Tài chính

Chính thức tái cấp vốn 16.000 tỉ đồng lãi suất 0% để cho vay trả lương trong dịch COVID-19

09:00 | 09/05/2020

Chia sẻ

NHNN cho NHCSXH vay tổng số tiền tái cấp vốn tối đa 16.000 tỉ đồng, với lãi suất tái cấp vốn là 0%/năm. Thời hạn tái cấp vốn là 364 ngày, kể từ ngày tiếp theo liền kề ngày NHNN giải ngân tái cấp vốn đối với NHCSXH.

Ngày 7/5, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã ban hành Thông tư 05 qui định về tái cấp vốn đối với Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 7/5/2020.

Cụ thể, NHNN cho NHCSXH vay tổng số tiền tái cấp vốn tối đa 16.000 tỉ đồng với lãi suất tái cấp vốn là 0%/năm. Thời hạn tái cấp vốn là 364 ngày, kể từ ngày tiếp theo liền kề ngày NHNN giải ngân tái cấp vốn đối với NHCSXH.

Số 16.000 tỉ đồng mà NHNN tái cấp vốn đối với NHCSXH sẽ để cho người sử dụng lao động vay trả lương ngừng việc theo của Thủ tướng Chính phủ qui định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.

Thời hạn giải ngân tái cấp vốn từ ngày kí khế ước nhận nợ đầu tiên đến hết ngày 31/7 năm 2020. NHNN tái cấp vốn không có tài sản bảo đảm đối với NHCSXH.

Trường hợp đến hết ngày 31/7, NHCSXH không giải ngân hết tiền vay tái cấp vốn theo qui định thì chậm nhất ngày 15/8/2020 thì phải trả NHNN số tiền vay tái cấp vốn không giải ngân hết.

Trường hợp phát sinh tiền trả nợ của người sử dụng lao động vay vốn, trong thời hạn 5 ngày làm việc đầu tháng tiếp theo, NHCSXH phải sử dụng toàn bộ số tiền trả nợ từ người sử dụng lao động trong tháng để trả trước hạn nợ vay tái cấp vốn NHNN.

NHCSXH giải ngân cho vay người sử dụng lao động từ nguồn vay tái cấp vốn theo khế ước nhận nợ nào thì trả nợ vay tái cấp vốn theo khế ước nhận nợ đó.

Thu Hoài