Nhà đất

Becamex IDC: Nguồn thu từ BĐS giảm 1/2, lợi nhuận quí III tăng 24% nhờ các công ty liên doanh liên kết

17:28 | 30/10/2019

Chia sẻ

Kết quả kinh doanh trong quí III và 9 tháng đầu năm của Becamex IDC tăng trưởng nhờ phần lớn lợi nhuận đóng góp từ các công ty liên doanh, liên kết.

Theo Báo cáo tài chính (BCTC) hợp nhất quí III/2019 của Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp - CTCP (Becamex IDC - Mã: BCM), doanh thu trong quí của công ty giảm 33% so với cùng kì, đạt 1.391 tỉ đồng.

Trong đó, doanh thu kinh doanh bất động sản (BĐS) và BĐS đầu tư giảm gần 50%, đóng góp 749 tỉ đồng. Ngược lại, doanh thu từ xây dựng có sự tăng trưởng khi đạt gần 109 tỉ đồng, cao gấp 6 lần cùng kì.

Becamex IDC tiếp tục ghi nhận lợi nhuận cao từ công ty liên doanh, liên kết với 331 tỉ đồng, tăng 33% so với cùng kì năm 2018. Tính đến cuối kì kế toán quí III/2019, Becamex IDC có 10 công ty liên doanh liên kết.

Phía công ty cũng cho biết, mặc dù doanh thu giảm nhưng nhờ khoản lợi nhuận trên nên lợi nhuận sau thuế (LNST) của cổ đông công ty mẹ Becamex IDC vẫn tăng trưởng 24% so với cùng kì khi đạt 491 tỉ đồng.

Trong 9 tháng đầu năm 2019, doanh thu và LNST của cổ đông công ty mẹ Becamex IDC lần lượt đạt 4.774 tỉ đồng và 1.674 tỉ đồng, tương ứng giảm 7% về doanh thu nhưng tăng 25% về lợi nhuận.

Với kết quả này, Becamex IDC đã thực hiện được 53% kế hoạch doanh thu và 67% kế hoạch lợi nhuận năm.

BCM-KQKD

KQKD hợp nhất quí III/2019 của Becamex IDC (Đvt: Tỉ đồng). Nguồn: BCTC hợp nhất quí III/2019 của Becamex IDC.

Tính đến cuối kì kế toán quí III/2019, tài sản của Becamex IDC giảm 799 tỉ đồng so với thời điểm đầu năm về 44.385 tỉ đồng. Trong đó, hàng tồn kho chiếm 53% tổng tài sản, ứng với 23.382 tỉ đồng.

Hầu hết hàng tồn kho của Becamex IDC là chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang tại các dự án, bao gồm chi phí đền bù giải phóng mặt bằng, các chi phí phải trả để có được quyền sử dụng đất và chi phí đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng. Tuy nhiên, Becamex IDC không thuyết minh chi tiết từng dự án.

Bên cạnh đó, công ty còn dự án được ghi nhận vào tài sản dở dang dài hạn với giá trị hơn 2.113 tỉ đồng.

Trong danh mục bất động sản đầu tư của Becamex IDC ghi nhận đến cuối kì gồm 3 dự án: Khách sạn Becamex, Becamex Tower và nhà ở xã hội với giá trị còn lại khoảng 501 tỉ đồng.

Sau hàng tồn kho, các khoản đầu tư tài chính dài hạn của Becamex IDC cũng chiếm gần 8.885 tỉ đồng trong tổng tài sản, phần lớn là đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết.

BCM-cong-ty-lien-ket

Danh sách công ty liên doanh, liên kết của Becamex IDC tại ngày 30/9/2019. Nguồn: BCTC hợp nhất quí III/2019 của Becamex IDC.

Tính đến ngày 30/9/2019, nợ phải trả của Becamex IDC giảm 1.689 tỉ đồng so với thời điểm đầu năm, ghi nhận 29.964 tỉ đồng. Trong đó, tổng dư nợ vay chiếm 58% nợ phải trả, tương đương 17.502 tỉ đồng.

Khoản nợ lớn nhất tập trung tại trái phiếu thường dài hạn đến hạn trả (3.389 tỉ đồng) và trái phiếu thường dài hạn (6.145 tỉ đồng).

Riêng tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, chi nhánh Bình Dương, Becamex IDC có khoản vay trên 3.329 tỉ đồng và trái phiếu dài hạn đến hạn trả 2.000 tỉ đồng.

Nguyên Ngọc