Doanh nghiệp

Vay hơn 2.500 tỉ đồng, Xuân Mai Corp lỗ ròng vì trả lãi

14:44 | 07/05/2020

Chia sẻ

Với việc vay nợ nhiều, riêng khoản chi phí lãi vay của Xuân Mai Corp trong quí I đã ở mức 37,7 tỉ đồng, cao gấp 1,3 lần so với lợi nhuận gộp 28,9 tỉ đồng.

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai (Xuân Mai Corp - Mã: XMC) công bố kết quả kinh doanh quí đầu năm 2020 với doanh thu thuần đạt 202,2 tỉ đồng, giảm 34% so với cùng kì năm trước. Lợi nhuận gộp cũng giảm 57,2% xuống 28,9 tỉ đồng; biên lãi gộp thu hẹp từ 20,7% xuống còn 14,3%.

Trong cơ cấu doanh thu, hai mảng lớn nhất là doanh thu xây lắp giảm từ 182,2 tỉ đồng xuống 137,1 tỉ đồng và doanh thu kinh doanh bất động sản giảm từ 85 tỉ đồng xuống 39,4 tỉ đồng. Doanh thu sản xuất công nghiệp và dịch vụ cũng giảm so với quí I/2019, đạt lần lượt 13,6 tỉ đồng và 12,1 tỉ đồng.

Xuân Mai Corp lỗ sau thuế gần 12 tỉ đồng trong quí I, nợ vay chiếm hơn nửa nguồn vốn - Ảnh 1.

Cơ cấu doanh thu quí I/2020 của Xuân Mai Corp. Trích BCTC quí I/2020.

Doanh thu tài chính trong kì tăng đột biến từ 4,7 tỉ đồng lên 23,8 tỉ đồng nhờ thu được lãi tiền gửi. Mặt khác, chi phí tài chính giảm 25,5% xuống 35,9 tỉ đồng. Các chi phí bán hàng và chi phí quản lí doanh nghiệp cũng giảm lần lượt xuống 1,1 tỉ đồng và 26,9 tỉ đồng.

Mặc dù vậy, Xuân Mai Corp vẫn ghi nhận lỗ thuần 11,2 tỉ đồng từ hoạt động kinh doanh. Theo đó, công ty lỗ sau thuế 11,5 tỉ đồng, cao hơn 17,3% so với mức lỗ 9,8 tỉ đồng cùng kì năm trước. Riêng phần lỗ thuộc về cổ đông công ty mẹ ở mức 10,6 tỉ đồng.

Có thể thấy, việc kinh doanh kém hiệu quả của Xuân Mai Corp chủ yếu do chịu áp lực lớn từ chi phí tài chính, đặc biệt với khoản nợ ngân hàng khồng lồ.

Doanh nghiệp hiện đang vay ngắn hạn 1.496 tỉ đồng và vay dài hạn 1.104 tỉ đồng, tổng nợ vay chiếm tới hơn một nửa cơ cấu nguồn vốn. Theo đó, riêng chi phí lãi vay trong quí I đã ở mức 37,7 tỉ đồng, cao gấp 1,3 lần so với lợi nhuận gộp, đồng nghĩa với việc doanh nghiệp làm ăn còn không đủ tiền để bù đắp chi phí lãi vay.

Trong khi đó, dòng tiền của doanh nghiệp chủ yếu nằm tại khoản phải thu ngắn hạn 2.642 tỉ đồng và hàng tồn kho 942,8 tỉ đồng. Tổng tài sản tại ngày 31/3 ở mức 5.082 tỉ đồng, trong đó tiền mặt và tiền gửi chỉ ở mức 83,9 tỉ đồng.

Sơn Tùng