Tài chính

VPBank lãi sau thuế gần 1.422 tỉ đồng trong quí I/2019

17:40 | 22/04/2019

Chia sẻ

Hết quí I/2019, lợi nhuận hợp nhất VPBank đạt gần 1.422 tỉ đồng. Tỉ lệ nợ xấu nội bảng ở mức 3,62% tổng dư nợ cho vay.

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank – Mã: VPB) công bố báo cáo tài chính hợp nhất quí I/2019 với lợi nhuận trước thuế đạt gần 1.783 tỉ đồng, giảm 32% so với cùng kì năm 2018 và thực hiện gần 19% kế hoạch lợi nhuận do hội đồng quản trị dự kiến trình đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 sắp tới.

Lợi nhuận sau thuế trong quý I gần 1.422 tỉ đồng, giảm 32%. 

Ba tháng đầu năm, hoạt động cho vay vẫn là nguồn thu chính của ngân hàng với thu nhập lãi thuần đạt 6.786 tỉ đồng, tăng gần 17%. Lãi thuần từ hoạt động dịch vụ cũng tăng 45% so với cùng kì, đạt 745 tỉ đồng.

Lãi thuần từ chứng khoán kinh doanh giảm còn 2,5 tỉ đồng, bằng gần 1/10 lãi thuần của cùng kì năm trước; lãi thuần từ hoạt chứng khoán đầu tư giảm khoảng 5% khi đạt 169 tỉ đồng. Lãi thuần từ hoạt động kinh doanh không thường xuyên giảm gần 74% với 298 tỉ đồng.

VPBank lãi sau thuế gần 1.422 tỉ đồng trong quí I/2019 - Ảnh 1.

Kết quả hoạt động kinh doanh của VPBank trong quí I/2019 (Nguồn: BCTC)

Tổng hợp các mảng kinh doanh, tổng thu nhập hoạt động của VPBank trong quí I/2018 đạt 7.963 tỉ đồng, tăng 4,3% so với cùng kì năm 2018.

Thu nhập hoạt động tăng hơn 4%, chi phí hoạt động tăng gần 26% với 2.976 tỉ đồng. Qua đó, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh giảm 5,4% xuống còn 4.987 tỉ đồng.

Ngoài ra, lợi nhuận trước thuế của VPBank giảm trong quí I/2019 cũng xuất phát từ sự tăng nhanh của chi phí dự phòng rủi ro. Trong 3 tháng đầu năm nay, ngân hàng đã trích hơn 3.200 tỉ đồng vào quĩ dự phòng rủi ro, tăng gần 21% so với mức trích lập cùng kì năm trước.

VPBank lãi sau thuế gần 1.422 tỉ đồng trong quí I/2019 - Ảnh 2.

Một số chỉ tiêu tài sản của VPBank (Nguồn: BCTC)

Huy động vốn tăng 10% trong quý I

Tính đến cuối quí I/2019, tổng tài sản VPBank đạt mức 322.080 tỉ đồng, giảm 0,4% so với cuối năm 2018. Dư nợ cho vay đạt 231.458 tỉ đồng, tăng 4,3%. Huy động vốn tăng 10% với hơn 188.117 tỉ đồng.

Tổng giá trị nợ xấu nội bảng của VPBank tính đến thời điểm 31/3/2019 đạt 8.376 tỉ đồng, tăng 7,9% so với cuối năm trước, kéo tỉ lệ nợ xấu tăng từ mức 3,5% lên 3,62%.

Tính đến cuối tháng 3/2019, tổng giá trị trái phiếu đặc biệt VAMC do VPBank nắm giữ là hơn 2.400 tỉ đồng, giảm 24% so với thời điểm 31/12/2018. Trong đó, ngân hàng đã trích lập dự phòng được gần 517 tỉ đồng.

Quốc Thụy