|
 Thuật ngữ VietnamBiz
TAGS

tỷ giá yen Nhật

Tỷ giá yen Nhật hôm nay 27/5: Tăng giảm trái chiều tại các ngân hàng

Tỷ giá yen Nhật hôm nay 27/5: Tăng giảm trái chiều tại các ngân hàng

Ghi nhận vào sáng ngày hôm nay (27/5), tỷ giá yen Nhật tại các ngân hàng tăng - giảm không đồng nhất ở hai chiều giao dịch. Trong khi đó, tại thị trường chợ đen, tỷ giá mua - bán đồng ngoại tệ này giảm, hiện đang ở mức 168,73 - 169,93 VND/JPY.
Tài chính -09:40 | 27/05/2023
Tỷ giá yen Nhật hôm nay 26/5: Duy trì đà giảm tại các ngân hàng

Tỷ giá yen Nhật hôm nay 26/5: Duy trì đà giảm tại các ngân hàng

Ghi nhận vào sáng ngày hôm nay (26/5), tỷ giá yen Nhật tiếp tục giảm ở hai chiều giao dịch. Trong khi đó, tại thị trường chợ đen, tỷ giá mua - bán đồng ngoại tệ này biến động trái chiều, hiện đang ở mức 169,1 - 170,3 VND/JPY.
Tài chính -09:39 | 26/05/2023
Tỷ giá yen Nhật hôm nay 25/5: Các ngân hàng điều chỉnh tỷ giá giảm

Tỷ giá yen Nhật hôm nay 25/5: Các ngân hàng điều chỉnh tỷ giá giảm

Ghi nhận vào sáng ngày hôm nay (25/5), tỷ giá yen Nhật tại các ngân hàng đồng loạt giảm ở hai chiều giao dịch. Đồng thời, tại thị trường chợ đen, tỷ giá mua - bán đồng ngoại tệ này giảm, hiện đang ở mức 168,96 - 170,46 VND/JPY.
Tài chính -09:28 | 25/05/2023
Tỷ giá yen Nhật hôm nay 24/5: Tăng trở lại chỉ sau một ngày giảm

Tỷ giá yen Nhật hôm nay 24/5: Tăng trở lại chỉ sau một ngày giảm

Ghi nhận vào sáng ngày hôm nay (24/5), tỷ giá yen Nhật đồng loạt tăng trở lại ở hai chiều giao dịch tại các ngân hàng. Tương tự, tại thị trường chợ đen, tỷ giá mua - bán đồng ngoại tệ này tăng, hiện đang ở mức 169,89 - 171,39 VND/JPY.
Tài chính -09:27 | 24/05/2023
Tỷ giá yen Nhật hôm nay 23/5: Quay đầu giảm đồng loạt tại các ngân hàng

Tỷ giá yen Nhật hôm nay 23/5: Quay đầu giảm đồng loạt tại các ngân hàng

Ghi nhận vào sáng ngày hôm nay (23/5), tỷ giá yen Nhật tại các ngân hàng quay đầu giảm đồng loạt ở hai chiều giao dịch. Đồng thời, tại thị trường chợ đen, tỷ giá mua - bán đồng ngoại tệ này giảm, hiện đang ở mức 169,87 - 171,37 VND/JPY.
Tài chính -09:28 | 23/05/2023
Tỷ giá yen Nhật hôm nay 22/5: Hầu hết ngân hàng tăng tỷ giá

Tỷ giá yen Nhật hôm nay 22/5: Hầu hết ngân hàng tăng tỷ giá

Ghi nhận vào sáng ngày hôm nay (22/5), tỷ giá yen Nhật đồng loạt tăng ở hai chiều giao dịch tại nhiều ngân hàng. Tương tự, tại thị trường chợ đen, tỷ giá mua - bán đồng ngoại tệ này tăng, hiện đang ở mức 170,52 - 171,72 VND/JPY.
Tài chính -09:41 | 22/05/2023
Tỷ giá yen Nhật hôm nay 20/5: Xu hướng tăng chiếm đa số ngân hàng

