|
 Thuật ngữ VietnamBiz
TAGS

tỷ giá yen Nhật

Tỷ giá yen Nhật hôm nay 1/2: Quay đầu tăng tại các ngân hàng

Tỷ giá yen Nhật hôm nay 1/2: Quay đầu tăng tại các ngân hàng

Ghi nhận vào sáng ngày hôm nay (1/2), tỷ giá yen Nhật tại các ngân hàng quay đầu tăng đồng loạt ở hai chiều giao dịch. Đồng thời, tại thị trường chợ đen, tỷ giá mua - bán đồng ngoại tệ này tăng, hiện đang ở mức 179,59 - 180,39 VND/JPY.
Tài chính -09:20 | 01/02/2023
Tỷ giá yen Nhật hôm nay 31/1: Giảm đồng loạt tại các ngân hàng

Tỷ giá yen Nhật hôm nay 31/1: Giảm đồng loạt tại các ngân hàng

Ghi nhận vào sáng ngày hôm nay (31/1), tỷ giá yen Nhật đồng loạt giảm ở hai chiều giao dịch tại các ngân hàng. Tương tự, tại thị trường chợ đen, tỷ giá mua - bán đồng ngoại tệ này giảm, hiện đang ở mức 179,38 - 180,38 VND/JPY.
Tài chính -09:20 | 31/01/2023
Tỷ giá yen Nhật hôm nay 30/1: Tiếp tục tăng giảm trái chiều trong phiên đầu tuần

Tỷ giá yen Nhật hôm nay 30/1: Tiếp tục tăng giảm trái chiều trong phiên đầu tuần

Ghi nhận vào sáng ngày hôm nay (30/1), tỷ giá yen Nhật tại các ngân hàng biến động không đồng nhất ở hai chiều giao dịch. Trong khi đó, tại thị trường chợ đen, tỷ giá mua - bán đồng ngoại tệ này giảm, hiện đang ở mức 179,57 - 180,67 VND/JPY.
Tài chính -09:48 | 30/01/2023
Tỷ giá yen Nhật hôm nay 28/1: Biến động trái chiều tại các ngân hàng

Tỷ giá yen Nhật hôm nay 28/1: Biến động trái chiều tại các ngân hàng

Ghi nhận vào sáng ngày hôm nay (28/1), tỷ giá yen Nhật tăng - giảm không đồng nhất ở hai chiều giao dịch tại các ngân hàng. Trong khi đó, tại thị trường chợ đen, tỷ giá mua - bán đồng ngoại tệ này tăng, hiện đang ở mức 179,8 - 180,9 VND/JPY.
Tài chính -09:00 | 28/01/2023
Tỷ giá yen Nhật hôm nay 27/1: Xu hướng giảm chiếm đa số ngân hàng

Tỷ giá yen Nhật hôm nay 27/1: Xu hướng giảm chiếm đa số ngân hàng

Ghi nhận vào sáng ngày hôm nay (27/1), tỷ giá yen Nhật tại nhiều ngân hàng đồng loạt giảm ở hai chiều giao dịch. Tương tự, tại thị trường chợ đen, tỷ giá mua - bán đồng ngoại tệ này giảm, hiện đang ở mức 178,87 - 180,37 VND/JPY.
Tài chính -09:27 | 27/01/2023
Tỷ giá yen Nhật hôm nay 19/1: Các ngân hàng điều chỉnh tỷ giá tăng trở lại

Tỷ giá yen Nhật hôm nay 19/1: Các ngân hàng điều chỉnh tỷ giá tăng trở lại

Ghi nhận vào sáng ngày hôm nay (19/1), tỷ giá yen Nhật quay đầu tăng đồng loạt ở hai chiều giao dịch tại các ngân hàng. Đồng thời, tại thị trường chợ đen, tỷ giá mua - bán đồng ngoại tệ này tăng, hiện đang ở mức 181,08 - 182,18 VND/JPY.
Tài chính -09:34 | 19/01/2023
Tỷ giá yen Nhật hôm nay 18/1: Tiếp tục giảm tại hầu hết ngân hàng

