Doanh nghiệp

HNX đặt mục tiêu lãi trước thuế 334 tỉ đồng năm 2020, đề xuất cho phép margin với những cổ phiếu UPCoM đạt tiêu chuẩn

11:03 | 06/04/2020

Chia sẻ

Một thách thức lớn đối với những mục tiêu của HNX và thị trường chứng khoán nói chung trong năm nay chính là đại dịch COVID-19 có thể ảnh hưởng tiêu cực đến tâm lí nhà đầu tư.
Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX)

Nguồn: HNX

HNX lãi trước thuế 389 tỉ đồng năm 2019

Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa công bố kết quả hoạt động năm 2019 với doanh thu đạt gần 655 tỉ đồng, vượt 2,5% kế hoạch; lợi nhuận trước thuế đạt 389 tỉ đồng, vượt 9,5% kế hoạch. 

Tính đến 31/12/2019, qui mô niêm yết của thị trường trái phiếu Chính phủ trên HNX đạt gần 1,5 triệu tỉ đồng, tăng 6% so với năm 2018. Hoạt động tổ chức đấu thầu thu về hơn 215 nghìn tỉ đồng, trong đó kho bạc Nhà nước huy động được 197 nghìn tỉ đồng. 

Sở đã hoàn thành xây dựng đề án hoàn thiện tổ chức thị trường trái phiếu, hiện đang triển khai theo kế hoạch. Về việc triển khai xây dựng Chuyên trang thông tin TPDN, Sở đang tiến hành xây dựng hạ tầng công nghệ và qui chế vận hành. Trong thời gian chờ xây dựng Chuyên trang, Sở đã thực hiện công bố thông tin về phát hành TPDN trên trang thông tin điện tử. 

Đối với qui chế vận hành Chuyên trang thông tin TPDN, tháng 2/2020, Sở đã hoàn thiện dự thảo và gửi UBCKNN xem xét phê duyệt. 

Trong năm qua, HNX chấp thuận niêm yết cổ phiếu cho 15 doanh nghiệp với giá trị đăng kí 19.000 tỉ đồng; đưa vào giao dịch trên thị trường UPCoM 95 doanh nghiệp. 

Sở cho biết cũng đã thực hiện các biên pháp thúc đẩy quản trị công ty và tăng cường minh bạch hóa, thúc đẩu qui mô, thanh khoản thị trường và tăng cường giám sát, ngăn ngừa sai phạm. 

Với thị trường chứng khoán phái sinh đạt khối lượng giao dịch bình quân hơn 88.000 hợp đồng/phiên, tăng 12,6% so với năm trước đó. Trong công tác phát triển sản phẳm mới, Sở đã đưa vào triển khai sản phẩm hợp đồng tương lai TPCP. HNX phối hợp với HOSE nghiên cứu và xây dựng bộ nguyên tắc chỉ số VNX200... 

Nghiên cứu giải pháp tăng thanh khoản thị trường đối phó dịch COVID-19, đề xuất cho phép margin với cổ phiếu trên UPCoM đáp ứng tiêu chuẩn

Trong năm 2020, HNX đặt mục tiêu doanh thu 622 tỉ đồng và lợi nhuận trước thuế 334 tỉ đồng, đều giảm so với thực hiện năm 2019. Kế hoạch đầu tư dự kiến 33,5 tỉ đồng, bao gồm 18 tỉ đồng chuyển tiếp từ năm trước và 15,5 tỉ đồng chi mua sắm tài sản cố định. 

Mục tiêu của Sở với thị trường trái phiếu là triển khai giai đoạn 1 Đề án hoàn thiện tổ chức thị trường TPCP; nâng cấp hệ thống đấu thầu để bổ sung đấu thầu hoán đổi; hoàn thành xây dựng Chuyên trang thông tin TPDN (giai đoạn 1) và ban hành qui chế, quy trình vận hành; hoàn thành chỉnh sửa, bổ sung qui chế giao dịch công cụ nợ của Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh...

Đối với thị trường chứng khoán phái sinh, HNX sẽ tiếp tục phối hợp cùng HOSE triển khai chỉ số VNX200 và xây dựng dự thảo mẫu hợp đồng tương lai trên chỉ số mới; báo cáo Bộ cho phép triển khai HĐTL TPCP kì hạn 10 năm và cho phép nhà đầu tư cá nhân tham gia giao dịch HĐTL TPCP. 

Sở cũng cho biết sẽ nghiên cứu xây dựng cơ sở pháp lí để triển khai sản phẩm mới như HĐTL trên cổ phiếu, hợp đồng quyền chọn trên chỉ số cổ phiếu; đề xuất giảm các loại giá đối với thị trường chứng khoán phái sinh; phối hợp cùng UBCKNN tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho NHTM, các quĩ đầu tư khi tham gia vào thị trường CKPS. 

Đối với thị trường cổ phiếu, HNX sẽ phối hợp với Cục TCDN và UBCKNN tháo gỡ khó khăn trong triển khai công tác cổ phần hóa và thoái vốn Nhà nước gắn với tham gia TTCK; đồng thời Sở sẽ phối hợp sửa đổi các qui chế bán đấu giá cổ phần theo lô, xây dựng qui chế chào bán cạnh tranh. 

Sở tiếp tục đẩy mạnh công tác quản lí, giám sát hoạt động công bố thông tin, phối hợp các công ty chứng khoán triển khai cơ chế tạo lập thị trường. Bên cạnh đó, bộ tiêu chí đánh giá chất lượng quản trị công ty sẽ tiếp tục được cập nhật. 

Một nhiệm vụ khác được HNX đưa ra là đánh giá tác động của tình hình dịch bệnh (COVID-19) đến thị trường chứng khoán, kiến nghị Bộ Tài chính, UBCKNN triển khai các giải pháp tăng thanh khoản, đa dạng hóa sản phẩm, công cụ giao dịch để hỗ trợ thị trường như: cho phép margin đối với một số cổ phiếu đáp ứng tiêu chuẩn trên thị trường UPCoM; giảm một số loại giá dịch vụ chứng khoán; chỉnh sửa qui chế về giao dịch kí quĩ; xem xét giảm tỉ lệ kí quĩ tối thiểu... 

Đông A