|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

Đằng sau khoản lãi đột biến của HAGL

21:58 | 26/10/2022
Chia sẻ
Thực tế nhờ nguồn thu tài chính, hoàn nhập dự phòng khoản đầu tư vào HNG và chi phí quản lý doanh nghiệp âm mới giúp HAGL lãi sau thuế quý III gấp 17 lần cùng kỳ năm ngoái.

CTCP Hoàng Anh Gia Lai (HAGL - Mã: HAG) đã công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý III với 1.441 tỷ đồng doanh thu thuần, gấp 2,6 lần cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, doanh thu trái cây chiếm 40% với 577 tỷ, mảng heo đem về 357 tỷ doanh thu và đóng góp gần 25% vào tổng doanh thu. Còn lại là nguồn thu từ bán hàng hoá và cung cấp dịch vụ.

 Nguồn: H.K tổng hợp.

Thực tế lợi nhuận gộp của doanh nghiệp đạt 281 tỷ quý III. Nhờ nguồn thu tài chính, hoàn nhập dự phòng khoản đầu tư vào HNG và chi phí quản lý doanh nghiệp âm mới giúp HAGL lãi sau thuế 370 tỷ quý III, gấp 17 lần cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ đạt 361 tỷ. 

Trong kỳ, chi phí tài chính giảm 76% so với quý III/2021 còn 166 tỷ do được hoàn nhập dự phòng khoản đầu tư vào nhóm Công ty HAGL Agrico (Mã: HNG). 

Còn chi phí quản lý doanh nghiệp âm 181 tỷ do trong kỳ được hoàn nhập dự phòng 220 tỷ song vẫn giảm so với mức âm 457 tỷ cùng kỳ năm ngoái do tập đoàn đã giảm khoản hoàn nhập dự phòng khoản phải thu.

 Nguồn: HK tổng hợp từ báo cáo tài chính hợp nhất quý III.

Luỹ kế 9 tháng, HAGL ghi nhận 3.471 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 154% và lãi ròng 890 tỷ gấp 21 lần cùng kỳ năm ngoái.

Riêng khoản chi phí tài chính đã ăn mòn lợi nhuận gộp và doanh thu tài chính của HAGL trong 9 tháng. Song nhờ khoản chi phí quản lý doanh nghiệp âm 1.137 tỷ do hoàn nhập dự phòng không những giúp doanh nghiệp thoát lỗ mà còn lãi đột biến ba quý đầu năm.

Trích dự phòng 455 tỷ khoản đầu tư vào HAGL Agrico cuối quý III

Về tình hình tài chính, quy mô tổng tài sản của HAGL cuối quý III là 19.338 tỷ đồng. Khoản mục chiếm tỷ trọng lớn nhất trong cơ cấu tài sản là khoản phải thu với 7.176 tỷ ngắn hạn và 1.727 tỷ dài hạn. Trong đó 6.057 tỷ là phải thu từ cho vay bao gồm 1.512 tỷ từ nhóm HAGL Agrico, còn lại là các công ty và cá nhân có liên quan. Công ty đã phải trích lập dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi ngắn hạn 336 tỷ đồng.

Khoản tiền mặt tại ngày 30/9 là gần 132 tỷ đồng, tăng 54 tỷ so với đầu năm.

Cuối quý III, với khoản đầu tư góp vốn 1.049 tỷ vào các đơn vị khác, chủ yếu nằm ở HAGL Agrico (1.041 tỷ), HAGL phải trích lập dự phòng tới 455 tỷ đồng. Đầu năm, công ty gần như không phải trích lập dự phòng cho khoản đầu tư vào HAGL Agrico và chỉ xuất hiện từ báo cáo tài chính quý II.  Tính tới nay, HAGL còn sở hữu 9,44% cổ phần của HAGL Agrico.

Tổng nợ phải trả cuối tháng 9 là 14.403 tỷ, trong đó nợ vay là 8.623 tỷ với 5.880 tỷ vay dài hạn và 2.743 tỷ vay ngắn hạn.

9 tháng đầu năm, HAGL vay thêm 2.058 tỷ đồng thời trả nợ gốc vay gần 2.000 tỷ. Chi phí lãi vay ba quý tốn 553 tỷ đồng. Dư nợ trái phiếu gồm 5.148 tỷ vay dài hạn và 693 tỷ đến hạn phải trả trong vòng một năm. Còn lại chủ yếu là vay từ các ngân hàng và phần nhỏ của tổ chức và cá nhân.

 

Công ty vẫn còn lỗ luỹ kế 3.578 tỷ đồng tính tới ngày 30/9, vốn chủ sở hữu là 4.934 tỷ đồng.

Xét về dòng tiền, dòng tiền từ hoạt động kinh doanh của HAGL âm 479 tỷ 9 tháng do tăng mạnh khoản phải trả, cùng kỳ là 2.551 tỷ đồng. Dòng tiền từ hoạt động đầu tư ghi nhận dương 453 tỷ, dòng tiền từ hoạt động tài chính là 79 tỷ và lưu chuyển tiền thuần trong kỳ là 53 tỷ đồng.

Hoàng Kiều

Ngành chứng khoán đi tìm dư địa ở thế hệ trẻ, Gen Z
Hoàng Linh, một học sinh cấp ba tại Hà Nội đã sớm tiếp cận kênh đầu tư chứng khoán khi được bố mẹ hướng dẫn trên số tiền thưởng kết quả học tập, lì xì mỗi năm. Không riêng Linh, rất nhiều bạn trẻ đã sớm tiếp cận kênh đầu tư này và định hướng như nguồn thu nhập thứ hai.