Tỷ giá yen Nhật hôm nay 18/1: Tiếp tục giảm tại hầu hết ngân hàng

Ghi nhận vào sáng ngày hôm nay (18/1), tỷ giá yen Nhật tại đa số ngân hàng tiếp tục giảm ở hai chiều giao dịch. Trong khi đó, tại thị trường chợ đen, tỷ giá mua - bán đồng ngoại tệ này tăng, hiện đang ở mức 181,05 - 182,05 VND/JPY.
Tài chính -10:04 | 18/01/2023
Tỷ giá yen Nhật hôm nay 17/1: Đồng loạt giảm tại các ngân hàng

Tỷ giá yen Nhật hôm nay 17/1: Đồng loạt giảm tại các ngân hàng

Ghi nhận vào sáng ngày hôm nay (17/1), tỷ giá yen Nhật giảm đồng loạt ở hai chiều giao dịch tại các ngân hàng. Tương tự, tại thị trường chợ đen, tỷ giá mua - bán đồng ngoại tệ này giảm, hiện đang ở mức 180,93 - 182,03 VND/JPY.
Tài chính -09:44 | 17/01/2023
Tỷ giá yen Nhật hôm nay 16/1: Đa số ngân hàng tiếp tục tăng tỷ giá

Tỷ giá yen Nhật hôm nay 16/1: Đa số ngân hàng tiếp tục tăng tỷ giá

Ghi nhận vào sáng ngày hôm nay (16/1), tỷ giá yen Nhật tại đa số ngân hàng tiếp tục tăng ở hai chiều giao dịch. Trong khi đó, tại thị trường chợ đen, tỷ giá mua - bán đồng ngoại tệ này biến động trái chiều, hiện đang ở mức 181,6 - 182,8 VND/JPY.
Tài chính -09:50 | 16/01/2023
Đồng yen có thể sẽ tăng giá so với đồng USD trong năm 2023

Đồng yen có thể sẽ tăng giá so với đồng USD trong năm 2023

Diễn biến của đồng yen trong năm 2023 sẽ phụ thuộc vào chính sách tiền tệ của Fed và BoJ, đồng yen được cho là sẽ từng bước tăng giá so với đồng USD trong năm nay và đạt mức 129 yen/USD vào cuối năm.
Tài chính -06:49 | 16/01/2023
Tỷ giá yen Nhật hôm nay 14/1: Xu hướng tăng chiếm đa số ngân hàng

Tỷ giá yen Nhật hôm nay 14/1: Xu hướng tăng chiếm đa số ngân hàng

Ghi nhận vào sáng ngày hôm nay (14/1), tỷ giá yen Nhật có xu hướng tăng ở hai chiều giao dịch tại đa số ngân hàng. Đồng thời, tại thị trường chợ đen, tỷ giá mua - bán đồng ngoại tệ này cũng tăng, hiện đang ở mức 181,5 - 183 VND/JPY.
Tài chính -09:27 | 14/01/2023
Tỷ giá yen Nhật hôm nay 13/1: Các ngân hàng tiếp tục tăng tỷ giá

Tỷ giá yen Nhật hôm nay 13/1: Các ngân hàng tiếp tục tăng tỷ giá

Ghi nhận vào sáng ngày hôm nay (13/1), tỷ giá yen Nhật tại các ngân hàng tiếp tục tăng đồng loạt ở hai chiều giao dịch. Tương tự, tại thị trường chợ đen, tỷ giá mua - bán đồng ngoại tệ này tăng, hiện đang ở mức 178,78 - 180,98 VND/JPY.
Tài chính -09:03 | 13/01/2023
Tỷ giá yen Nhật hôm nay 12/1: Tăng trở lại chỉ sau một ngay giảm

