|
 Thuật ngữ VietnamBiz
TAGS

tỷ giá yen Nhật

Tỷ giá yen Nhật hôm nay 13/8: Biến động trái chiều trong phiên cuối tuần

Tỷ giá yen Nhật hôm nay 13/8: Biến động trái chiều trong phiên cuối tuần

Theo khảo sát vào sáng ngày hôm nay (13/8), tỷ giá yen Nhật tại các ngân hàng tăng - giảm không đồng nhất ở hai chiều giao dịch. Tại thị trường chợ đen, tỷ giá ở hai chiều mua - bán biến động trái chiều, hiện đang ở mức 176,4 - 177,6 VND/JPY.
Tài chính -09:53 | 13/08/2022
Tỷ giá yen Nhật hôm nay 12/8: Đa số ngân hàng giảm tỷ giá trở lại

Tỷ giá yen Nhật hôm nay 12/8: Đa số ngân hàng giảm tỷ giá trở lại

Theo khảo sát vào sáng ngày hôm nay (12/8), tỷ giá yen Nhật tại hầu hết các ngân hàng đều giảm ở hai chiều giao dịch. Tại thị trường chợ đen, tỷ giá ở hai chiều mua - bán tiếp tục tăng, hiện đang ở mức 176,36 VND/JPY và 177,86 VND/JPY.
Tài chính -10:28 | 12/08/2022
Tỷ giá yen Nhật hôm nay 11/8: Đồng loạt tăng tại các ngân hàng

Tỷ giá yen Nhật hôm nay 11/8: Đồng loạt tăng tại các ngân hàng

Vào sáng ngày hôm nay (11/8), tỷ giá yen Nhật tại các ngân hàng quay đầu tăng đồng loạt so với phiên đóng cửa hôm qua. Tại thị trường chợ đen, tỷ giá ở hai chiều mua - bán cũng điều chỉnh tăng, hiện đang ở mức 175,99 - 177,49 VND/JPY.
Tài chính -10:27 | 11/08/2022
Tỷ giá yen Nhật hôm nay 10/8: Giảm tại ngân hàng và thị trường chợ đen

Tỷ giá yen Nhật hôm nay 10/8: Giảm tại ngân hàng và thị trường chợ đen

Ghi nhận sáng ngày hôm nay (10/8), tỷ giá yen Nhật tại các ngân hàng giảm đồng loạt so với phiên đóng cửa hôm qua. Tại thị trường chợ đen, tỷ giá giảm ở hai chiều mua - bán, hiện đang ở mức 175,65 VND/JPY và 177,15 VND/JPY.
Tài chính -09:59 | 10/08/2022
Tỷ giá yen Nhật hôm nay 9/8: Các ngân hàng điều chỉnh tăng tỷ giá trở lại

Tỷ giá yen Nhật hôm nay 9/8: Các ngân hàng điều chỉnh tăng tỷ giá trở lại

Ghi nhận sáng ngày hôm nay (9/8), tỷ giá yen Nhật tại các ngân hàng tăng đồng loạt so với phiên đóng cửa hôm qua. Trong khi đó, tại thị trường chợ đen, tỷ giá giảm ở hai chiều mua - bán, hiện đang ở mức 177,16 - 178,26 VND/JPY.
Tài chính -10:25 | 09/08/2022
Tỷ giá yen Nhật hôm nay 8/8: Quay đầu giảm trong phiên đầu tuần

Tỷ giá yen Nhật hôm nay 8/8: Quay đầu giảm trong phiên đầu tuần

Ghi nhận sáng ngày hôm nay (8/8), tỷ giá yen Nhật tại các ngân hàng giảm đồng loạt so với phiên đóng cửa cuối tuần trước. Tại thị trường chợ đen, tỷ giá tăng giảm không đồng đều ở hai chiều mua - bán, hiện đang ở mức 177,49 - 178,49 VND/JPY.
Tài chính -10:22 | 08/08/2022
Tỷ giá yen Nhật hôm nay 6/8: Nhiều ngân hàng không đổi trong phiên cuối tuần

