|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

Bamboo Capital lãi 320 tỷ nhờ đầu tư cổ phiếu, trái phiếu

09:22 | 06/08/2021
Chia sẻ
Các khoản lãi từ đầu tư cổ phiếu, trái phiếu và lãi phải thu theo hợp đồng hợp tác đầu tư giúp Bamboo Capital không những thoát lỗ còn lãi đột biến hàng chục lần quý II.

CTCP Bamboo Capital (Mã: BCG) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2021 với doanh thu thuần tăng 56% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 814 tỷ đồng.

Giá vốn chỉ tăng 14% nên lãi gộp đạt 303 tỷ đồng, tăng 322% so với cùng kỳ năm trước.

Các chi phí ăn mòn lợi nhuận gộp, đặc biệt là chi phí tài chính tăng gấp hai lần lên 423 tỷ đồng. Tuy vậy, doanh thu từ hoạt động tài chính tăng mạnh 262% lên 713,5 tỷ đồng nhờ các khoản lãi từ đầu tư cổ phiếu, trái phiếu và lãi phải thu theo hợp đồng hợp tác đầu tư.

Bamboo Capital lãi 320 tỷ nhờ đầu tư cổ phiếu, trái phiếu  - Ảnh 1.

Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất quý II.

Do đó, Bamboo Capital không những thoát lỗ còn lãi sau thuế 315,5 tỷ đồng trong khi cùng kỳ năm trước chỉ đạt 19 tỷ đồng. Lãi sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ 218 tỷ đồng, gấp 13,6 lần cùng kỳ năm trước.

Bamboo Capital lãi trăm tỷ nhờ cổ phiếu, trái phiếu và các hợp đồng hợp tác đầu tư - Ảnh 2.

Lợi nhuận sau thuế hàng quý của Bamboo Capital. (Nguồn: Tổng hợp báo cáo tài chính của Bamboo Capital).

Công ty cho biết kết quả này có được nhờ lợi nhuận hợp nhất đến từ các công ty con. Trong đó, công ty đã hoàn tất bàn giao và chuyển nhượng một số dự án; doanh thu từ hoạt động thi công, xây lắp; đồng thời ghi nhận dòng tiền từ các dự án năng lượng tái tạo đã đóng điện thời điểm cuối năm 2020.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu thuần của Bamboo Capital 1.448 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế (LNST) 478 tỷ đồng, lần lượt tăng 60% và 1.670% so với cùng kỳ. Lãi sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ 336 tỷ đồng, gấp gần 19,8 lần so với cùng kỳ năm trước.

Năm 2021, Bamboo Capital đặt mục tiêu doanh thu 5.375 tỷ đồng, LNST 806 tỷ đồng. Như vậy, sau 6 tháng đầu năm, công ty đã đạt khoảng 27% mục tiêu doanh thu và 59% kế hoạch LNST năm.

Bamboo Capital lãi trăm tỷ nhờ cổ phiếu, trái phiếu và các hợp đồng hợp tác đầu tư - Ảnh 1.

Nguồn: Tổng hợp từ báo cáo tài chính hợp nhất quý II của Bamboo Capital.

Về tình hình tài chính, tại ngày 30/6, tổng tài sản của Bamboo Capital đạt hơn 35.797 tỷ đồng, tăng 48% so với đầu năm. Trong đó, khoản phải thu ngắn hạn là hơn 9.545 tỷ đồng, tăng 35% so với đầu năm; khoản phải thu dài hạn cũng tăng tới 98,5% lên 11.996 tỷ đồng. Tổng các khoản phải thu chiếm tới 60% tổng tài sản.

Khoản tiền, tương đương tiền và tiền gửi có kì hạn cuối quý II là 1.369 tỷ đồng, tăng 47% so với đầu năm.

Tổng nợ phải trả đạt hơn 30.498 tỷ đồng, trong đó tổng nợ vay là hơn 13.155 tỷ đồng, tăng 187% so với đầu năm do tăng mạnh vay trái phiếu. Trong đó vay từ ngân hàng, vay thuê tài chính chỉ chiếm trên 3.130 tỷ đồng còn lại là dư nợ từ trái phiếu.

Tỷ lệ nợ vay trên tổng tài sản là 0,37 lần; tỷ lệ nợ vay trên vốn chủ sở hữu là 2,48 lần. Hệ số khả năng thanh toán lãi vay ở mức khoảng 2,84 lần trong quý II.

Tường Vy