Doanh nghiệp

Lợi nhuận HNX nửa đầu 2019 tăng 21% nhờ nguồn thu khác

11:07 | 22/08/2019

Chia sẻ

Thanh khoản thị trường chứng khoán Việt Nam sụt giảm nhưng doanh thu dịch vụ giao dịch chứng khoán của HNX bị ảnh hưởng nhẹ hơn so với HOSE, mức giảm 12% so với cùng kỳ.

Nửa đầu năm 2019, Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đạt doanh thu thuần 262 tỉ đồng, giảm 9% so với cùng kỳ năm ngoái. 

Trong đó doanh thu từ dịch vụ giao dịch chứng khoán 219 tỉ đồng, góp góp khoảng 84% về cơ cấu. Khoản mục này của HNX giảm 12%, đến từ việc thanh khoản thị trường giảm sút, đây là diễn biến chung trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Thậm chí, doanh thu dịch vụ giao dịch chứng khoán trên Sở GDCK TP HCM (HOSE) giảm tới 44% so với cùng kỳ 2018. 

Doanh thu khác gồm dịch vụ niêm yết chứng khoán trên HNX gần 4 tỉ đồng, dịch vụ đấu giá 22 tỉ đồng... Biên lợi nhuận gộp hoạt động của Sở duy trì ở mức cao, đạt gần 85%.

Chi phí quản lý doanh nghiệp trong kỳ 79 tỉ đồng, giảm 25% so với cùng kỳ năm ngoái nhờ giảm phí giám sát nộp UBCK Nhà nước 30% , ngoài ra chi phí dịch vụ mua ngoài cũng được Sở cắt giảm...

Lợi nhuận tài chính 28 tỉ đồng, đáng chú ý HNX có thêm phần lợi nhuận khác hơn 42 tỉ đồng trong 6 tháng đầu năm, tăng đột biến nhưng không được thuyết minh cụ thể. 

Kết quả, HNX lãi sau thuế 170 tỉ đồng, tăng gần 21%. 

HM3A1011F14082019090806

Lợi nhuận nửa đầu năm của HNX tăng 21% nhờ nguồn thu khác

Tổng tài sản của HNX tại thời điểm kết thúc quí II năm nay đạt mức 1.209 tỉ đồng, giảm nhẹ so với đầu năm. Trong đó, chiếm tỷ trọng lớn nhất là khoản tiền mặt và tiền gửi giá trị 933 tỉ đồng, tương đương 77%, phần còn lại chủ yếu là tài sản cố định của sở. 

Trong 6 tháng đầu năm, HNX tiến hành chia cổ tức 191 tỉ đồng cho chủ sở hữu Bộ Tài chính, tăng 36%; điều này khiến cho các khoản phải nộp NSNN giảm đáng kể. 

Đông A