Tỷ giá yen Nhật hôm nay 20/5: Xu hướng tăng chiếm đa số ngân hàng

Ghi nhận vào sáng ngày hôm nay (20/5), tỷ giá yen Nhật tại nhiều ngân hàng quay đầu tăng đồng loạt ở hai chiều giao dịch. Trong khi đó, tại thị trường chợ đen, tỷ giá mua - bán đồng ngoại tệ này giảm, hiện đang ở mức 169,68 - 171,18 VND/JPY.
Tài chính -09:50 | 20/05/2023
Tỷ giá yen Nhật hôm nay 19/5: Tiếp đà giảm ngày thứ 4 liên tiếp

Tỷ giá yen Nhật hôm nay 19/5: Tiếp đà giảm ngày thứ 4 liên tiếp

Ghi nhận vào sáng ngày hôm nay (19/5), tỷ giá yen Nhật tiếp đà giảm đồng loạt ở hai chiều giao dịch tại các ngân hàng. Tương tự, tại thị trường chợ đen, tỷ giá mua - bán đồng ngoại tệ này giảm, hiện đang ở mức 170,12 - 171,62 VND/JPY.
Tài chính -09:47 | 19/05/2023
Tỷ giá yen Nhật hôm nay 18/5: Duy trì đà giảm tại các ngân hàng

Tỷ giá yen Nhật hôm nay 18/5: Duy trì đà giảm tại các ngân hàng

Ghi nhận vào sáng ngày hôm nay (18/5), tỷ giá yen Nhật tại các ngân hàng đồng loạt giảm ở hai chiều giao dịch. Đồng thời, tại thị trường chợ đen, tỷ giá mua - bán đồng ngoại tệ này giảm, hiện đang ở mức 170,87 - 172,27 VND/JPY.
Tài chính -09:34 | 18/05/2023
Tỷ giá yen Nhật hôm nay 17/5: Các ngân hàng tiếp tục giảm tỷ giá

Tỷ giá yen Nhật hôm nay 17/5: Các ngân hàng tiếp tục giảm tỷ giá

Ghi nhận vào sáng ngày hôm nay (17/5), tỷ giá yen Nhật duy trì đà giảm đồng loạt ở hai chiều giao dịch tại các ngân hàng. Tương tự, tại thị trường chợ đen, tỷ giá mua - bán đồng ngoại tệ này cũng giảm, hiện đang ở mức 171,79 - 172,94 VND/JPY.
Tài chính -09:25 | 17/05/2023
Tỷ giá yen Nhật hôm nay 16/5: Giảm đồng loạt tại các ngân hàng

Tỷ giá yen Nhật hôm nay 16/5: Giảm đồng loạt tại các ngân hàng

Ghi nhận vào sáng ngày hôm nay (16/5), tỷ giá yen Nhật tại các ngân hàng đồng loạt giảm ở hai chiều giao dịch. Đồng thời, tại thị trường chợ đen, tỷ giá mua - bán đồng ngoại tệ này cũng giảm, hiện đang ở mức 172,14 - 173,24 VND/JPY.
Tài chính -09:34 | 16/05/2023
Tỷ giá yen Nhật hôm nay 15/5: Đa số ngân hàng giảm tỷ giá

Tỷ giá yen Nhật hôm nay 15/5: Đa số ngân hàng giảm tỷ giá

Ghi nhận vào sáng ngày hôm nay (15/5), tỷ giá yen Nhật giảm đồng loạt ở hai chiều giao dịch tại nhiều ngân hàng. Trong khi đó, tại thị trường chợ đen, tỷ giá mua - bán đồng ngoại tệ này giữ nguyên, hiện đang ở mức 174,27 - 175,27 VND/JPY.
Tài chính -09:30 | 15/05/2023
Tỷ giá yen Nhật hôm nay 13/5: Xu hướng giảm chiếm đa số ngân hàng

