|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Nhà đất

IDICO lãi kỷ lục 2.310 tỷ trong năm 2022, ghi nhận doanh thu một lần ở ba khu công nghiệp

07:08 | 03/02/2023
Chia sẻ
Năm 2022, IDICO ghi nhận lãi ròng 2.310 tỷ đồng - mức lãi kỷ lục của doanh nghiệp.

Tổng Công ty IDICO - CTCP (Mã: IDC) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2022, ghi nhận doanh thu thuần 1.208 tỷ đồng trong quý, tăng 8% so với cùng kỳ năm trước. 

Doanh nghiệp cho biết đã thực hiện rà soát điều chỉnh giá vốn cho phù hợp với doanh thu ghi nhận một lần lại các dự án khu công nghiệp (KCN) Phú Mỹ 2, Phú Mỹ 2 mở rộng và Hựu Thạnh để đáp ứng điều khiện ghi nhận doanh thu một lần theo quy định tại Thông tư 200 (năm 2014) của Bộ Tài chính. Qua đó, giá vốn hàng bán giảm 23% về 709 tỷ đồng và biên lợi nhuận gộp tăng từ 16,9% ở cùng kỳ lên 43,3% trong quý cuối năm 2022. 

Nguồn: Báo cáo tài chính quý IV/2022 của IDICO.

Kết quả trong quý IV/2022, IDICO lãi ròng 206 tỷ đồng, cùng kỳ năm trước doanh nghiệp lỗ ròng 1 tỷ đồng. Luỹ kế năm 2022, IDICO có doanh thu thuần 8.242 tỷ đồng, tăng 92% so với năm 2021 vàlãi ròng gấp 5 lần so với cùng kỳ, đạt trên 2.310 tỷ đồng.  

 (Nguồn: Báo cáo tài chính quý IV/2022 của IDICO).

Theo CTCP Chứng khoán Bảo Việt (BVSC), trong năm 2022, IDICO đã chuyển đổi ghi nhận nhiều khoản mục doanh thu từ 50 năm sang 1 lần, bao gồm những KCN được cho thuê từ những năm trước với giá bán trung bình thấp. 

Việc ghi nhận doanh thu một lần tại các dự án đủ điều kiện giúp mảng dịch vụ KCN mang về 4.228 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng cao nhất trong cơ cấu doanh thu. Đây cũng là mảng có biên lãi gộp cao nhất lên đến 70% giúp cho biên lãi gộp cả năm của doanh nghiệp đạt 43,4% cao hơn năm trước 26,3 điểm %.

Và kể từ quý II/2022, IDICO đã ghi nhận biên lãi gộp tăng vọt so với trước. Đây cũng là thời điểm, KCN Nhơn Trạch 5 đủ điều kiện ghi nhận doanh thu một lần và đóng góp khoảng 1.450 tỷ đồng vào tổng doanh thu tính đến cuối tháng 6/2021.

Thời điểm quý II/2022, doanh nghiệp cũng cho biết đã hoàn thành đền bù cho các quỹ đất KCN lớn và hạ tầng KCN từ nhiều năm trước nên giúp cho mảng KCN có biên lãi gộp cao hơn trung bình ngành trong bối cảnh giá giá đất đang trong xu hướng tăng.

 (Nguồn: Đ.N tổng hợp từ báo cáo tài chính của IDICO).

Tính đến cuối năm 2022, IDICO còn 4.614 tỷ đồng doanh thu chưa thực hiện dài hạn. Trong đó, KCN Phú Mỹ 2 có giá trị doanh thu chưa thực hiện nhiều nhất (1.345 tỷ đồng), kế đến là KCN Quế Võ 2 (1.150 tỷ đồng) và KCN Phú Mỹ 2 mở rộng (876 tỷ đồng).

Tổng tài sản của doanh nghiệp vào khoảng 16.733 tỷ đồng ở thời điểm cuối năm, tăng 4% so với đầu năm. Trong đó, tiền gửi cùng các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn ở mức 2.130 tỷ đồng và hàng tồn kho 797 tỷ đồng, lần lượt giảm 25% và tăng 45% so với đầu năm.

Bên cạnh đó, chi phí xây dựng cơ bản dở dang giảm gần 55% so với đầu năm, còn gần 2.089 tỷ đồng nhờ ghi nhận tại các KCN như KCN Hựu Thạnh, KCN Phú Mỹ 2 mở rộng giảm mạnh.

Cuối năm 2022, doanh nghiệp có 10.225 tỷ đồng nợ phải trả, giảm gần 823 tỷ đồng so với đầu năm. Dư nợ vay tài chính ở mức 3.468 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp ghi nhận 6.507 tỷ đồng, gồm 1.781 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

 Theo Mục 1.6.12, Điều 79, Thông tư số 200 ban hành ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính:

"Trường hợp thời gian cho thuê chiếm trên 90% thời gian sử dụng hữu ích của tài sản, doanh nghiệp có thể lựa chọn phương pháp ghi nhận doanh thu một lần đối với toàn bộ số tiền cho thuê nhận trước nếu thỏa mãn đồng thời các điều kiện sau:

+ Bên đi thuê không có quyền hủy ngang hợp đồng thuê và doanh nghiệp cho thuê không có nghĩa vụ phải trả lại số tiền đã nhận trước trong mọi trường hợp và dưới mọi hình thức;

+ Số tiền nhận trước từ việc cho thuê không nhỏ hơn 90% tổng số tiền cho thuê dự kiến thu được theo hợp đồng trong suốt thời hạn cho thuê và bên đi thuê phải thanh toán toàn bộ số tiền thuê trong vòng 12 tháng kể từ thời điểm khởi đầu thuê tài sản;

+ Hầu như toàn bộ rủi ro và lợi ích gắn liền với quyền sở hữu tài sản thuê đã chuyển giao cho bên đi thuê;

+ Doanh nghiệp cho thuê phải ước tính được tương đối đầy đủ giá vốn của hoạt động cho thuê."

Đăng Nguyên

Bất động sản 5 tháng đầu năm: Vốn ngoại đăng ký giảm mạnh, số doanh nghiệp giải thể tăng
Sức cầu thị trường địa ốc vẫn yếu trong khi dòng vốn chảy vào lĩnh vực này chưa có sự cải thiện. Riêng vốn FDI đăng ký vào bất động sản 5 tháng đầu năm nay giảm mạnh so với cùng kỳ năm trước.