Tỷ giá yen Nhật hôm nay 6/8: Nhiều ngân hàng không đổi trong phiên cuối tuần

Ghi nhận sáng ngày hôm nay (6/8), tỷ giá yen Nhật tại nhiều ngân hàng không đổi so với phiên đóng cửa cuối ngày hôm qua. Tại thị trường chợ đen, giá yen Nhật giảm xuống giao dịch mua - bán với giá là 177,00 - 179,00 VND/JPY
Tài chính -10:20 | 06/08/2022
Tỷ giá yen Nhật hôm nay 5/8: Các ngân hàng tiếp tục tăng đồng loạt

Tỷ giá yen Nhật hôm nay 5/8: Các ngân hàng tiếp tục tăng đồng loạt

Ghi nhận sáng ngày hôm nay (5/8), tỷ giá yen Nhật tại các ngân hàng tiếp tục tăng đồng loạt so với phiên đóng cửa cuối ngày hôm qua. Tại thị trường chợ đen, giá yen Nhật cũng tăng lên giao dịch mua - bán với giá là 178,50 - 179,50 VND/JPY.
Tài chính -10:24 | 05/08/2022
Tỷ giá yen Nhật hôm nay 4/8: Bất ngờ quay đầu tăng tại các ngân hàng và thị trường chợ đen

Tỷ giá yen Nhật hôm nay 4/8: Bất ngờ quay đầu tăng tại các ngân hàng và thị trường chợ đen

Ghi nhận sáng ngày hôm nay (4/8), tỷ giá yen Nhật tại các ngân hàng bất ngờ quay đầu tăng đồng loạt so với phiên đóng cửa cuối ngày hôm qua. Tại thị trường chợ đen, giá yen Nhật cũng tăng lên giao dịch mua - bán với giá là 178,00 - 179,50 VND/JPY.
Tài chính -10:21 | 04/08/2022
Tỷ giá yen Nhật hôm nay 3/8: Giảm đồng loạt tại các ngân hàng và thị trường chợ đen

Tỷ giá yen Nhật hôm nay 3/8: Giảm đồng loạt tại các ngân hàng và thị trường chợ đen

Ghi nhận sáng ngày hôm nay (3/8), tỷ giá yen Nhật tại các ngân hàng đồng loạt giảm so với phiên đóng cửa cuối ngày hôm qua. Tại thị trường chợ đen, giá yen Nhật cũng giảm xuống giao dịch mua - bán với giá là 177,5 - 178,50 VND/JPY.
Tài chính -10:13 | 03/08/2022
Đồng yen trên đà tăng mạnh nhất kể từ khi đại dịch COVID-19 bùng phát

Đồng yen trên đà tăng mạnh nhất kể từ khi đại dịch COVID-19 bùng phát

Đồng yen trên đà tăng mạnh nhất kể từ khi đại dịch COVID-19 bùng phát vào tháng 3/2020.
Tài chính -07:42 | 03/08/2022
Tỷ giá yen Nhật hôm nay 2/8: Đồng loạt tăng tại các ngân hàng và thị trường chợ đen

Tỷ giá yen Nhật hôm nay 2/8: Đồng loạt tăng tại các ngân hàng và thị trường chợ đen

Ghi nhận sáng ngày hôm nay (2/8), tỷ giá yen Nhật tại các ngân hàng đồng loạt tăng so với phiên đóng cửa cuối ngày hôm qua. Tại thị trường chợ đen, giá yen Nhật cũng tăng lên giao dịch mua - bán với giá là 178,50 - 179,50 VND/JPY.
Tài chính -10:06 | 02/08/2022
Tỷ giá yen Nhật hôm nay 1/8: Đa số ngân hàng tăng trong phiên đầu tuần

Tỷ giá yen Nhật hôm nay 1/8: Đa số ngân hàng tăng trong phiên đầu tuần

Ghi nhận sáng ngày hôm nay (1/8), tỷ giá yen Nhật tại đa số ngân hàng có xu hướng tăng so với phiên đóng cửa cuối tuần trước. Tại thị trường chợ đen, giá yen Nhật cũng tăng lên giao dịch mua - bán với giá là 177,50 - 178,50 VND/JPY.
Tài chính -10:22 | 01/08/2022
Tỷ giá yen Nhật hôm nay 30/7: Đa số ngân hàng tiếp tục tăng trong phiên cuối tuần

