Tài chính

VietinBank sẽ sử dụng 5.000 tỉ đồng huy động từ trái phiếu như thế nào?

13:18 | 17/08/2019

Chia sẻ

Với 5.000 tỉ đồng ước thu về, VietinBank dự kiến giải ngân 1.500 tỉ đồng vào lĩnh vực năng lượng, 1.300 tỉ đồng vào lĩnh vực vật liệu xây dựng, 500 tỉ đồng vào lĩnh vực xây dựng và 1.700 tỉ đồng vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh khác.
VietinBank sẽ sử dụng 5.000 tỉ đồng huy động từ phát hành trái phiếu như thế nào? - Ảnh 1.

Ảnh minh họa (Nguồn: VietinBank)

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank – Mã: CTG) vừa công bố bản cáo bạch chào bán trái phiếu với tổng giá trị phát hành 5.000 tỉ đồng.

Theo thông tin được VietinBank công bố, số lượng trái phiếu sẽ được ngân hàng chào bán ra công chúng là 500.000 trái phiếu với mệnh giá 10 triệu đồng/trái phiếu. Đây đều là loại trái phiếu không chuyển đổi, không được bảo đảm bằng tài sản của tổ chức phát hành và thỏa mãn điều kiện tính vào vốn cấp 2 của ngân hàng.

Trái phiếu sẽ được phân phối thành hai giai đoạn. Đợt đầu tiên dự kiến diễn ra vào quí III/2019, ngân hàng sẽ chào bán 400.000 trái phiếu có kì hạn 7 năm và 10 năm, tương ứng với giá trị phát hành là 4.000 tỉ đồng. Trong đó, trái phiếu 7 năm là 2.000 tỉ đồng và trái phiếu 10 năm là 2.000 tỉ đồng.

Đợt 2 dự kiến được tiến hành vào quí III – quí IV/2019, VietinBank sẽ phát hành 100.000 trái phiếu, tương ứng với giá trị phát hành là 1.000 tỉ đồng (trong đó, trái phiếu 7 năm là 500 tỉ đồng và trái phiếu 10 năm là 500 tỉ đồng) và phần còn lại của đợt 1 không chào bán hết.

Lãi suất áp dụng cho lượng trái phiếu phát hành lần này là lãi suất thổi được xác định bằng lãi suất tham chiếu + biên độ 1%/năm (đối với kì hạn 7 năm) hoặc + biên độ 1,2%/năm (đối với kì hạn 10 năm).

Lãi suất tham chiếu là lãi suất tiền gửi tiết kiệm cá nhân bằng VND kì hạn 12 tháng bình quân tại Agribank, Vietcombank, VietinBank và BIDV.

VietinBank cho biết mục đích của đợt phát hành là nhằm tăng qui mô vốn hoạt động cho VietinBank và thực hiện cho vay nền kinh tế.

Theo phương án sử dụng vốn được công bố, với 5.000 tỉ đồng dự kiến thu về, VietinBank dự kiến giải ngân 1.500 tỉ đồng vào lĩnh vực năng lượng, 1.300 tỉ đồng vào lĩnh vực vật liệu xây dựng, 500 tỉ đồng vào lĩnh vực xây dựng và 1.700 tỉ đồng vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh khác.

Trước đó, VietinBank đã phát hành riêng lẻ thành công 50 tỉ đồng trái phiếu kì hạn 15 năm trong đợt 1/2019. Đồng thời, HĐQT ngân hàng cũng đã thông qua phương án phát hành 100 tỉ đồng trái phiếu 10 năm trong đợt 2/2019 và 500 tỉ đồng trái phiếu 7 năm trong đợt 3/2019 nhằm cải thiện nguồn vốn cấp 2.

Năm 2019, VietinBank dự kiến phát hành 10.000 tỉ đồng trái phiếu ra công chúng theo phương án đã được Ngân hàng Nhà nước đã chấp thuận nhằm tăng cường nguồn vốn cấp 2, phục vụ hoạt động kinh doanh.

Quốc Thụy