Doanh nghiệp

CII muốn phát hành thêm 400 tỉ đồng trái phiếu lãi suất 9 – 9,5%/năm

13:25 | 12/02/2019

Chia sẻ

CII có kế hoạch phát hành 400 tỉ đồng trái phiếu doanh nghiệp với kì hạn ba năm, lãi suất cố định từ 9 đến 9,5%/năm trong bối cảnh hệ số nợ/vốn chủ thực có của công ty liên tục tăng trong ba năm qua.

CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP HCM (Mã: CII) mới đây công bố kế hoạch phát hành trái phiếu doanh nghiệp với tổng trị giá 400 tỉ đồng (400.000 trái phiếu với mệnh giá 1 triệu đồng/trái phiếu).

Mục đích phát hành là tăng quy mô vốn hoạt động, thực hiện các chương trình đầu tư và/hoặc cơ cấu lại các khoản nợ của CII. Phương thức phát hành riêng lẻ. Tổ chức tư vấn và đại lí phát hành là Công ty cổ phần chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam (VietinbankSc).

Điều kiện, điều khoản của trái phiếu tuân theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 163/2018/NĐ-CP về phát hành trái phiếu doanh nghiệp. Cụ thể:

Trái phiếu dự kiến có kì hạn 3 năm kể từ ngày phát hành. Đây là loại trái phiếu doanh nghiệp không chuyển đổi, không tài sản bảm đảm, không kèm chứng quyền và không phải nợ thứ cấp của CII.

Trái phiếu được phát hành dưới hình thức bút toán ghi sổ, không cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu trái phiếu.

Lãi suất danh nghĩa dự kiến từ 9% đến 9,5%/năm, cố định cho toàn bộ kì hạn của trái phiếu. Để so sánh, lãi suất tiền gửi ngân hàng kì hạn 3 năm của các ngân hàng thương mại hiện khoảng 7%/năm.

Theo thẩm quyền được giao bởi Hội đồng quản trị, Chủ tịch HĐQT quyết định mức lãi suất danh nghĩa của trái phiếu phù hợp với nhu cầu và tình hình thị trường tại thời điểm phát hành.

Thời gian phát hành dự kiến trong quí I và quí II/2019 hoặc một thời điểm thích hợp theo quyết định của chủ tịch HĐQT. Trái phiếu bị hạn chế giao dịch trong phạm vi dưới 100 nhà đầu tư, không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp trong vòng 1 năm kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành, trừ trường hợp theo quyết định của Tòa án hoặc thừa kế theo quy định của pháp luật.

Sau thời gian nêu trên, trái phiếu được giao dịch không hạn chế về số lượng nhà đầu tư, trừ trường hợp CII có quyết định khác. Đây chính là quy định về giao dịch trái phiếu tại Khoản 8, Điều 6, Nghị định số 163/2018/NĐ-CP.

Đáng chú ý, Nghị định số 163 được kí ban hành ngày 4/12/2018 và có hiệu lực ngày 1/2/2019 vừa qua, thay thế Nghị định số 90/2011/NĐ-CP. Như vậy, nhiều khả năng CII sẽ là một trong những doanh nghiệp đầu tiên phát hành trái phiếu doanh nghiệp theo quy định mới.

Xem thêm về những điểm mới của Nghị định 163:

cii muon phat hanh them 400 ti dong trai phieu lai suat 9 95nam Năm 2019: Bước đầu tiên trên chặng đường mới của trái phiếu doanh nghiệp

Tình hình sức khỏe của CII trước ngày phát hành ra sao?

Năm 2018, doanh thu thuần hợp nhất của CII đạt gần 2.708 tỉ đồng, tăng 33% so với năm 2017. Giá vốn hàng bán chỉ tăng 18%, do vậy giá vốn hàng bán đạt gần 768 tỉ đồng, tăng 93%. Biên lợi nhuận gộp năm 2018 đạt 28,4% trong khi năm trước chỉ 19,5%.

Tuy nhiên, chủ yếu do doanh thu hoạt động tài chính giảm mạnh từ gần 2.190 tỉ đồng còn 600 tỉ đồng nên lợi nhuận sau thuế giảm 87%, còn gần 207 tỉ đồng. Tổng tài sản thời điểm 31/12/2018 đạt 22.181 tỉ đồng, tăng 7% so với ngày đầu năm. Nợ phải trả 14.480 tỉ đồng, bằng 65,3% tổng tài sản và gấp 1,88 lần vốn chủ sở hữu (7.700 tỉ đồng).

Theo công bố thông tin của CII, hệ số nợ/vốn chủ sở hữu thực có thời điểm cuối năm 2018 là 1,74 lần, cao hơn các mức 1,59 và 1,36 lần của hai năm trước đó.

cii muon phat hanh them 400 ti dong trai phieu lai suat 9 95nam
Nguồn: CII.

Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn thời điểm cuối năm là 4.006 tỉ đồng, tăng 80% so với đầu năm. Trong khi đó vay và nợ thuê tài chính dài hạn là 6.537 tỉ đồng, giảm 9%. Tổng hai khoản mục này tăng 12,3% so với đầu năm 2018 và chiếm gần 73% tổng giá trị nợ phải trả.

Khoản mục trái phiếu chuyển đổi giữ nguyên giá trị 1.361 tỉ đồng.

Tổng giá trị dư nợ các trái phiếu thường của CII là gần 2.967 tỉ đồng, cao gấp hơn hai lần ngày đầu năm. Trong số này, giá trị trái phiếu đến hạn trong vòng một năm là gần 1.697 tỉ đồng, chiếm 57%.

cii muon phat hanh them 400 ti dong trai phieu lai suat 9 95nam
Nguồn: Báo cáo tài chính quí IV/2018.

Một số đợt trái phiếu chưa đáo hạn có giá trị phát hành lớn của CII bao gồm: 500 tỉ đồng phát hành cho Ngân hàng MBBank, 380 tỉ đồng phát hành cho Ngân hàng VIB, 650 tỉ đồng phát hành cho VietinBank, gần 463 tỉ đồng phát hành để hoán đổi cổ phần Công ty BOT Trung Lương - Mỹ Thuận, ...

Nếu đợt phát hành trái phiếu tới đây thành công, tổng giá trị nợ vay trái phiếu của CII sẽ tăng lên thành 3.367 tỉ đồng (giả sử chưa có trái phiếu nào đáo hạn trước ngày phát hành đợt mới này).

Xem thêm

Y Vân

Theo Kinh tế & Tiêu dùng