|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Vietcombank được cấp tín dụng vượt giới hạn cho EVN thực hiện dự án nhiệt điện Quảng Trạch 1

14:19 | 31/03/2021
Chia sẻ
Mức cấp tín dụng tối đa vượt giới hạn 15% vốn tự có đối với EVN là 37.402 tỷ đồng. Mức cấp tín dụng tối đa vượt giới hạn 25% vốn tự có đối với EVN và người có liên quan là 51.630 tỷ đồng.

Thủ tướng Chính phủ vừa có Quyết định 483/QĐ-TTg về việc cấp tín dụng vượt giới hạn của Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) đối với Tập đoàn diện lực Việt Nam (EVN) và người có liên quan để thực hiện dự án nhà máy Nhiệt định Quảng Trạch 1.

Theo Quyết định, Ngân hàng Vietcombank được xem xét cấp tín dụng vượt giới hạn 15% vốn tự có đối với EVN, 25% vốn tự có đối với EVN và người có liên quan để cho EVN vay 27.100 tỷ đồng thực hiện dự án Nhà máy nhiệt điện Quảng Trạch 1.

Cụ thể, mức cấp tín dụng tối đa vượt giới hạn 15% vốn tự có đối với EVN là 37.402 tỷ đồng. Mức cấp tín dụng tối đa vượt giới hạn 25% vốn tự có đối với EVN và người có liên quan là 51.630 tỷ đồng.

Mức cấp tín dụng tối đa được phê duyệt của Vietcombank đối với EVN, EVN và người có liên quan chỉ áp dụng đối với trường hợp cụ thể đã được duyệt; Vietcombank không được sử dụng mức cấp tín dụng tối đa được duyệt đối với trường hợp này để cấp tín dụng đối với trường hợp khác. 

Vietcombank chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, đầy đủ của các thông tin, tài liệu, số liệu báo cáo.

Mức cấp tín dụng tối đa nêu trên tự động giảm dần khi tổng của tổng mức dư nợ cấp tín dụng và số tiền còn được cấp theo các hợp đồng tín dụng đã ký của Vietcombank đối với EVN, EVN và người có liên quan giảm cho đến khi bằng mức 15%, 25% vốn tự có của Vietcombank.

Trong trường hợp cấp tín dụng đối với EVN và người có liên quan của EVN thì Vietcombank phải đảm bảo quy định về giới hạn tín dụng 15% vốn tự có đối với một khách hàng, 25% vốn tự có đối với khách hàng và người có liên quan theo quy định.

Theo đó, EVN phải sử dụng vốn vay đúng mục đích, cung cấp đầy đủ thông tin cho VCB, phối hợp chặt chẽ với VCB trong thời gian cấp tín dụng và đảm bảo khả năng trả nợ đầy đủ, đúng hạn cho VCB; chịu trách nhiệm vận hành Dự án theo đúng phương án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Như Huỳnh