Tỷ giá yen Nhật hôm nay 30/7: Đa số ngân hàng tiếp tục tăng trong phiên cuối tuần

Ghi nhận sáng ngày hôm nay (30/7), tỷ giá yen Nhật tại các ngân hàng đồng loạt tiếp tục tăng so với phiên đóng cửa cuối ngày hôm qua. Tại thị trường chợ đen, giá yen Nhật cũng tăng lên giao dịch mua - bán với giá là 177,50 - 178,50 VND/JPY.
Tài chính -10:46 | 30/07/2022
Tỷ giá yen Nhật hôm nay 29/7: Tiếp tục tăng đồng loạt tại các ngân hàng và thị trường chợ đen

Tỷ giá yen Nhật hôm nay 29/7: Tiếp tục tăng đồng loạt tại các ngân hàng và thị trường chợ đen

Ghi nhận sáng ngày hôm nay (29/7), tỷ giá yen Nhật tại các ngân hàng đồng loạt tiếp tục tăng so với phiên đóng cửa cuối ngày hôm qua. Tại thị trường chợ đen, giá yen Nhật cũng tăng lên giao dịch mua - bán với giá là 177,50 - 178,50 VND/JPY.
Tài chính -10:15 | 29/07/2022
Tỷ giá yen Nhật trong nước, tỷ giá yen Nhật chợ đen hôm nay tăng hay giảm?

Tỷ giá yen Nhật trong nước, tỷ giá yen Nhật chợ đen hôm nay tăng hay giảm?

Theo khảo sát vào sáng ngày hôm nay (13/8), tỷ giá yen Nhật tại các ngân hàng tăng - giảm không đồng nhất ở hai chiều giao dịch. Tại thị trường chợ đen, tỷ giá ở hai chiều mua - bán biến động trái chiều, hiện đang ở mức 176,4 - 177,6 VND/JPY.

‏‏Tỷ giá ‏‏yen‏‏ Nhật trong nước‏

‏Vào sáng ngày hôm nay (13/8), ‏‏tỷ giá ‏‏yen‏‏ Nhật‏‏ của các ngân hàng tại thời điểm khảo sát có biến động trái chiều ở chiều mua và chiều bán.‏

‏Một số ngân hàng không có điều chỉnh mới như ‏‏Vietcombank‏‏ với tỷ giá mua - bán yen Nhật là 170,7 VND/JPY và 180,72 VND/JPY. ‏

‏Tỷ giá yen Nhật tại Agribank ổn định ở mức 172,85 VND/JPY tại chiều mua vào và 177,46 VND/JPY tại chiều bán ra. HSBC tiếp tục duy trì tỷ giá mua - bán yen Nhật là 171,24 VND/JPY và 178,79 VND/JPY.‏

‏BIDV hiện đang giao dịch với giá mua yen Nhật là 171,73 VND/JPY và giá bán là 180,57 VND/JPY, lần lượt tăng 0,05 đồng và 0,07 đồng.‏

‏Tỷ giá mua - bán yen Nhật tại Eximbank‏‏là 173,37 VND/JPY và 177,27 VND/JPY, tăng lần lượt 0,13 đồng và 0,14 đồng so với phiên cuối ngày hôm qua.‏

‏Trong khi đó, ngân hàng Sacombank lại điều chỉnh tỷ giá yen Nhật ở chiều mua giảm 0,16 đồng và tỷ giá ở chiều bán giảm 0,19 đồng, tương đương với mức 172,82 VND/JPY và 180,39 VND/JPY.‏

‏Tương tự, Techcombank hiện đang triển khai tỷ giá mua - bán yen Nhật là 168,47 VND/JPY và 180,82 VND/JPY, lần lượt giảm 0,34 đồng và 0,29 đồng.‏

‏Đối với ngân hàng Vietinbank, tỷ giá yen Nhật ‏‏diễn biến trái chiều: ‏‏giảm 0,93 đồng xuống mức 171,2 VND/JPY ở chiều mua và tăng 0,07 đồng lên 180,75 VND/JPY ở chiều bán.‏

