|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Nhà đất

An Gia lỗ ròng gần 190 tỷ đồng trong quý IV/2022, hợp nhất toàn bộ dự án The Sóng và The A

15:15 | 03/02/2023
Chia sẻ
Quý IV/2022, An Gia ghi nhận doanh thu thuần gấp 4,9 lần cùng kỳ năm trước nhưng lỗ ròng gần 190 tỷ đồng so với mức lãi 215 tỷ đồng của cùng kỳ khi hợp nhất chi phí bán hàng của dự án The Sóng.

CTCP Đầu tư và Phát triển Bất động sản An Gia (An Gia Group - Mã: AGG) vừa công bố báo cáo tài chính quý IV/2022 ghi nhận doanh thu thuần hơn 5.501 tỷ đồng, gấp 4,9 lần cùng kỳ năm trước do doanh thu từ bán và cho thuê căn hộ dài hạn đã tăng mạnh (đạt 5.409 tỷ đồng).

Không còn khoản lãi chuyển nhượng đầu tư như cùng kỳ nên doanh thu hoạt động tài chính của An Gia đã giảm xuống còn 30 tỷ đồng, so với 317 tỷ đồng ở quý IV/2021. Trong khi đó, chi phí lãi vay tăng 135% lên 62 tỷ đồng, cùng khoản chi phí thu xếp vốn 33 tỷ đồng đẩy chi phí tài chính tăng 117% so với cùng kỳ lên 111 tỷ đồng. Chi phí bán hàng cũng ghi nhận sự gia tăng đột biến lên 577 tỷ đồng, gấp 4,9 lần cùng kỳ.

An Gia cho biết, tháng 12/2022, doanh nghiệp đã thực hiện mua lại phần vốn góp của đối tác tại dự án The Sóng (TP Vũng Tàu) và tăng tỷ lệ sở hữu dự án này lên 99,96%. Do đó, công ty ghi nhận toàn bộ chi phí bán hàng của dự án vào báo cáo tài chính của quý IV/2022.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp cũng ghi nhận toàn bộ chi phí bán hàng của dự án The A (quận 7, TP HCM)vào kỳ này do xác định định khó khăn pháp lý kéo dài và chưa có kế hoạch triển khai cụ thể. Chi phí bán hàng còn lại từ dự án The Standard (Bình Dương).

Ngoài ra, An Gia còn ghi nhận khoản lỗ 158 tỷ đồng trong công ty liên kết, gấp 7 lần khoản lỗ của cùng kỳ năm trước khiến quý IV/2022, công ty báo lỗ ròng gần 186 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lãi 215 tỷ đồng.  

(Nguồn: Báo cáo tài chính quý IV/2022 của An Gia).

Lũy kế năm 2022, doanh thu thuần của An Gia đạt 6.189 tỷ đồng, gấp 3,4 lần năm trước. Việc sụt giảm doanh thu hoạt động tài chính và chi phí bán hàng tăng cao khiến lợi nhuận sau thuế gần 97 tỷ đồng và lãi ròng 19 tỷ đồng, lần lượt, giảm 77% và 95% so với năm trước. Lãi cơ bản trên cổ phiếu đạt 163 đồng.

Năm 2022, An Gia lên kế hoạch doanh thu thuần 5.500 tỷ đồng, lợi nhuận ròng 500 tỷ đồng. Như vậy, công ty đã vượt 12,5% chỉ tiêu doanh thu nhưng chỉ thực hiện được 3,8% mục tiêu lợi nhuận năm.

Về tổng tài sản tại cuối năm 2022 của An Gia gần 11.099 tỷ đồng, giảm 12% so với đầu năm. Trong đó, chỉ tiêu chiếm tỷ trọng lớn nhất là hàng tồn kho 3.723 tỷ đồng, giảm 45% so với đầu năm, tập trung tại các dự án Westgate (2.737 tỷ đồng), The Standard (418 tỷ đồng) và Signal (376 tỷ đồng). Riêng dự án The Sóng có lượng hàng tồn kho giảm mạnh từ 3.158 tỷ đồng ở đầu năm xuống còn gần 76 tỷ đồng do doanh nghiệp đã bàn giao dự án trong năm.

Khoản phải thu dài hạn khác 2.089 tỷ đồng, tăng lên gần gấp đôi đầu năm do phải thu từ việc góp vốn đầu tư vào hợp đồng hợp tác kinh doanh đã tăng mạnh. 

Cuối quý IV/2022, An Gia có 8.373 tỷ đồng nợ phải trả, giảm 15% so với đầu năm. Dư nợ vay tài chính của doanh nghiệp ở mức 1.534 tỷ đồng, với 940 tỷ đồng là vay ngắn hạn.

Vốn chủ sở hữu tại ngày 31/12/2022 của doanh nghiệp ở mức 2.726 tỷ dồng. Hệ số nợ/vốn chủ sở hữu (D/E) là 3,07 lần.

Lưu chuyển tiền thuần cả năm đạt 325 tỷ đồng, tiền và các khoản tương đương tiền tăng lên 723 tỷ đồng tại cuối năm. Trong đó, việc giảm mạnh hàng tồn kho (3.086 tỷ đồng) khiến dòng tiền hoạt động kinh doanh ghi nhận 2.937 tỷ đồng.

Mặt khác, doanh nghiệp gia tăng cho vay, mua công cụ nợ của đơn vị khác (2.005 tỷ đồng) và góp vốn vào đơn vị khác (926 tỷ đồng) làm dòng tiền hoạt động đầu tư âm 1.573 tỷ đồng. Trong năm, doanh nghiệp tiến hành chi trả 3.679 tỷ đồng nợ gốc và vay đi vay 2.732 tỷ đồng khiến dòng tiền hoạt động tài chính âm 1.039 tỷ đồng.

Đăng Nguyên

'Lãi suất điều hành sẽ tiếp tục giảm vào tháng 7, có thể giảm ngay trong tháng 5, tháng 6 nếu các yếu tố thuận lợi đến nhanh hơn'
Theo chuyên gia, bên cạnh yếu tố áp lực tỷ giá giảm, nếu diễn biến lạm phát tháng 3 tiếp tục hạ nhiệt, NHNN càng có không gian để hạ lãi suất điều hành. Đại diện Maybank Investment Bank dự báo việc giảm lãi suất điều hành có thể xảy ra vào tháng 7.