|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

Chi phí leo thang, Viconship lãi sau thuế giảm 21% quý III

11:10 | 27/10/2022
Chia sẻ
Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp tăng cao, đồng thời thua lỗ từ dự án đầu tư của công ty con khiến lợi nhuận sau thuế của Viconship quý III giảm gần 21% so với cùng kỳ.

Báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2022 của CTCP Container Việt Nam (Viconship - Mã: VSC) cho thấy doanh thu thuần tăng 7% so với cùng kỳ năm ngoái lên 507 tỷ đồng. Biên lợi nhuận gộp đạt 33%, giảm so với con số 35,2% của quý III/2021.

Trong kỳ, chi phí bán hàng gấp đôi quý III/2021 và chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 64%. Bên cạnh đó công ty lỗ từ dự án đầu tư của công ty con khoảng 10 tỷ đồng. Doanh nghiệp giải trình hai yếu tố trên là nguyên chính khiến lợi nhuận sau thuế giảm 20,6% về 100 tỷ đồng.

 Lợi nhuận sau thuế của Viconship trong những quý gần đây. (Nguồn: Tổng hợp từ BCTC của Viconship).

Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh thu thuần của Viconship đạt 1.488 tỷ đồng, tăng 7% so với cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế 388 tỷ, lợi nhuận sau thuế 323 tỷ, lần lượt tăng 9% và 5%.

So với kế hoạch doanh thu cả năm là 1.900 tỷ, lợi nhuận trước thuế 500 tỷ đồng, Viconship đã thực hiện được 78% cả hai chỉ tiêu sau ba quý.

 Nguồn: BCTC quý III/2022 của Viconship.

Tổng tài sản của Viconship tại cuối tháng 9 là 3.577 tỷ đồng, tăng 311 tỷ đồng so với đầu năm, tập trung phần lớn vào tài sản cố định. Khoảng 744 tỷ đồng là tiền, tương đương tiền và tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn, chiếm 21% tổng tài sản. Các khoản phải thu ngắn hạn gần 463 tỷ đồng, chiếm 13%.

Cuối kỳ, Viconship dành 497 tỷ đồng đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết, tương ứng 14% tổng tài sản, trong đó giá trị đầu tư tại Cảng VIMC Đình Vũ là 383 tỷ đồng.

Về cơ cấu nguồn vốn, tổng nợ phải trả gần 308 tỷ đồng, công ty không đi vay nợ.

Vốn chủ sở hữu tại cuối kỳ là 3.269 tỷ đồng, bao gồm vốn góp chủ sở hữu là 1.212 tỷ đồng, gấp 2,2 lần ngày đầu năm do phát hành hơn 55,1 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và 11 triệu cổ phiếu chia cổ tức năm 2021. Bên cạnh đó, Viconship có 875 tỷ đồng quỹ đầu tư phát triển và 756 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

Minh Hằng