|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Chứng khoán

Chứng khoán Everest báo lãi quý IV/2023 giảm gần 95%, cho vay margin xuống thấp kỷ lục

13:37 | 18/01/2024
Chia sẻ
Chứng khoán Everest báo lãi sau thuế quý IV/2023 đạt 4,4 tỷ đồng, giảm 94,5% so với cùng kỳ. Lũy kế cả năm 2023, công ty chứng khoán này ghi nhận lợi nhuận ròng 37,7 tỷ đồng, giảm 50,3%.

KQKD quý IV/2023 của Chứng khoán Everest. (Nguồn: Diệu Nhi tổng hợp từ BCTC).

Chứng khoán Everest (EVS) báo cáo kết quả kinh doanh với sự đi xuống cả về doanh thu và lợi nhuận. Cụ thể, doanh thu hoạt động trong quý IV/2023 của EVS đạt 120,7 tỷ đồng, giảm 27,9% so với cùng kỳ năm ngoái.

Cổ tức, tiền lãi phát sinh từ tài sản tài chính ghi nhận thông qua lỗ lãi (FVTPL) chiếm tỷ trọng lớn nhất trong cơ cấu doanh thu hoạt động với 73,1 tỷ đồng trong quý IV/2023, tăng 41,7%. Trong khi đó, nguồn thu từ hoạt động môi giới chứng khoán đạt 5,1 tỷ đồng, giảm 42%. Lãi từ các khoản cho vay và phải thu giảm 61,6% xuống còn 5,6 tỷ đồng.

Ngược chiều doanh thu, chi phí hoạt động ghi nhận 103,2 tỷ đồng, tăng 81,4%. Chi phí tăng đến từ khoản lỗ do đánh giá lại FVTPL tăng 140,6% lên 86,6 tỷ đồng. 

Kết quả là, Chứng khoán Everest báo lãi sau thuế quý IV/2023 đạt 4,4 tỷ đồng, giảm 94,5% so với cùng kỳ. Lũy kế cả năm 2023, công ty ghi nhận lợi nhuận sau thuế 37,7 tỷ đồng, giảm 50,3%. Trong năm 2023, EVS đặt kế hoạch lợi nhuận ròng 102,8 tỷ đồng, như vậy công ty mới thực hiện được 36,7% chỉ tiêu này.

Tổng tài sản tại ngày 31/12/2023 là 2.361 tỷ đồng, tăng 57 tỷ đồng so với thời điểm cuối quý III/2023. Quy mô cho vay margin xuống còn hơn 146,3 tỷ đồng, mức thấp nhất trong nhiều năm.

(Biểu đồ: Diệu Nhi tổng hợp từ các BCTC).

Trở lại với hoạt động tự doanh, trong quý IV/2023, EVS không có lãi bán các tài sản tài chính, tuy nhiên ghi nhận khoản lỗ bán các tài sản tài chính 25,7 tỷ đồng. Như vậy, công ty lỗ ròng mảng này 25,7 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm 2022 lãi ròng 6,4 tỷ đồng.

Tại ngày 31/12/2023, giá trị danh mục FVTPL của EVS đạt 1.595 tỷ đồng (giảm 29 tỷ đồng so với cuối quý III/2023), tuy nhiên danh mục có giá trị thị trường 1.609 tỷ đồng. Như vậy, EVS đang lãi danh mục này 14 tỷ đồng.

Chi tiết về danh mục FVTPL, EVS đang nắm giữ 307,3 tỷ đồng cổ phiếu niêm yết; 66,8 tỷ đồng cổ phiếu chưa niêm yết; 2,9 triệu đồng cổ phiếu hủy niêm yết và 1.221 tỷ đồng chứng khoán khác.

Với danh mục AFS, tại ngày 31/12/2023, toàn bộ danh mục công ty là cổ phiếu chưa niêm yết có giá trị ghi sổ 30,3 tỷ đồng.

Danh mục FVTPL của EVS tại thời điểm đầu và cuối năm 2023. (Nguồn: BCTC).

Diệu Nhi

NHNN cho vay nhiều nhất trong 7 năm trên kênh OMO, nâng lãi suất lên 4,25%
Ngày 23/4, NHNN đã có động thái nâng lãi suất và kỳ hạn và quy mô cho vay qua kênh OMO. Trong đó, tổng giá trị cho vay trong phiên đạt mức cao nhất trong vòng hơn 7 năm.