|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

CII sắp chào bán trái phiếu chuyển đổi cho cổ đông hiện hữu, huy động hơn 2.800 tỷ đồng

17:32 | 04/10/2023
Chia sẻ
Theo CII, số tiền thu được sẽ được dùng để đầu tư trái phiếu của hai công ty con là BOT Ninh Thuận (1.200 tỷ đồng) và Xa lộ Hà Nội (1.640 tỷ đồng).

CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP HCM (Mã: CII) vừa ra thông báo chào bán trái phiếu ra công chúng với số tiền dự thu là hơn 2.840 tỷ đồng. 

Công ty cho biết số tiền thu được từ đợt chào bán này sẽ được sử dụng theo thứ tự ưu tiên như sau: Đầu tư trái phiếu doanh nghiệp do Công ty TNHH Một thành viên BOT Tỉnh Ninh Thuận phát hành riêng lẻ, với số tiền đầu tư trái phiếu là 1.200 tỷ đồng; Đầu tư trái phiếu doanh nghiệp do CTCP Đầu tư và Xây dựng Xa Lộ Hà Nội phát hành riêng lẻ, với số tiền đầu tư trái phiếu là hơn 1.640 tỷ đồng. 

Cụ thể về phương án chào bán, CII sẽ phát hành hơn 28,4 triệu trái phiếu với mệnh giá 100.000 đồng/tp. Kỳ hạn trái phiếu là 10 năm, lãi suất kết hợp giữa lãi suất cố định và lãi suất thả nổi, trả lãi định kỳ 3 tháng/lần. Đối với 4 kỳ tính lãi đầu tiên, lãi suất cố định là 10%/năm. Đối với các kỳ tính lãi tiếp theo, lãi suất thả nổi bằng tổng của 2,5%/năm và lãi suất tham chiếu của kỳ tính lãi đó. 

Trái phiếu phát hành thuộc loại trái phiếu chuyển đổi thành cổ phần phổ thông, không có tài sản đảm bảo, không kèm chứng quyền. Trái phiếu có thể được chuyển đổi thành cổ phần phổ thông mỗi 12 tháng/lần, tỷ lệ chuyển đổi là 1:10, tức mỗi trái phiếu được chuyển đổi thành 10 cổ phần phổ thông. 

Kế hoạch phát hành trái phiếu với giá trị 2.840 tỷ đồng nói trên từng được CII tiết lộ tại tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường của doanh nghiệp, nằm trong kế hoạch tái cơ cấu nguồn vốn của công ty với tổng giá trị trái phiếu dự kiến huy động là gần 7.000 tỷ đồng. 

Trong đó, lô trái phiếu 2.840 tỷ đồng nói trên thuộc kế hoạch phát hành trái phiếu chuyển đổi cho cổ đông hiện hữu thời hạn 10 năm với tổng giá trị 4.500 tỷ đồng.

Ngoài ra, công ty cũng dự kiến phát hành lô trái phiếu khác với tổng giá trị gần 2.400 tỷ đồng, thời hạn trên 10 năm và cho biết đang làm việc với một tổ chức tài chính quốc tế để bảo lãnh thanh toán cho lô trái phiếu này. 

Quay lại với lô trái phiếu 2.840 tỷ đồng của CII, hai doanh nghiệp mà CII dự kiến dùng nguồn vốn này để đầu tư trái phiếu là BOT Ninh Thuận và Xa Lộ Hà Nội, đều là hai công ty con mà CII sở hữu gián tiếp thông qua CII B&R. 

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên hồi tháng 4 của CII, công ty cũng cho biết CII hoạt động theo mô hình "holdings", CII trở thành trung tâm điều phối dòng tiền giữa các đơn vị thành viên và hỗ trợ lẫn nhau. Ví dụ như Năm Bảy Bảy không bị nợ quá hạn do được điều phối dòng tiền từ CII. Các đơn vị thành viên khác thông qua CII để hỗ trợ cho các công ty con.  

Hiền Minh