Tài chính

TPBank tiếp tục điều chỉnh phương án tăng vốn

07:21 | 15/09/2020

Chia sẻ

TPBank thông báo 5/10 là ngày đăng kí cuối cùng để lập danh sách cổ đông lấy ý kiến về việc điều chỉnh phương án tăng vốn điều lệ. Đây là lần thứ hai TPBank xin ý kiến cổ đông điều chỉnh phương án tăng vốn.
TPBank tiếp tục điều chỉnh phương án tăng vốn  - Ảnh 1.

Một điểm giao dịch của TPBank. (Nguồn: TPBank)

Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank - Mã: TPB) vừa quyết định thông qua chủ trương lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc điều chỉnh phương án tăng vốn điều lệ năm 2020.

Theo đó, 5/10 là ngày đăng kí cuối cùng để lập danh sách cổ đông lấy ý kiến. Thời gian lấy ý kiến từ ngày 9/10 đến ngày 20/10/2020. Ngân hàng hiện chưa công bố chi tiết phương án tăng vốn dự kiến điều chỉnh.

Đây là lần thứ hai TPBank xin ý kiến cổ đông để điều chỉnh phương án tăng vốn chỉ trong vòng hơn 2 tháng qua. 

Trước đó, vào đầu tháng 7, ngân hàng này cũng thực hiện xin ý kiến cổ đông bằng văn bản và được chấp thuận điều chỉnh phương án tăng vốn điều lệ lên hơn 10.792 tỉ đồng thay vì mức 10.199 tỉ đồng đã được đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 thông qua.

Theo phương án mới, vốn điều lệ ngân hàng sẽ tăng từ gần 8.566 tỉ đồng lên hơn 10.792 tỉ đồng, tương ứng tăng gần 2.227 tỉ đồng thông qua hai đợt.

Đợt 1, TPBank dự kiến tăng vốn điều lệ thêm gần 340 tỉ đồng thông qua phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của ngân hàng (ESOP) với tỉ  lệ phát hành là 4,16%. Giá phát hành do HĐQT quyết định nhưng không thấp hơn mệnh giá cổ phiếu.

Số cổ phiếu được mua sẽ bị hạn chế chuyển nhượng tối đa trong vòng 2 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành. HĐQT có quyền quyết định nới lỏng thời gian hạn chế chuyển nhương tùy thuộc vào chính sách nhân sự nhưng không được sớm hơn 9 tháng kể từ khi kết thúc đợt phát hành.

Đợt 2, ngân hàng sẽ tăng vốn thêm gần 1.887 tỉ đồng thông qua phương án phát hành thêm gần 188,7 triệu cổ phiếu theo hai cấu phần.

Trong đó, TPBank sẽ phát hành hơn 170,1 triệu cp để chia cổ tức năm 2018 và 2019, tương ứng với tỉ lệ chia là 20%. Và phát hành hơn 18,5 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, tương đương với tỉ lệ chia 2,18%.

Thời gian thực hiện sẽ diễn ra sau khi báo cáo kết quả phát hành xong cổ phiếu ESOP từ đợt 1.

Năm 2020, TPBank đặt kế hoạch tăng trưởng tổng tài sản 9% lên 180.000 tỉ đồng, tăng vốn điều lệ lên 10.199 tỉ đồng. Với mức tăng trưởng tín dụng kế hoạch là 15%, ngân hàng dự kiến lợi nhuận trước thuế năm 2020 đạt 4.068 tỉ đồng, tăng 5% so với thực hiện năm 2019.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, lợi nhuận trước thuế TPBankđạt 2.034 tỉ đồng, tăng 25,6% so với cùng kì năm trước.

Tính đến 30/6, tổng tài sản ngân hàng đạt 181.340 tỉ đồng, tăng 10,3% so với cuối năm 2019. Trong đó, dư nợ cho vay khách hàng tăng 5% lên hơn 100.419 tỉ đồng. Tiền gửi khách hàng tăng 4,1% đạt 96.214 tỉ đồng. Tỉ lệ nợ xấu trên tổng dư nợ cho vay tăng từ 1,29% vào cuối năm 2019 lên 1,47%.

Quốc Thụy