Tỷ giá yen Nhật hôm nay 12/1: Tăng trở lại chỉ sau một ngay giảm

Ghi nhận vào sáng ngày hôm nay (12/1), tỷ giá yen Nhật đồng loạt tăng trở lại ở hai chiều giao dịch tại các ngân hàng. Đồng thời, tại thị trường chợ đen, tỷ giá mua - bán đồng ngoại tệ này tăng, hiện đang ở mức 176,98 - 178,18 VND/JPY.
Tài chính -09:33 | 12/01/2023
Tỷ giá yen Nhật hôm nay 11/1: Quay đầu giảm đồng loạt tại các ngân hàng

Tỷ giá yen Nhật hôm nay 11/1: Quay đầu giảm đồng loạt tại các ngân hàng

Ghi nhận vào sáng ngày hôm nay (11/1), tỷ giá yen Nhật tại các ngân hàng quay đầu giảm đồng loạt ở hai chiều giao dịch. Tương tự, tại thị trường chợ đen, tỷ giá mua - bán đồng ngoại tệ này giảm, hiện đang ở mức 176,68 - 177,98 VND/JPY.
Tài chính -09:51 | 11/01/2023
Tỷ giá yen Nhật hôm nay 10/1: Tiếp tục tăng tại đa số ngân hàng

Tỷ giá yen Nhật hôm nay 10/1: Tiếp tục tăng tại đa số ngân hàng

Ghi nhận vào sáng ngày hôm nay (10/1), tỷ giá yen Nhật tiếp tục tăng đồng loạt ở hai chiều giao dịch tại nhiều ngân hàng. Trong khi đó, tại thị trường chợ đen, tỷ giá mua - bán đồng ngoại tệ này biến động trái chiều, hiện đang ở mức 176,81 - 178,01 VND/JPY.
Tài chính -09:41 | 10/01/2023
Tỷ giá yen Nhật trong nước, tỷ giá yen Nhật chợ đen hôm nay tăng hay giảm?

Tỷ giá yen Nhật trong nước, tỷ giá yen Nhật chợ đen hôm nay tăng hay giảm?

Ghi nhận vào sáng ngày hôm nay (1/2), tỷ giá yen Nhật tại các ngân hàng quay đầu tăng đồng loạt ở hai chiều giao dịch. Đồng thời, tại thị trường chợ đen, tỷ giá mua - bán đồng ngoại tệ này tăng, hiện đang ở mức 179,59 - 180,39 VND/JPY.

‏‏Tỷ giá ‏‏yen‏‏ Nhật trong nước‏

Vào sáng ngày hôm nay (1/2), tỷ giá yen Nhật đồng loạt tăng ở hai chiều mua và bán tại các ngân hàng được khảo sát.

Theo đó, mức tỷ giá mua - bán của loại ngoại tệ này tại ngân hàng Vietcombank là 175,34 VND/JPY và 185,62 VND/JPY, tăng lần lượt 0,38 đồng và 0,39 đồng.

VietinBank có tỷ giá mua là 177,08 VND/JPY và tỷ giá bán là 185,03 VND/JPY, cùng tăng 0,29 đồng so với phiên đóng cửa ngày hôm qua.

Đối với ngân hàng BIDV, tỷ giá tăng 0,36 đồng ở chiều mua vào và 0,37 đồng ở chiều bán ra, tương đương với mức 176,73 VND/JPY và 185,98 VND/JPY.

Agribank đang giao dịch đồng yen Nhật với tỷ giá mua - bán tương ứng là 177,55 VND/JPY và 185,16 VND/JPY, lần lượt tăng 0,42 đồng và 0,44 đồng.

Tại Eximbank, tỷ giá mua tăng 0,41 đồng lên mức 178,07 VND/JPY và tỷ giá bán tăng 0,42 đồng lên mức 182,45 VND/JPY.

Cùng lúc, ngân hàng Sacombank triển khai mức tăng 0,3 đồng ở hai chiều mua và bán, lần lượt đạt mức 177,85 VND/JPY và 183,43 VND/JPY.

