Chia sẻ
Cuối quý IV/2022, Đạm Cà Mau có 8.938 tỷ đồng gửi ngân hàng, chiếm 63% tổng tài sản. Năm 2022, công ty thu về 262 tỷ đồng tiền lãi.

Theo BCTC quý IV/2022, CTCP Phân bón Dầu khí Cà Mau (Đạm Cà Mau - Mã: DCM) ghi nhận 4.458 tỷ đồng doanh thu thuần tăng 14% so với cùng kỳ. Giá vốn tăng 31% lên 3.182 tỷ đồng khiến biên lãi gộp thu hẹp từ 38% xuống 29%.

Sau khi trừ các chi phí, công ty đạt 1.004 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế giảm 8%, lợi nhuận ròng đạt 1.001 giảm 9% so với cùng kỳ.

Nguồn: Lâm Anh tổng hợp từ DCM.

Luỹ kế cả năm 2022, doanh thu thuần Đạm Cà Mau đạt 15.924 tỷ đồng tăng 61%, lợi nhuận sau thuế khoảng 4.281 tỷ đồng tăng 134% so với năm trước. Trong đó, doanh thu lớn nhất đến từ việc bán ure với 12.466 tỷ đồng, nguồn thu lớn thứ hai từ hàng hoá phân bón và bao bì với 2.065 tỷ đồng.

Nguồn: Thuyết minh BCTC.

Cuối tháng 12/2022, công ty đã điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2022 với 14.525 tỷ đồng doanh thu và 3.661 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế hợp nhất, lần lượt tăng 60% và gấp 7 lần so với kế hoạch ban đầu. Với kết quả trên, công ty vượt hết kế hoạch kinh doanh đặt ra.

Tổng tài sản của Đạm Cà Mau đạt 14.193 tỷ đồng cuối quý IV/2022, tăng 28% so với đầu năm. Công ty có 8.938 tỷ đồng gửi ngân hàng, chiếm 63% tổng tài sản. Năm 2022, công ty thu về 262 tỷ đồng tiền lãi.

Tại ngày 31/12/2022, hàng tồn kho khoảng 2.207 tỷ đồng, tăng 3% so với đầu năm, chủ yếu là thành phẩm và nguyên vật liệu. Công ty gần như không sử dụng đòn bẩy tài chính.

Vốn chủ sở hữu Đạm Cà Mau đạt 10.621 tỷ đồng cuối quý IV/2022, bao gồm 3.046 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối. 

Lâm Anh

Tổng tài sản của Fed bật tăng gần 400 tỷ USD trong hai tuần, liệu lạm phát có bùng lên lần nữa?
Tổng tài sản của Fed tăng mạnh trong hai tuần gần đây, xóa sạch nỗ lực thắt chặt tiền tệ và thu hẹp bảng cân đối kế toán trong hơn 4 tháng trước đó.