Tài chính

Tỷ giá ngoại tệ ngày 26/9: Vietcombank tăng giá đồng nhân dân tệ, bảng Anh, đô la Úc

09:59 | 26/09/2020

Chia sẻ

Khảo sát tỷ giá ngoại tệ hôm nay, trong khi nhân dân tệ tăng giá ở chiều mua và giảm giá chiều bán ra, một số đồng ngoại tệ khác như euro, bảng Anh, đô la Úc… giảm giá ở cả hai chiều giao dịch.

Tỷ giá yen Nhật tại các ngân hàng hôm nay

Khảo sát tỷ giá yen Nhật (JPY) hôm nay 26/9, tại chiều mua vào có 6 ngân hàng giảm giá và 4 ngân hàng giữ nguyên giá mua so với hôm qua. Trong khi đó chiều bán ra có 2 ngân hàng tăng giá, 4 ngân hàng giảm giá và 4 ngân hàng giữ nguyên giá bán so với hôm qua.

SCB có giá mua vào yên Nhật (JPY) cao nhất là 217,70 VND/JPY. Bán Yên Nhật (JPY) thấp nhất là Ngân hàng Đông Á với 221.00 VND/JPY.

Ngân hàng

Tỷ giá JPY hôm nay(26/09/2020)

Tỷ giá JPY hôm qua(25/09/2020)

Mua tiền mặt

Mua chuyển khoản

Bán ra

Mua tiền mặt

Mua chuyển khoản

Bán ra

VCB

212,60

214,75

223,67

212,92

215,07

224,48

ACB

216,86

217,95

221,95

217,29

218,39

221,32

Techcombank

216,21

216,38

225,40

216,59

216,78

225,80

Vietinbank

213,86

214,36

222,86

213,99

214,49

222,99

BIDV

214,45

215,75

223,09

214,45

215,75

223,09

DAB

214,00

218,00

221,00

214,00

218,00

221,00

VIB

215,00

217,00

222,00

216,00

218,00

221,00

SCB

217,70

218,40

221,80

218,00

218,70

221,90

STB

217,00

218,00

222,00

217,00

218,00

222,00

NCB

216,40

217,60

222,11

216,40

217,60

222,11

Tỷ giá đô la Úc tại các ngân hàng hôm nay

Tỷ giá đô la Úc (AUD) hôm nay tại 10 ngân hàng trong nước, ở chiều mua vào có 1 ngân hàng tăng giá, 6 ngân hàng giảm giá và 3 ngân hàng giữ nguyên giá mua so với hôm qua. Trong khi đó chiều bán ra có 3 ngân hàng tăng giá, 4 ngân hàng giảm giá và 3 ngân hàng giữ nguyên giá bán so với hôm qua.

Hôm nay Ngân hàng Đông Á có giá mua đô la Úc (AUD) cao nhất là 16.220 VND/AUD. Trong khi đó Ngân hàng Đông Á có giá bán đô la Úc (AUD) thấp nhất là 16.510 VND/AUD.

Ngân hàng

Tỷ giá AUD hôm nay(26/09/2020)

Tỷ giá AUD hôm qua(25/09/2020)

Mua tiền mặt

Mua chuyển khoản

Bán ra

Mua tiền mặt

Mua chuyển khoản

Bán ra

VCB

15.983,27

16.144,72

16.650,79

15.935,80

16.096,77

16.601,34

ACB

16.057,00

16.162,00

16.525,00

16.122,00

16.227,00

16.478,00

Techcombank

15.844,00

16.059,00

16.662,00

15.917,00

16.134,00

16.734,00

Vietinbank

16.077,00

16.207,00

16.677,00

16.147,00

16.277,00

16.747,00

BIDV

16.064,00

16.161,00

16.612,00

16.064,00

16.161,00

16.612,00

DAB

16.220,00

16.280,00

16.510,00

16.220,00

16.290,00

16.510,00

VIB

15.973,00

16.118,00

16.611,00

16.025,00

16.171,00

16.595,00

SCB

16.120,00

16.170,00

16.520,00

16.180,00

16.230,00

16.570,00

STB

16.097,00

16.197,00

16.603,00

16.200,00

16.300,00

16.706,00

NCB

16.059,00

16.149,00

16.553,00

16.059,00

16.149,00

16.553,00

Tỷ giá bảng Anh tại các ngân hàng hôm nay

Hôm nay, tỷ giá bảng Anh (GBP) tại chiều mua vào có 1 ngân hàng tăng giá, 6 ngân hàng giảm giá và 3 ngân hàng giữ nguyên giá mua so với hôm qua. Trong khi đó chiều bán ra có 2 ngân hàng tăng giá, 5 ngân hàng giảm giá và 3 ngân hàng giữ nguyên giá bán so với hôm qua.

Ngân hàng Sacombank có giá mua bảng Anh (GBP) cao nhất là 29.358 VND/GBP. Đồng thời Sacombank có giá bán ra thấp nhất là 29.672 VND/GBP.