Techcombank đang mua đồng yen Nhật với mức giá là 173,6 VND/JPY - tăng 0,23 đồng và bán ra với mức giá là 185,97 VND/JPY - tăng 0,24 đồng.

Ngân hàng NCB cũng điều chỉnh tỷ giá mua và bán tăng lần lượt 0,38 đồng và 0,39 đồng, lên mức 177,16 VND/JPY và 183,83 VND/JPY.

Tương tự, HSBC có tỷ giá mua - bán là 175,93 VND/JPY và 183,69 VND/JPY, lần lượt tăng 0,3 đồng và 0,31 đồng.

Hiện tại, tỷ giá mua yen Nhật tại các ngân hàng được khảo sát dao động trong khoảng 173,6 - 178,07 VND/JPY, còn tỷ giá bán dao động trong phạm vi 182,45 - 185,98 VND/JPY.

Theo ghi nhận, Eximbank hiện là ngân hàng có tỷ giá mua yen Nhật cao nhất và cũng tại Eximbank có tỷ giá bán thấp nhất trong số các ngân hàng được khảo sát.

Khảo sát tỷ giá yen Nhật hàng ngày tại các ngân hàng uy tín trong nước như Vietcombank, BIDV, Agribank, Eximbank, Techcombank, Vietinbank, HSBC, Ngân hàng Quốc Dân…

Tỷ giá yen Nhật chợ đen là bao nhiêu

Khảo sát tỷ giá yen Nhật (JPY) trên thị trường chợ đen hôm nay, giá mua vào yen Nhật đang được đưa ra ở mức 178 VND/JPY, giảm 1 đồng so với hôm qua. Còn ở chiều bán ra, giá yen Nhật trên thị trường chợ đen hiện là 180 VND/JPY, tương tự giảm 1 đồng so với trước đó.

Đồng yen Nhật là gì?

Đồng yen (JPY) là tiền tệ chính thức của Nhật Bản. Đây là loại tiền được giao dịch nhiều thứ ba trên thị trường ngoại hối sau đồng USD Mỹ và đồng euro. Nó cũng được sử dụng rộng rãi như một loại tiền tệ dự trữ sau đồng USD Mỹ, đồng euro và bảng Anh.

Đồng yen Nhật là một thành phần nằm trong chương trình hiện đại hóa của chính phủ Minh Trị đối với nền kinh tế Nhật Bản. Trong đó, những quy định về việc thành lập một đồng tiền thống nhất trên toàn nước Nhật được mô phỏng từ hệ thống tiền tệ thập phân của châu Âu.

Thời kỳ trước Minh Trị của Nhật, những khu vực cát cứ phong kiến thời duy tân của nước Nhật đều phát hành đơn vị tiền riêng của mình với một loạt những mệnh giá tiền tệ không tương thích.

Vào năm 1871, đạo luật tiền tệ ra đời đã loại bỏ các loại tiền này và thiết lập nên đồng yên (tức dưới thời Minh Trị), được định nghĩa là 1,5g vàng hoặc 24,26g bạc. Đây cũng là đơn vị tiền tệ thập phân mới của Nhật.

Theo đó, những khu vực cát cứ đã nhanh chóng trở thành các tỉnh. Bên cạnh đó, các kho sản xuất tiền đã trở thành những ngân hàng tư nhân cấp tỉnh, ban đầu vẫn được giữ nguyên để in tiền.

Nhằm chấm dứt tình trạng này, Ngân hàng Nhật Bản đã được chính thức thành lập vào năm 1882 và độc quyền kiểm soát nguồn cung tiền tại thị trường Nhật Bản.

Sau khi bạc mất giá vào năm 1873, đồng yen Nhật theo đó cũng đã mất giá so với đồng USD và đồng CAD. Cho đến năm 1897, đồng yen Nhật chỉ còn giá khoảng 0,5 USD. Cũng vào năm đó, Nhật Bản đã áp dụng các tiêu chuẩn trao đổi vàng, vì lý do này nên đồng yên đã bị đóng băng giá trị chỉ 0,5 USD.

