Doanh nghiệp

Công trình Viettel báo lãi sau thuế năm 2020 cao kỷ lục

09:42 | 31/01/2021

Chia sẻ

Công trình Viettel vừa công bố kết quả kinh doanh năm 2020 tăng trưởng ấn tượng với doanh thu thuần và lãi sau thuế lần lượt đạt 6.360 tỷ đồng và 274 tỷ đồng, tương ứng tỷ lệ tăng 25% và 45% so với năm trước đó.

Tổng CTCP Công trình Viettel (Viettel Construction, mã: CTR) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2020 với doanh thu và lợi nhuận đồng thời khởi sắc so với cùng kỳ năm 2019.

Cụ thể, doanh thu công ty trong quý vừa qua đạt 2.124 tỷ đồng, tăng 49% so với cùng kỳ. Lợi nhuận gộp quý IV/2020 đạt 186 tỷ đồng, kéo biên lãi gộp tăng từ 7% lên 8,7%.

Chi phí trong kỳ tăng mạnh 104% lên 57 tỷ đồng chủ yếu do chi phí nhân công tăng. Tuy nhiên doanh nghiệp vẫn ghi nhận lãi thuần từ hoạt động kinh doanh tăng 67% lên 132 tỷ đồng.

Kết quả, lợi nhuận sau thuế Công trình Viettel tăng 64%, từ 64 tỷ đồng quý IV/2019 lên 105 tỷ đồng quý IV/2020.

Công trình Viettel báo lãi sau thuế năm 2020 cao kỷ lục - Ảnh 1.

Nguồn: Thu Thủy tổng hợp.

Lũy kế cả năm 2020, doanh thu công ty tăng 25% so với năm trước đó, đạt 6.360 tỷ đồng.

Cơ cấu doanh thu có sự dịch chuyển, trong đó, mảng giải pháp tích hợp và bán hàng thương mại gia tăng tỷ lệ đóng góp vào tổng doanh thu từ 11,5% lên 20,5%, đạt 1.309 tỷ đồng. Chiếm tỷ trọng lớn nhất trong doanh thu công ty vẫn là dịch vụ vận hành khai thác nhà trạm (53%), đạt 6.360 tỷ đồng.

Ngoài ra, doanh thu từ kinh doanh bất động sản đầu tư và doanh thu từ hợp đồng xây lắp của Công trình Viettel cũng tăng trường trong năm 2020.

Kết thúc năm, công ty báo lãi sau thuế 274 tỷ đồng, tăng 45% so với năm 2019. Lợi nhuận trên mỗi cổ phần là 3.225 đồng. Đây cũng là năm Công trình Viettel báo lãi cao kỷ lục.

Về tình trạng tài sản của công ty có nhiều biến động trong năm vừa qua. Cụ thể, tính đến ngày 31/12/2020, tổng tài sản Công trình Viettel đạt 3.881 tỷ đồng, tăng 1.440 tỷ đồng so với con số đầu kỳ.

Trong đó, các khoản phải thu ngắn hạn của khách hàng tăng từ 607 tỷ đồng lên 1.150 tỷ đồng, chủ yếu phải thu từ các đơn vị thành viên, chi nhánh của Tập đoàn Viettel. Ngoài ra, công ty đang có 77 tỷ đồng phải thu đối với CTCP Xây dựng FLC Faros (Mã: ROS).

Bên cạnh đó, hàng tồn kho trong năm tăng 86% so với năm trước đó lên 668 tỷ đồng, chủ yếu tồn kho nguyên vật liệu; cùng khoản bất động sản đầu tư tăng 203 tỷ đồng cũng góp phần kéo giá trị tài sản của công ty tăng cao.

Tương ứng, nợ phải trả cũng tăng 79% so với thời điểm đầu năm lên 2.820 tỷ đồng. Nguyên nhân chính đến từ khoản phải trả người bán tăng 180% và chi phí phải trả ngắn hạn tăng 78%.

Thu Thủy