Tài chính

BVSC: Chu kì nợ xấu mới của TPBank hình thành sau quá trình mở rộng cho vay mua xe

12:08 | 28/09/2020

Chia sẻ

Theo Chứng khoán Bảo Việt, chu kì nợ xấu mới của TPBank (2015 - 2019) hình thành sau quá trình tích cực mở rộng hoạt động cho vay mua xe. Tuy nhiên, ngân hàng có vẻ đang kiểm soát nợ xấu tốt hơn so với chu kì 2012 - 2014.

Công ty Chứng khoán Bảo Việt (BVSC) vừa bông bố báo báo cáo về Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank - Mã: TPB) với nhận định nợ xấu của TPBank đang được kiểm soát tốt hơn so với chu kì trước (2012 - 2014).

Cụ thể, đến cuối năm 2019, tổng rủi ro cho vay của TPBank ở mức 3,3%, thấp nhất trong giai đoạn từ năm 2012 đến 2019 và vẫn trong tầm kiểm soát. Trong đó, nợ xấu tăng từ mức 1,1% năm 2018 lên 1,3%, trong khi nợ cần chú ý (Nợ nhóm 2) giảm xuống 2,0% từ mức 2,1% năm 2018. 

Theo BVSC, chu kì nợ xấu mới của TPBank (2015 - 2019) hình thành sau quá trình tích cực mở rộng hoạt động cho vay mua xe. Dù nợ xấu nhích dần lên mức 1,3% năm 2019 những chu kì nợ xấu mới lành mạnh và kiểm soát tốt hơn chu kì trước đó. 

BVSC: Nợ xấu của TPBank đang được kiểm soát tốt hơn so với chu kì trước. - Ảnh 1.

Trong năm 2019, ngân hàng đã tích cực xóa 585,1 tỉ đồng nợ xấu có thể liên quan đến các khoản vay không thế cấp, đặc biệt là từ thẻ tín dụng.

Bên cạnh đó, tỉ lệ bao phủ nợ xấu của TPBank đã tăng lên 97,8% năm 2019 từ mức chỉ 41,6% năm 2012. Trong đó, đệm dự phòng cụ thể ổn định ở 61,4%, cao hơn mức bình quân gia quyền là 54,1%.

BVSC: Nợ xấu của TPBank đang được kiểm soát tốt hơn so với chu kì trước. - Ảnh 2.

Ngoài ra, tỉ lệ an toàn vốn tối thiểu (CAR, theo Basel II) của TPBank đạt 10,69% vào cuối năm 2019, cao hơn ngưỡng tối thiểu 8% và mức 10,5% chung toàn hệ thống. Trong đó CAR vốn cấp I là 10,26%, cấp II là 0,43%. 

BVSC nhận định việc giới hạn tỉ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài (tối đa 20% cho mỗi nhà đầu tư và tổng tỉ lệ sở hữu không vượt quá 30%) vẫn là rào càn chính đối với các ngân hàng Việt Nam. Qua đó, hạn chế khả năng tăng vốn hóa cấp I, như TPBank là một ví dụ. 

Mặt khác, BVSC nhận thấy dư địa khá lớn cho việc mở rộng vốn cấp II của TPBank trong tình huống cấp bách, mặc dù có thể khá tốn kém.

BVSC: Nợ xấu của TPBank đang được kiểm soát tốt hơn so với chu kì trước. - Ảnh 3.

Đánh giá về kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm nay, BVSC cho rằng nhìn chung chưa cho thấy mức độ ảnh hưởng đáng kể bởi COVID-19. 

Nửa đầu năm, lợi nhuận trước thuế TPBank tăng trưởng 25,6% so với cùng kì năm trước lên mức 2.034 tỉ nhờ tăng trưởng thu nhập từ lãi NII, lợi nhuận từ giao dịch ngoại hối và phí trả trước một lần từ hợp tác với banca độc quyền và cắt giảm chi phí hoạt động. 

Với những tác động tiêu cực từ COVID-19, BVSC dự báo tăng trưởng lợi nhuận năm 2020 của TPBank sẽ chậm lại. Theo đó, lợi nhuận trước thuế được dự báo đạt 4.121 tỉ đồng, tương đương tăng 6,5% so với cùng kì.

Lê Huy