Tỷ giá này vẫn được duy trì đến tháng 12/1932. Sau đó, vào 7//1932, đồng yen Nhật đã giảm xuống chỉ còn 0,3 USD và đến năm 1933 là còn 0,2 USD.

Sau nhiều đợt biến động về tỷ giá, đến năm 1973, chính phủ Nhật Bản đã duy trì chính sách can thiệp tiền tệ và đồng yen Nhật lúc này đã nương theo chế độ “thả nổi có kiểm soát”. Chính phủ Nhật Bản lúc này đã tập trung vào thị trường xuất khẩu cạnh tranh, đồng thời đảm bảo tỷ giá hối đoái thấp đối với đồng Yên thông qua thặng dư thương mại.

Hiệp định Plaza được ký kết vào năm 1985 đã tạm thời thay đổi tình trạng trên. Tỷ giá hối đoái đã giảm từ mức trung bình là ¥239/1 USD năm 1985 xuống còn ¥128 vào năm 1988. Điều này đã dẫn đến tỷ lệ cao nhất ¥80 so với đồng USD năm 1995. Nó cũng đã làm tăng giá trị GDP của nhật. Tuy nhiên, cũng từ thời điểm này, tỷ giá đồng Yên thế giới đã giảm đi đáng kể.

Ngân hàng Nhật Bản ngay lúc này đã đưa ra chính sách lãi suất từ 0 đến gần 0. Trước đó, chính phủ Nhật Bản cũng đã có chính sách chống lại tình trạng lạm phát vô cùng nghiêm ngặt.

Nên đổi yen Nhật ở đâu an toàn và có phí rẻ nhất.

Nhìn chung nơi an toàn và hợp pháp để trao đổi giao dịch ngoại tệ là các ngân hàng uy tín như: Vietcombank, BIDV, Agribank, Eximbank, Techcombank, Vietinbank, HSBC, Ngân hàng Quốc Dân…

Ở mỗi ngân hàng đều sẽ đưa ra một mức tỷ giá riêng và có đôi chút chênh lệch với nhau. Tham khảo bảng tỷ giá yen Nhật tại các ngân hàng được cập nhật hàng ngày sẽ cho chúng ta biết được ngân hàng nào đang có giá mua vào hoặc giá bán ra yen Nhật tốt nhất trong ngày.

Tuy nhiên thủ tục đổi ngoại tệ tại các ngân hàng thường sẽ rắc rối và phức tạp hơn khiến cho nhiều người cảm thấy hơi e ngại.

Nhiều người thay vì tới ngân hàng để đổi tiền yen Nhật thì hay đổi tiền tại các cửa tiệm vàng, cầm đồ (hay còn được gọi là thị trường chợ đen). Tuy nhiên tỷ giá yen Nhật trên thị trường chợ đen thường cao hơn so với tại ngân hàng. Bên cạnh đó còn tiềm ẩn một số rủi ro nhất định về chất lượng của đồng tiền. Bởi vậy nếu như bạn có nhu cầu giao dịch yen Nhật trên thị trường chợ đen thì cần tìm được cửa hàng uy tín và nâng cao cảnh giác hơn nhé.

Thông tin về tỷ giá yen Nhật sẽ thay đổi hàng ngày, hãy liên tục theo dõi và cập nhật thông tin tỷ giá để biết được tỷ giá yen Nhật mới nhất hôm nay là bao nhiêu.

VietnamBiz luôn cập nhật những thông tin mới nhất về tỷ giá yen Nhật đến bạn đọc tham khảo.

Nhận định thị trường chứng khoán ngày 2/2: VN-Index chưa thể vượt qua đỉnh tháng 12
Theo dự báo của công ty chứng khoán, VN-Index vẫn chưa thể vượt qua đỉnh tháng 12 và có thể kiểm tra lại vùng hỗ trợ 1.061 - 1.063 điểm trong phiên ngày mai