Doanh nghiệp

90% doanh nghiệp sàn HNX báo lãi sau kiểm toán năm 2019

10:33 | 12/05/2020

Chia sẻ

Theo thống kê của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), có 90% doanh nghiệp báo lãi sau kiểm toán năm 2019. Trong đó, 18% tổng số lượng doanh nghiệp niêm yết có số lợi nhuận tự lập chênh lệch trên 10% so với con số sau kiểm toán.

Thống kê của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), số doanh nghiệp niêm yết phải công bố báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 là 359 công ty (không bao gồm 9 công ty thay đổi niên độ kế toán tương ứng các mã VTL, VDL, KTS, MHL, SLS, TA9, IDV, GLT, CAP).

Tính đến hết tháng 4/2020, 346 công ty niêm yết trên HNX công bố báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019. Theo thống kê của Sở, 311 doanh nghiệp (tương ứng gần 90% doanh nghiệp gửi báo cáo) có kết quả hoạt động kinh doanh có lãi với tổng giá trị lãi đạt 23.683 tỉ đồng, tăng hơn 10% so với cùng kì năm trước.

Ngành tài chính chiếm tỉ trọng lợi nhuận cao nhất

Tổng lợi nhuận sau thuế của các doanh nghiệp niêm yết HNX đạt 21.438,4 tỉ đồng, tăng 4,8% so với năm 2018. Trong đó, 5/11 ngành trên HNX có tổng lợi nhuận sau thuế năm 2019 tăng so với năm trước, trong đó ngành có tỉ trọng tăng lợi nhuận mạnh nhất là khai khoáng và dầu khí tăng 45,2% lên 1.173 tỉ đồng. 

Ngành tài chính với 22 doanh nghiệp niêm yết nhưng có tổng lợi nhuận sau thuế là 10.443 tỉ đồng, chiếm 48,7% tổng lợi nhuận toàn thị trường và là ngành có mức tăng trưởng lợi nhuận cao thứ hai HNX với 17,3%.

Trong số này nhóm các doanh nghiệp ngân hàng, bảo hiểm có sự tăng trưởng mạnh mẽ nhất. Bên cạnh đó, có 4 doanh nghiệp có kết quả kinh doanh lỗ (tăng 4 doanh nghiệp so với năm 2018), tập trung vào nhóm các công ty chứng khoán, nguyên nhân chủ yếu do trích lập dự phòng các khoản phải thu khó đòi, đánh giá lại giá trị các khoản đầu tư vào cuối kì, cũng như khó khăn trong việc mở rộng mạng lưới khách hàng.

Số doanh nghiệp có kết quả kinh doanh thua lỗ là 36 công ty, tăng 12,5% so với năm trước với tổng lỗ năm 2019 là 2.244,6 tỉ đồng, tăng 109% so với năm 2018. Trong đó, có 6 ngành có tổng kết quả kinh doanh lỗ tăng so với năm 2018. Ngành công nghiệp có mức tăng lỗ mạnh nhất gần 3 lần lên 1.270 tỉ đồng.

64 doanh nghiệp vênh lợi nhuận trên 10%

So sánh số liệu trước và sau khi được kiểm toán, có 64 doanh nghiệp (chiếm 18% tổng số lượng doanh nghiệp niêm yết đã công bố báo cáo) có lợi nhuận sau thuế tại báo cáo tài chính năm 2019 do doanh nghiệp tự lập chênh lệch trên 10% so với lợi nhuận sau thuế tại báo cáo tài chính 2019 có kiểm toán, và 27 doanh nghiệp niêm yết có tỉ lệ chênh lệch trên 50%.

Ba doanh nghiệp ghi nhận có lãi năm 2019 tại báo cáo tài chính tự lập nhưng tại báo cáo tài chính kiểm toán lại ghi nhận lỗ và một doanh nghiệp có kết quả kinh doanh chuyển từ lỗ sang lãi sau kiểm toán. Theo giải trình của các doanh nghiệp này, nguyên nhân chênh lệch là do điều chỉnh giảm, ghi nhận doanh thu sang năm 2020, trích lập dự phòng làm tăng chi phí, xác định lại chỉ tiêu thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại.

Minh Đăng