|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Tài chính

VPBank công bố phương án chia cổ tức tỷ lệ 80% bằng cổ phiếu

10:34 | 15/07/2021
Chia sẻ
HĐQT VPBank xin ý kiến cổ đông phát hành thêm hơn 1,97 tỷ cổ phiếu, tương đương với tỷ lệ chia là 80%, để nâng vốn điều lệ lên từ gần 25.300 tỷ đồng lên gần 45.058 tỷ đồng.
VPBank lấy ý kiến cổ đông chia cổ tức tỷ lệ 80% - Ảnh 1.

Một điểm giao dịch của VPBank. (Ảnh: Lê Huy).

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank - Mã: VPB) vừa công bố tờ trình xin ý kiến cổ đông về phương án tăng vốn điều lệ năm 2021.

Cụ thể, HĐQT ngân hàng đề xuất phát hành thêm hơn 1,97 tỷ cổ phiếu, tương đương với tỷ lệ chia là 80%, để nâng vốn điều lệ lên từ gần 25.300 tỷ đồng lên gần 45.058 tỷ đồng. 

Trong đó, tỷ lệ phát hành cổ tức bằng cổ phiếu là 62,15%, tỷ lệ phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu là 17,85%. Thời điểm thực hiện dự kiến vào quý III và/hoặc quý IV năm nay.

Nếu phương án này được thông qua, VPBank sẽ trở thành ngân hàng tư nhân có vốn điều lệ lớn nhất toàn ngành. 

Nguồn vốn sử dụng để tăng vốn đến từ nguồn lợi nhuận chưa phân phối và các quỹ đầu tư, dự trữ. Tính lũy kế tới ngày 31/12/2020, nguồn lợi nhuận chưa phân phối và quỹ đầu tư phát triển của VPBank là khoảng 19.511 tỷ đồng; nguồn quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ khoảng 808 tỷ đồng.

Mục đích của việc chia cổ tức nhằm nâng cao năng lực kinh doanh và đáp ứng các yêu cầu về an toàn vốn.

Trước khi VPBank chốt danh sách cổ đông để thực hiện chia cổ tức tăng vốn, ngân hàng sẽ triển khai phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho cán bộ nhân viên (ESOP).

Theo đó, VPBank sẽ trích 15 triệu cổ phiếu trên tổng số hơn 75,2 triệu cổ phiếu quỹ để chào bán cho cán bộ nhân nhiên với giá 10.000 đồng/cp. Cổ phiếu ESOP sẽ bị hạn chế chuyển nhượng tối đa 3 năm kể từ ngày kết thúc đợt bán và được giải tỏa dần qua các năm.

Với nguồn tiền thu được từ đợt chào bán, VPBank có kế hoạch sử dụng để bổ sung cho các hoạt động cho vay của ngân hàng.

Lê Huy