Hàng hóa

Việt Nam sẽ tạm ngừng kinh doanh tạm nhập tái xuất gỗ dán sang Mỹ trong 5 năm

07:07 | 14/11/2019

Chia sẻ

Bộ Công Thương vừa ban hành Thông tư qui định về việc tạm ngừng kinh doanh chuyển khẩu, kinh doanh tạm nhập gỗ dán vào Việt Nam để tái xuất sang Mỹ và sẽ áp dụng vào cuối tháng 12 năm nay.

Thông tin từ Bộ Công Thương cho biết ngày 12/11/2019, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã kí ban hành Thông tư số 22/2019/TT-BCT qui định về việc tạm ngừng kinh doanh chuyển khẩu, kinh doanh tạm nhập gỗ dán vào Việt Nam để tái xuất sang Mỹ.

Thông tư được căn cứ Nghị định số 69/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ qui định chi tiết một số điều của Luật Quản lí ngoại thương, nhằm tăng cường quản lí xuất khẩu gỗ dán sang Mỹ để phòng tránh gian lận thương mại về xuất xứ hàng hóa, chuyển tải bất hợp pháp, dẫn tới nguy cơ Mỹ có thể áp dụng các biện pháp siết chặt quản lí đối với gỗ dán xuất khẩu của Việt Nam, tác động tiêu cực đến sản xuất trong nước và làm ảnh hưởng đến quyền lợi của các doanh nghiệp làm ăn chân chính.

Theo đó, Thông tư số 22/2019/TT-BCT qui định tạm ngừng hoạt động kinh doanh chuyển khẩu, kinh doanh tạm nhập vào Việt Nam để tái xuất sang Mỹ đối với mặt hàng gỗ dán thuộc nhóm HS 44.12 theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư số 65/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Được áp dụng đối với thương nhân tham gia hoạt động kinh doanh chuyển khẩu, kinh doanh tạm nhập, tái xuất; các cơ quan, tổ chức quản lí hoạt động kinh doanh chuyển khẩu, kinh doanh tạm nhập, tái xuất và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động kinh doanh chuyển khẩu,  kinh doanh tạm nhập, tái xuất.

Thông tư sẽ chính thức có hiệu lực thi hành kể từ ngày 27/12/2019 đến hết ngày 31/12/2024.

Trước đó Bộ Công Thương đã trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 824/QĐ-TTg phê duyệt Đề án "Tăng cường quản lí nhà nước về chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại và gian lận xuất xứ".

Đề án đã đề ra nhiều nhiệm vụ, giải pháp nhằm tăng cường quản lí nhà nước đối với hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, đầu tư nước ngoài; ngăn chặn và xử lí nghiêm các hành vi lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại, gian lận xuất xứ hàng hóa, trong đó các mặt hàng có nguy cơ cao như gỗ dán.

Như Huỳnh