Tỷ giá yen Nhật hôm nay 13/5: Xu hướng giảm chiếm đa số ngân hàng

Ghi nhận vào sáng ngày hôm nay (13/5), tỷ giá yen Nhật tại hầu hết ngân hàng tiếp tục giảm đồng loạt ở hai chiều giao dịch. Trong khi đó, tại thị trường chợ đen, tỷ giá mua - bán đồng ngoại tệ này không đổi, hiện đang ở mức 174,27 - 175,27 VND/JPY.
Tài chính -09:23 | 13/05/2023
Tỷ giá yen Nhật hôm nay 12/5: Quay đầu giảm tại các ngân hàng

Tỷ giá yen Nhật hôm nay 12/5: Quay đầu giảm tại các ngân hàng

Ghi nhận vào sáng ngày hôm nay (12/5), tỷ giá yen Nhật quay đầu giảm đồng loạt ở hai chiều giao dịch tại các ngân hàng. Đồng thời, tại thị trường chợ đen, tỷ giá mua - bán đồng ngoại tệ này giảm, hiện đang ở mức 174,27 - 175,27 VND/JPY.
Tài chính -09:32 | 12/05/2023
Tỷ giá yen Nhật hôm nay 11/5: Tiếp tục tăng tại các ngân hàng

Tỷ giá yen Nhật hôm nay 11/5: Tiếp tục tăng tại các ngân hàng

Ghi nhận vào sáng ngày hôm nay (11/5), tỷ giá yen Nhật tại các ngân hàng đồng loạt tăng ở hai chiều giao dịch. Tương tự, tại thị trường chợ đen, tỷ giá mua - bán đồng ngoại tệ này tăng, hiện đang ở mức 174,42 - 175,42 VND/JPY.
Tài chính -09:39 | 11/05/2023
Tỷ giá yen Nhật trong nước, tỷ giá yen Nhật chợ đen hôm nay tăng hay giảm?

Tỷ giá yen Nhật trong nước, tỷ giá yen Nhật chợ đen hôm nay tăng hay giảm?

Ghi nhận vào sáng ngày hôm nay (27/5), tỷ giá yen Nhật tại các ngân hàng tăng - giảm không đồng nhất ở hai chiều giao dịch. Trong khi đó, tại thị trường chợ đen, tỷ giá mua - bán đồng ngoại tệ này giảm, hiện đang ở mức 168,73 - 169,93 VND/JPY.

‏‏Tỷ giá ‏‏yen‏‏ Nhật trong nước‏

Vào sáng ngày hôm nay (27/5), tỷ giá yen Nhật được điều chỉnh tăng đồng loạt ở hai chiều mua và bán tại 4 ngân hàng. Trong khi đó, hai ngân hàng có tỷ giá giảm, hai ngân hàng có tỷ giá không đổi và một ngân hàng có tỷ giá biến động trái chiều.

Chi tiết như sau, ngân hàng Vietcombank có tỷ giá mua là 163,38 VND/JPY và tỷ giá bán là 172,96 VND/JPY (ứng với mức tăng 0,22 đồng và 0,23 đồng).

Đối với ngân hàng BIDV, tỷ giá tăng 0,16 đồng ở chiều mua vào và 0,18 đồng ở chiều bán ra, lần lượt đạt mức 164,18 VND/JPY và 172,95 VND/JPY.

Tại Eximbank, tỷ giá mua và bán cùng tăng 0,13 đồng, tương đương với mức 165,6 VND/JPY và 170,11 VND/JPY.

Cùng lúc, Sacombank đang giao dịch đồng yen Nhật với tỷ giá mua - bán tương ứng là 166,04 VND/JPY và 171,58 VND/JPY, lần lượt tăng 0,1 đồng và 0,07 đồng.

Trong khi đó, Techcombank triển khai mức giảm 0,97 đồng ở chiều mua và 0,96 đồng ở chiều bán, hiện được giao dịch ở mức 160,21 VND/JPY và 172,5 VND/JPY.

Tương tự, ngân hàng NCB cũng điều chỉnh tỷ giá mua giảm 0,88 đồng xuống mức 163,66 VND/JPY và tỷ giá bán giảm 0,84 đồng về mức 170,54 VND/JPY.