‏Tại NCB, tỷ giá mua yen Nhật giảm 0,46 đồng về mức 171,09 VND/JPY. Ngược lại, tỷ giá bán lại tăng 0,1 đồng lên mức 179,18 VND/JPY.‏

‏Tỷ giá mua ‏‏yen Nhật tại các ngân hàng được khảo sát dao động từ 168,47 ‏‏VND/JPY đến 173,37 VND/JPY. Đối với chiều bán ra, tỷ giá yen Nhật dao động trong khoảng 177,27 - 180,82 VND/JP‏‏Y.‏

‏Theo ghi nhận‏‏, Eximbank hiện đang là ngân hàng có tỷ giá mua yen Nhật cao nhất và cũng tại Eximbank có tỷ giá bán thấp nhất trong số các ngân hàng được khảo sát.

Khảo sát tỷ giá yen Nhật hàng ngày tại các ngân hàng uy tín trong nước như Vietcombank, BIDV, Agribank, Eximbank, Techcombank, Vietinbank, HSBC, Ngân hàng Quốc Dân…

Tỷ giá yen Nhật trong nước hôm nay

Hôm nay giá đồng yen Nhật (JPY) trong nước có khá nhiều biến động, chủ yếu là theo xu hướng giảm giá mạnh tại các ngân hàng.

Theo đó tại Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank), giá mua vào bằng tiền mặt đồng yen Nhật (JPY) đang ghi nhận được là 166,28 VND/JPY, giảm 0,51 đồng so với khảo sát vào buổi sáng hôm qua. Tương tự ở chiều bán ra, Vietcombank điều chỉnh giảm 0,54 đồng so với hôm qua xuống mức 176,04 VND/JPY.

Tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam (Vietinbank), giá mua vào bằng tiền mặt đồng yen Nhật (JPY) đang ghi nhận được là 167,68 VND/JPY, giảm 0,97 đồng so với khảo sát vào buổi sáng hôm qua. Tương tự ở chiều bán ra, Vietcombank điều chỉnh giảm 0,97 đồng so với hôm qua xuống mức 176,23 VND/JPY.

Tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV), giá mua vào bằng tiền mặt đồng yen Nhật (JPY) đang ghi nhận được là 167,18 VND/JPY, giảm 0,67 đồng so với khảo sát vào buổi sáng hôm qua. Tương tự ở chiều bán ra, Vietcombank điều chỉnh giảm 0,70 đồng so với hôm qua xuống mức 175,77 VND/JPY.

Tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank), giá mua vào bằng tiền mặt đồng yen Nhật (JPY) đang ghi nhận được là 168,39 VND/JPY, giảm 0,57 đồng so với khảo sát vào buổi sáng hôm qua. Tương tự ở chiều bán ra, Vietcombank điều chỉnh giảm 0,59 đồng so với hôm qua xuống mức 172,87 VND/JPY.

Có thể thấy trong nhóm 4 ông lớn ngân hàng quốc doanh có vốn nhà nước, VietinBank có bước điều chỉnh giá yen Nhật mạnh nhất, đồng thời giảm 0,97 đồng ở cả hai chiều giao dịch mua vào và bán ra.

Xét tại nhóm các ngân hàng thương mại tư nhân, tỷ giá yen Nhật cũng đồng thời giảm mạnh trong ngày hôm nay.

Tại ngân hàng Eximbank, tỷ giá yen Nhật (JPY) đang được giao dịch mua vào và bán ra ở mức: 168,98 VND/JPY - 172,65 VND/JPY. Tương ứng giảm 0,80 đồng và 0,82 đồng ở mỗi chiều giao dịch.

Tại ngân hàng Sacombank, tỷ giá yen Nhật (JPY) đang được giao dịch mua vào và bán ra ở mức: 168,44 VND/JPY - 176,03 VND/JPY. Tương ứng giảm 1,23 đồng và 1,19 đồng ở mỗi chiều giao dịch.

Tại ngân hàng Techcombank, tỷ giá yen Nhật (JPY) đang được giao dịch mua vào và bán ra ở mức: 164,24 VND/JPY - 176,53 VND/JPY. Tương ứng giảm 0,79 đồng và 0,78 đồng ở mỗi chiều giao dịch.

