Doanh nghiệp

An Gia thay đổi kế hoạch phát hành tăng vốn

15:49 | 22/11/2021

Chia sẻ

Theo kế hoạch phát hành mới, An Gia sẽ chào bán gần 29 triệu cp, bao gồm 20,7 triệu cp cho cổ hiện hữu và 8,3 triệu cp để trả cổ tức năm 2020.

CTCP Đầu tư và Phát triển Bất động sản An Gia (Mã: AGG) vừa công bố nghị quyết ĐHĐCĐ thông qua việc dừng đợt chào bán cổ phiếu tăng vốn theo phương án đã được ĐHĐCĐ thường niên 2021 thông qua và thay đổi phương án phát hành mới.

Phía doanh nghiệp cho biết, sau khi đánh giá lại kế hoạch sử dụng vốn, HĐQT xét thấy chưa cần thiết huy động vốn lớn để triển khai các dự án trong năm 2022, đặc biệt trong bối cảnh nền kinh tế gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Ở phương án phát hành mới, An Gia dự kiến chào bán gần 29 triệu cp trong giai đoạn 2021-2022, qua đó tăng vốn điều lệ từ 828 tỷ đồng lên hơn 1.117 tỷ đồng.

Trong đó, doanh nghiệp phát hành tối đa 20,7 triệu cp cho cổ hiện hữu (tương đương 25% tổng số cổ phiếu đang lưu hành) và 8,3 triệu cp để trả cổ tức năm 2020 (tương đương 10% trên vốn điều lệ).

Toàn bộ số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán sẽ được An Gia bổ sung vốn lưu động, vốn đầu tư, mở rộng quỹ đất, cấp khoản vay cho các công ty con, công ty liên kết để đầu tư quỹ đất và phát triển dự án,…

Theo kế hoạch cũ, An Gia dự kiến thực hiện đồng thời việc chào bán 82,8 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 1:1 và phát hành cổ phiếu trả cổ tức với tỷ lệ 10% trong hai tháng 6 và 7. Vốn điều lệ dự kiến sau các đợt phát hành khoảng 1.738 tỷ đồng. Việc phát hành tăng vốn này nhằm mục tiêu phát triển quỹ đất và bổ sung vốn triển khai các dự án do công ty thực hiện.

Nguyên Ngọc