Doanh nghiệp

Thanh khoản TTCK tụt áp, lợi nhuận HOSE 6 tháng đầu năm giảm nửa

08:13 | 21/08/2019

Chia sẻ

Qui mô giao dịch của thị trường chứng khoán 6 tháng đầu năm 2019 giảm gần một nửa so với cùng kỳ năm ngoái, điều này ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả kinh doanh của Sở giao dịch chứng khoán TP HCM.

Nửa đầu năm 2019, Sở Giao dịch chứng khoán TP HCM (HOSE) ghi nhận doanh thu giảm 41% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 326 tỉ đồng.

Sự sụt giảm này chủ yếu đến từ doanh thu giao dịch chứng khoán, 273 tỉ đồng so với 486 tỉ đồng 6 tháng đầu năm 2018, tương đương mức giảm 44%. 

Doanh thu dịch vụ niêm yết hơn 6 tỉ đồng và doanh thu cung cấp dịch vụ 32 tỉ đồng đều tăng nhẹ; ngược lại doanh thu khác giảm một nửa còn gần 14 tỉ đồng. 

Tổng giá vốn hàng bán hoạt động của HOSE tăng 13% lên gần 36 tỉ đồng, nhưng biên lãi gộp vẫn ở mức rất cao 89%. 

Doanh thu hoạt động tài chính tăng lên 10 tỉ đồng so với 6 tỉ đồng cùng kỳ năm ngoái; ngược lại chi phí quản lý doanh nghiệp được cắt giảm mạnh 26% còn hơn 100 tỉ đồng do giảm phí giám sát hoạt động chứng khoán phải nộp UBCKNN. 

HOSE đạt kết quả lợi nhuận sau thuế 160 tỉ đồng, giảm 48%. 

09382015_013806kyluc_hose

Lợi nhuận ròng của HOSE bốc hơi 48% so với cùng kỳ năm ngoái

Theo số liệu thống kê của HOSE, 6 tháng đầu năm qui mô giao dịch thị trường chứng khoán đạt hơn 443.400 tỉ đồng, giảm mạnh so với 800.100 tỉ đồng giai đoạn 6 tháng đầu năm 2018. Điều này lý giải kết quả doanh thu dịch vụ giao dịch chứng khoán của Sở. 

Tổng tài sản của HOSE tại thời điểm kết thúc quí II/2019 đạt 1.849 tỉ đồng; trong đó tiền mặt và tiền gửi chiếm hơn một nửa đạt 975 tỉ đồng, tài sản cố định 581 tỉ đồng và 236 tỉ đồng chi phí xây dựng dở dang (chủ yếu là các thiết bị tin học cho dự án Xây dựng SGDCK TP HCM). 

Trong 6 tháng đầu năm, HOSE thực hiện chi 115 tỉ đồng cổ tức về cho chủ sở hữu là Bộ Tài chính, số này giảm 20% so với cùng kỳ năm ngoái. 

Bạch Mộc