Tại Ngân hàng Quốc Dân (NCB), tỷ giá yen Nhật (JPY) đang được giao dịch mua vào và bán ra ở mức: 167,08 VND/JPY - 174,52 VND/JPY. Giảm đồng thời 0,7 đồng tại cả hai chiều mua/bán.

Tại ngân hàng quốc tế HSBC, giá yen Nhật cũng giảm mạnh 1,07 đồng và 1,12 đồng ở mỗi chiều giao dịch. Theo đó giá mua - bán đồng yen Nhật tại HSBC trong ôm nay đang được ghi nhận ở mức 167,30 VND/JPY - 174,05 VND/JPY.

So sánh tỷ giá yen Nhật (JPY) trong số 9 ngân hàng bên trên, Eximbank đang là ngân hàng có giá mua vào yen Nhật cao nhất ở mức 168,98 VND/JPY. Đồng thời cũng chính tại ngân hàng này đang bán ra đồng yen Nhật với giá thấp nhất ở mức 172,65 VND/JPY.

Ngân hàng Sacombank có biên độ điều chỉnh lớn nhất trong số các ngân hàng được khảo sát. Trong đó ở chiều mua vào đồng yen Nhật giảm 1,23 đồng so với hôm qua. Còn ở chiều bán ra đồng yen Nhật được điều chỉnh giảm 1,19 đồng so với phiên sáng hôm qua.

Tỷ giá yen Nhật chợ đen là bao nhiêu

Khảo sát tỷ giá yen Nhật (JPY) trên thị trường chợ đen hôm nay, giá mua vào yen Nhật đang được đưa ra ở mức 178 VND/JPY, giảm 1 đồng so với hôm qua. Còn ở chiều bán ra, giá yen Nhật trên thị trường chợ đen hiện là 180 VND/JPY, tương tự giảm 1 đồng so với trước đó.

Nên đổi yen Nhật ở đâu an toàn và có phí rẻ nhất.

Nhìn chung nơi an toàn và hợp pháp để trao đổi giao dịch ngoại tệ là các ngân hàng uy tín như: Vietcombank, BIDV, Agribank, Eximbank, Techcombank, Vietinbank, HSBC, Ngân hàng Quốc Dân…

Ở mỗi ngân hàng đều sẽ đưa ra một mức tỷ giá riêng và có đôi chút chênh lệch với nhau. Tham khảo bảng tỷ giá yen Nhật tại các ngân hàng được cập nhật hàng ngày sẽ cho chúng ta biết được ngân hàng nào đang có giá mua vào hoặc giá bán ra yen Nhật tốt nhất trong ngày.

Tuy nhiên thủ tục đổi ngoại tệ tại các ngân hàng thường sẽ rắc rối và phức tạp hơn khiến cho nhiều người cảm thấy hơi e ngại.

Nhiều người thay vì tới ngân hàng để đổi tiền yen Nhật thì hay đổi tiền tại các cửa tiệm vàng, cầm đồ (hay còn được gọi là thị trường chợ đen). Tuy nhiên tỷ giá yen Nhật trên thị trường chợ đen thường cao hơn so với tại ngân hàng. Bên cạnh đó còn tiềm ẩn một số rủi ro nhất định về chất lượng của đồng tiền. Bởi vậy nếu như bạn có nhu cầu giao dịch yen Nhật trên thị trường chợ đen thì cần tìm được cửa hàng uy tín và nâng cao cảnh giác hơn nhé.

Thông tin về tỷ giá yen Nhật sẽ thay đổi hàng ngày, hãy liên tục theo dõi và cập nhật thông tin tỷ giá để biết được tỷ giá yen Nhật mới nhất hôm nay là bao nhiêu.

Kỳ vọng đầu tư công tăng tốc cuối năm, bài toán chính sách tài khoá không dễ giải
Theo TS Võ Trí Thành, cho dù nền kinh tế đang khát vốn và kỳ vọng cao vào đầu tư công, song thực tế cũng cho thấy tiến độ giải ngân vốn đầu tư công nhiều năm qua luôn là một bài toán không dễ giải.