Song song đó, ngân hàng Agribank tiếp tục duy trì tỷ giá mua và bán ở mức không đổi là 165,34 VND/JPY và 172,1 VND/JPY.

So với phiên cuối ngày hôm qua, tỷ giá mua tại ngân hàng HSBC cũng giữ nguyên ở mức 163,7 VND/JPY và tỷ giá bán giữ ở mức 170,92 VND/JPY.

Duy chỉ có VietinBank đang mua đồng yen Nhật với tỷ giá là 162,77 VND/JPY - giảm 1,64 đồng và bán ra với tỷ giá là 172,47 VND/JPY - tăng 0,11 đồng.

Hiện tại, tỷ giá mua yen Nhật tại các ngân hàng được khảo sát dao động trong khoảng 160,21 - 166,04 VND/JPY, còn tỷ giá bán dao động trong phạm vi 170,11 - 172,96 VND/JPY.

Theo ghi nhận, Sacombank hiện là ngân hàng có tỷ giá mua yen Nhật cao nhất và Eximbank có tỷ giá bán thấp nhất trong số các ngân hàng được khảo sát.

Khảo sát tỷ giá yen Nhật hàng ngày tại các ngân hàng uy tín trong nước như Vietcombank, BIDV, Agribank, Eximbank, Techcombank, Vietinbank, HSBC, Ngân hàng Quốc Dân…

Tỷ giá yen Nhật chợ đen là bao nhiêu

Khảo sát tỷ giá yen Nhật (JPY) trên thị trường chợ đen hôm nay, giá mua vào yen Nhật đang được đưa ra ở mức 178 VND/JPY, giảm 1 đồng so với hôm qua. Còn ở chiều bán ra, giá yen Nhật trên thị trường chợ đen hiện là 180 VND/JPY, tương tự giảm 1 đồng so với trước đó.

Đồng yen Nhật là gì?

Đồng yen (JPY) là tiền tệ chính thức của Nhật Bản. Đây là loại tiền được giao dịch nhiều thứ ba trên thị trường ngoại hối sau đồng USD Mỹ và đồng euro. Nó cũng được sử dụng rộng rãi như một loại tiền tệ dự trữ sau đồng USD Mỹ, đồng euro và bảng Anh.

Đồng yen Nhật là một thành phần nằm trong chương trình hiện đại hóa của chính phủ Minh Trị đối với nền kinh tế Nhật Bản. Trong đó, những quy định về việc thành lập một đồng tiền thống nhất trên toàn nước Nhật được mô phỏng từ hệ thống tiền tệ thập phân của châu Âu.

Thời kỳ trước Minh Trị của Nhật, những khu vực cát cứ phong kiến thời duy tân của nước Nhật đều phát hành đơn vị tiền riêng của mình với một loạt những mệnh giá tiền tệ không tương thích.

Vào năm 1871, đạo luật tiền tệ ra đời đã loại bỏ các loại tiền này và thiết lập nên đồng yên (tức dưới thời Minh Trị), được định nghĩa là 1,5g vàng hoặc 24,26g bạc. Đây cũng là đơn vị tiền tệ thập phân mới của Nhật.

Theo đó, những khu vực cát cứ đã nhanh chóng trở thành các tỉnh. Bên cạnh đó, các kho sản xuất tiền đã trở thành những ngân hàng tư nhân cấp tỉnh, ban đầu vẫn được giữ nguyên để in tiền.

Nhằm chấm dứt tình trạng này, Ngân hàng Nhật Bản đã được chính thức thành lập vào năm 1882 và độc quyền kiểm soát nguồn cung tiền tại thị trường Nhật Bản.

Sau khi bạc mất giá vào năm 1873, đồng yen Nhật theo đó cũng đã mất giá so với đồng USD và đồng CAD. Cho đến năm 1897, đồng yen Nhật chỉ còn giá khoảng 0,5 USD. Cũng vào năm đó, Nhật Bản đã áp dụng các tiêu chuẩn trao đổi vàng, vì lý do này nên đồng yên đã bị đóng băng giá trị chỉ 0,5 USD.

