Doanh nghiệp

Vietnam Airlines: Từ lãnh đạo đến phi công, tiếp viên đều phải giảm nửa thu nhập

11:14 | 06/08/2020

Chia sẻ

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, phi công, tiếp viên và lao động mặt đất của Vietnam Airlines đều chứng kiến thu nhập năm 2020 giảm sâu so với năm 2019.
Vietnam Airlines: Từ lãnh đạo đến phi công, tiếp viên đều phải giảm nửa thu nhập - Ảnh 1.

Vietnam Airlines giảm thu nhập của cả ban lãnh đạo, phi công, tiếp viên, lao động mặt đất. Ảnh minh họa: Song Ngọc.

Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines – Mã: HVN) dự kiến trong năm 2020 sử dụng 4.785 lao động, giảm 26% so với năm ngoái, một phần vì ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Sản lượng tính theo RTK (Doanh thu tấn kilomet) chỉ bằng 39% so với năm 2019, năng suất lao động đạt 59%. Trong tháng 4/2020, khoảng 80% lao động mặt đất của Vietnam Airlines buộc phải ngừng việc. Trong tháng 5 và 6, khoảng 50% lao động ngừng việc, tạm hoãn hợp đồng lao động hoặc nghỉ không hưởng lương.

Từ tháng 7, Vietnam Airlines mới đưa dần lao động vào làm việc trở lại phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh.

Vietnam Airlines đã giảm thu nhập cả năm nay của người lao động khoảng 40-50% so với cùng kì. Từ tháng 4 đến tháng 6, người lao động đi làm hưởng tiền lương chức danh, cán bộ lãnh đạo từ cấp Ban tự nguyện không hưởng lương, cán bộ cấp phòng hưởng lương tối thiểu vùng.

Từ tháng 7, với dự báo sản lượng nội địa phục hồi, hoạt động khai thác dần trở lại, Vietnam Airlines xem xét trả thêm 10-30% tiền lương hiệu quả cho người lao động.

Vietnam Airlines: Từ lãnh đạo đến phi công, tiếp viên đều phải giảm nửa thu nhập - Ảnh 2.

Nguồn: Vietnam Airlines.

Theo tài liệu phục vụ đại hội cổ đông thường niên tổ chức ngày 10/8 tới, Vietnam Airlines cho biết thu nhập bình quân dự kiến của đội ngũ phi công năm 2020 là 77 triệu đồng/tháng, chỉ bằng 52% so với thực hiện năm ngoái.

Thu nhập bình quân của tiếp viên và lao động mặt đất lần lượt là 13,8 và 14 triệu đồng/tháng, chưa bằng một nửa năm 2019.

Đại hội cổ đông ngày 10/8 sắp tới cũng dự định thông qua phương án tiền lương, thù lao cho HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2020 là khoảng 2.775 triệu đồng, giảm 57% so với thực hiện năm 2019 (gần 6,5 tỉ đồng). 

Trong số năm 2020, quĩ tiền lương là 2,36 tỉ đồng và quĩ thù lao là 415 triệu đồng.

Song Ngọc