Doanh nghiệp

Cao su Đà Nẵng có Phó Tổng Giám đốc mới

22:30 | 25/11/2020

Chia sẻ

Ông Phạm Phong Thịnh, Giám đốc Xí nghiệp Săm lốp Ô tô sẽ làm Phó Tổng Giám đốc Cao su Đà Nẵng.

Hội đồng quản trị (HĐQT) CTCP Cao su Đà Nẵng (Mã: DRC) mới đây đã thông qua nghị quyết bổ nhiệm ông Phạm Phong Thịnh, Giám đốc Xí nghiệp Săm lốp Ô tô làm Phó Tổng Giám đốc công ty thay cho ông Nguyễn Mạnh Sơn.

Trước đó hồi tháng 6, HĐQT Cao su Đà Nẵng đã đồng ý cho ông Nguyễn Mạnh Sơn thôi việc theo nguyện vọng cá nhân kể từ ngày 1/7.

Tới ngày 1/11, Tổng Giám đốc của công ty là ông Nguyễn Thanh Bình cũng đã nghỉ việc hưởng chế độ hưu trí. Theo đó, Tổng Giám đốc hiện tại của Cao su Đà Nẵng là ông Lê Hoàng Khánh Nhựt, đồng thời là thành viên HĐQT của công ty nhiệm kì 2019 - 2024.

Về tình hình sản xuất kinh doanh quí III, Cao su Đà Nẵng, doanh nghiệp có lợi thế cạnh tranh về các sản phẩm lốp ô tô (lốp Bias và lốp Radial cho xe thương mại), ghi nhận doanh thu thuần trong quí giảm 2% xuống mức 947 tỉ đồng. Lợi nhuận sau thuế giảm 24% từ 82 tỉ đồng xuống 62 tỉ đồng.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, Cao su Đà Nẵng có doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế đạt lần lượt 2.539 tỉ đồng và 147 tỉ đồng, giảm 12% và giảm 14% so với cùng kì. Với kết quả này, công ty thực hiện được 58% kế hoạch doanh thu và 66% chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế.

Theo dự kiến của lãnh đạo công ty, doanh thu thuần và lãi trước thuế quí IV sẽ tiếp tục giảm 2% và 39% so với cùng kì, dự kiến đạt 937 tỉ đồng và 85 tỉ đồng.

Tại ngày 30/9/2020, tổng tài sản của DRC ở mức 2.275 tỉ đồng, giảm 16% so với hồi đầu năm. Trong đó, hàng tồn kho và các khoản phải thu ngắn hạn chiếm 42,2% tổng tài sản. Tổng nợ vay là 264 tỉ đồng, chiếm 12% tổng nguồn vốn.

Minh Hằng