Nhà đất

Bất chấp COVID-19, Lideco vẫn nuôi tham vọng lợi nhuận tăng hơn 50% năm 2020

19:12 | 07/04/2020

Chia sẻ

Năm 2020, Lideco đặt mục tiêu doanh thu 1.050 tỉ đồng, tăng hơn 25%; lợi nhuận trước thuế đạt 450 tỉ đồng, tăng gần 52% so với kết quả thực hiện được trong năm 2019.
Năm 2020, chủ đầu tư KĐT Lideco đặt mục tiêu lợi nhuận tăng trưởng 52% - Ảnh 1.

Dự án Bắc Quốc lộ 32 (Hoài Đức, Hà Nội) của Lideco. (Ảnh: Hà Lê)

Công ty CP Phát triển Đô thị Từ Liêm (Lideco, Mã: NTL) vừa công bố tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2020 nhằm trình cổ đông thông qua các chỉ tiêu kế hoạch năm 2020.

Bất chấp dịch bệnh COVID-19, NTL vẫn đặt chỉ tiêu doanh thu đạt 1.050 tỉ đồng, tăng hơn 25%; lợi nhuận trước thuế đạt 450 tỉ đồng, tăng gần 52% so với kết quả thực hiện được trong năm 2019.

Trong đó, doanh thu từ kinh doanh nhà vườn tại Dự án Khu đô thị Lideco Hoài Đức đạt khoảng 690 tỉ đồng và doanh thu từ kinh doanh các dự án khu đô thị tại các phường Cao Thắng, Hà Khánh, Hà Lầm (TP Hạ Long) đạt khoảng 360 tỉ đồng.

Trong năm 2020, NTL cho biết sẽ tập trung hoàn thành hạ tầng khu I, khu II và đưa vào kinh doanh dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu đô thị tại các phường Cao Thắng, Hà Khánh và Hà Lầm (rộng 23 ha tại TP Hạ Long).

Chuẩn bị đầy đủ thục tục để tham gia đấu giá, đấu thầu theo qui định đối với Dự án KĐT mới tại khu vực Núi Hạm, phường Hồng Hà và Hà Tu (rộng 68 ha tại TP Hạ Long). Bên cạnh đó, GPMB các phần diện tích còn lại của dự án KĐT mới Dịch Vọng.

Bên cạnh đó, Công ty sẽ trình cổ đông thông qua mức chi trả cổ tức năm 2020 là 25% bằng tiền mặt, thù lao HĐQT bằng 2% lợi nhuận sau thuế. 

Đồng thời, trình cổ đông thông qua việc giảm vốn điều lệ, hủy hơn 2,6 triệu cổ phiếu quĩ của Công ty. Nếu hủy hết số cổ phiếu quĩ này, vốn điều lệ của Lideco sẽ giảm từ 636 tỉ đồng (63,6 triệu cổ phiếu) xuống còn gần 610 tỉ đồng (gần 61 triệu cổ phiếu).

Năm 2019, tổng doanh thu và thu nhập khác của Lideco đạt 839,1 tỉ đồng (đạt 103% kế hoạch), lợi nhuận trước thuế đạt 297 tỉ đồng (hoàn thành 100% kế hoạch), cổ tức chi trả 25% bằng tiền mặt (kế hoạch thông qua 15% vốn điều lệ).

Hà Lê