Tỷ giá này vẫn được duy trì đến tháng 12/1932. Sau đó, vào 7//1932, đồng yen Nhật đã giảm xuống chỉ còn 0,3 USD và đến năm 1933 là còn 0,2 USD.

Sau nhiều đợt biến động về tỷ giá, đến năm 1973, chính phủ Nhật Bản đã duy trì chính sách can thiệp tiền tệ và đồng yen Nhật lúc này đã nương theo chế độ “thả nổi có kiểm soát”. Chính phủ Nhật Bản lúc này đã tập trung vào thị trường xuất khẩu cạnh tranh, đồng thời đảm bảo tỷ giá hối đoái thấp đối với đồng Yên thông qua thặng dư thương mại.

Hiệp định Plaza được ký kết vào năm 1985 đã tạm thời thay đổi tình trạng trên. Tỷ giá hối đoái đã giảm từ mức trung bình là ¥239/1 USD năm 1985 xuống còn ¥128 vào năm 1988. Điều này đã dẫn đến tỷ lệ cao nhất ¥80 so với đồng USD năm 1995. Nó cũng đã làm tăng giá trị GDP của nhật. Tuy nhiên, cũng từ thời điểm này, tỷ giá đồng Yên thế giới đã giảm đi đáng kể.

Ngân hàng Nhật Bản ngay lúc này đã đưa ra chính sách lãi suất từ 0 đến gần 0. Trước đó, chính phủ Nhật Bản cũng đã có chính sách chống lại tình trạng lạm phát vô cùng nghiêm ngặt.

Nên đổi yen Nhật ở đâu an toàn và có phí rẻ nhất.

Nhìn chung nơi an toàn và hợp pháp để trao đổi giao dịch ngoại tệ là các ngân hàng uy tín như: Vietcombank, BIDV, Agribank, Eximbank, Techcombank, Vietinbank, HSBC, Ngân hàng Quốc Dân…

Ở mỗi ngân hàng đều sẽ đưa ra một mức tỷ giá riêng và có đôi chút chênh lệch với nhau. Tham khảo bảng tỷ giá yen Nhật tại các ngân hàng được cập nhật hàng ngày sẽ cho chúng ta biết được ngân hàng nào đang có giá mua vào hoặc giá bán ra yen Nhật tốt nhất trong ngày.

Tuy nhiên thủ tục đổi ngoại tệ tại các ngân hàng thường sẽ rắc rối và phức tạp hơn khiến cho nhiều người cảm thấy hơi e ngại.

Nhiều người thay vì tới ngân hàng để đổi tiền yen Nhật thì hay đổi tiền tại các cửa tiệm vàng, cầm đồ (hay còn được gọi là thị trường chợ đen). Tuy nhiên tỷ giá yen Nhật trên thị trường chợ đen thường cao hơn so với tại ngân hàng. Bên cạnh đó còn tiềm ẩn một số rủi ro nhất định về chất lượng của đồng tiền. Bởi vậy nếu như bạn có nhu cầu giao dịch yen Nhật trên thị trường chợ đen thì cần tìm được cửa hàng uy tín và nâng cao cảnh giác hơn nhé.

Thông tin về tỷ giá yen Nhật sẽ thay đổi hàng ngày, hãy liên tục theo dõi và cập nhật thông tin tỷ giá để biết được tỷ giá yen Nhật mới nhất hôm nay là bao nhiêu.

VietnamBiz luôn cập nhật những thông tin mới nhất về tỷ giá yen Nhật đến bạn đọc tham khảo.

Giá heo hơi đã tạo đáy thành công, kỷ lục 100.000 đồng/kg có quay trở lại lần hai?
Nhiều doanh nghiệp chăn nuôi cho rằng giá heo hơi đã tạo đáy quanh mốc 49.000 - 50.000 đồng/kg trong giai cuối năm 2022 - đầu năm 2023 - thời điểm trùng với dịch lễ Tết Nguyên Đán. Các doanh nghiệp tin rằng giá heo hơi đang bước vào giai đoạn phục hồi trong bối cảnh cung suy giảm mạnh và tiêu thụ đang có xu hướng tăng dần.