Ngân hàng

Tỷ giá GBP hôm nay(26/09/2020)

Tỷ giá GBP hôm qua(25/09/2020)

Mua tiền mặt

Mua chuyển khoản

Bán ra

Mua tiền mặt

Mua chuyển khoản

Bán ra

VCB

28.858,50

29.150,00

30.063,73

28.824,59

29.115,75

30.028,41

ACB

0,00

29.317,00

0,00

0,00

29.371,00

0,00

Techcombank

28.929,00

29.141,00

30.043,00

28.998,00

29.211,00

30.115,00

Vietinbank

29.088,00

29.138,00

30.098,00

29.217,00

29.267,00

30.227,00

BIDV

29.084,00

29.259,00

29.755,00

29.084,00

29.259,00

29.755,00

DAB

29.270,00

29.390,00

29.790,00

29.300,00

29.420,00

29.810,00

VIB

28.948,00

29.211,00

29.784,00

29.101,00

29.365,00

29.811,00

SCB

29.300,00

29.420,00

29.810,00

29.320,00

29.440,00

29.800,00

STB

29.358,00

29.458,00

29.672,00

29.404,00

29.504,00

29.714,00

NCB

29.146,00

29.266,00

29.867,00

29.146,00

29.266,00

29.867,00

Tỷ giá won Hàn Quốc tại các ngân hàng hôm nay

Khảo sát tại 7 ngân hàng Việt Nam, tỷ giá won Hàn Quốc (KRW) ở chiều mua vào có 2 ngân hàng giảm giá, 2 ngân hàng giữ nguyên giá mua so với hôm qua và 3 ngân hàng không giao dịch chiều mua vào. Trong khi đó chiều bán ra có 3 ngân hàng giảm giá và 4 ngân hàng giữ nguyên giá bán so với hôm qua.

Ngân hàng Quốc Dân (NCB) có giá mua vào won Hàn Quốc (KRW) cao nhất là 18,30 VND/KRW. Trong khi đó Ngân hàng Quốc Dân có giá bán won (KRW) thấp nhất với giá 20,83 VND/KRW.

Ngân hàng

Tỷ giá KRW hôm nay(26/09/2020)

Tỷ giá KRW hôm qua(25/09/2020)

Mua tiền mặt

Mua chuyển khoản

Bán ra

Mua tiền mặt

Mua chuyển khoản

Bán ra

VCB

17,12

19,02

20,84

17,15

19,05

20,87

Techcombank

0,00

0,00

23,00

0,00

0,00

23,00

Vietinbank

17,92

18,72

21,52

17,99

18,79

21,59

BIDV

17,75

0,00

21,59

17,75

0,00

21,59

SCB

0,00

19,60

21,60

0,00

19,60

21,70

STB

0,00

18,00

21,00

0,00

18,00

21,00

NCB

18,3

18,9

20,83

18,3

18,9

20,83

Tỷ giá nhân dân tệ tại các ngân hàng hôm nay

Khảo sát tỷ giá nhân dân tệ (CNY) tại 5 ngân hàng trong nước, chỉ Vietcombank có giao dịch chiều mua vào nhân dân tệ, giảm giá so với hôm qua. Tại chiều bán ra có 3 ngân hàng giảm giá và 4 ngân hàng giữ nguyên giá bán so với hôm qua.

Tỷ giá Vietcombank mua vào nhân dân tệ (CNY) ở mức cao nhất với 3.332,21 VND/CNY. Bán ra nhân dân tệ (CNY) thấp nhất là VietinBank với giá 3.433 VND/CNY.

Ngân hàng

Tỷ giá CNY hôm nay(26/09/2020)

Tỷ giá CNY hôm qua(25/09/2020)

Mua tiền mặt

Mua chuyển khoản

Bán ra

Mua tiền mặt

Mua chuyển khoản

Bán ra

VCB

3.332,21

3.365,87

3471,9

3327,96

3.361,58

3467,47

Techcombank

0

3.335

3.467

0

3.341

3.472

Vietinbank

0

3.358

3.433

0

3.361

3.436

BIDV

0

3.354

3.449

0

3.354

3.449

STB

0

3.328

3.500

0

3.331

3.501

Ngoài ra, còn nhiều loại tiền tệ khác được giao dịch trong ngày như:

Tỷ giá USD giao dịch trong khoảng từ 23.092 - 23.274 VND/USD.

Tỷ giá euro (EUR) giao dịch trong khoảng từ 26.624 - 27.441 VND/USD.

Tỷ giá đô la Singapore (SGD) giao dịch trong khoảng từ: 16.573 - 17.037 VND/SGD.

Tỷ giá đô la Canada (CAD) giao dịch trong khoảng từ: 17.065 - 17.563 VND/CAD.

Tỷ giá bath Thái Lan (THB) giao dịch trong khoảng từ 673,68 - 758,83 VND/THB.

(Tỷ giá được cập nhật theo website các ngân hàng và tham khảo từ website ngan-hang.com).

 

Ngọc Mai