|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Thủ tướng chỉ đạo tạm dừng kí mới hợp đồng xuất khẩu gạo để kiểm tra thực trạng

15:50 | 25/03/2020
Chia sẻ
Trong văn bản hoả tốc gửi tới Bộ Công Thương và các Bộ ngành liên quan, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu trong khi chờ báo cáo đánh giá của Đoàn kiểm tra liên ngành, tạm dừng kí hợp đồng xuất khẩu gạo mới.

Ngày 25/3, Văn phòng Chính phủ ngày đã gửi văn bản hoả tốc tới các Bộ Công Thương, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn truyền đạt ý kiến của Thủ tướng yêu cầu kiểm tra, đánh giá nguồn cung và tình hình xuất khẩu gạo.

Theo đó, Thủ tướng giao Bộ Công Thương chủ trì phối hợp với các Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành để làm việc với các địa phương và doanh nghiệp xuất khẩu gạo chủ chốt, rà soát, kiểm tra, đánh giá về nguồn cung thóc gạo, tình hình xuất khẩu gạo và thực hiện dự trữ lưu thông, tình hình thực hiện hợp đồng xuất khẩu gạo.

Trên cơ sở đó, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định việc điều chỉnh hoạt động xuất khẩu gạo theo đúng quy định trước ngày 28/3.

Trong khi chờ báo cáo đánh giá của Đoàn kiểm tra liên ngành, Thủ tướng yêu cầu tạm dừng kí hợp đồng xuất khẩu gạo mới.

Đối với hợp đồng xuất khẩu gạo đã kí kết theo đúng quy định pháp luật sẽ được xử lý cụ thể sau khi Đoàn kiểm tra liên ngành báo cáo. Đối với hợp đồng xuất khẩu gạo đã được kí theo đúng qui định của pháp luật sẽ được xử lí cụ thể sau khi nghe Đoàn kiểm tra liên ngnafh của Bộ trưởng Bộ Công Thương báo cáo. 

"Bộ Công Thương và các bộ, ngành cần nghiêm túc rút kinh nghiệm trong công tác tham mưu vừa qua", Thủ tướng lưu ý.

Ngoài ra, Thủ tướng yêu cầu các bộ chịu trách nhiệm đảm bảo cung ứng gạo cho nhân dân trong nước trong bối cảnh biến đổi khí hậu và dịch bệnh hiện nay.

Theo Bộ NN&PTNT, Bộ đã và đang phối hợp chặt chẽ với các Bộ ngành, địa phương tập trung chỉ đạo thực hiện các giải pháp, đảm bảo được kế hoạch sản xuất lúa năm 2020.

Dự kiến kế hoạch sản xuất lúa năm 2020 đạt 43,5 triệu tấn thóc. Trong đó, vụ đông xuân sản lượng ước đạt trên 20 triệu tấn thóc và sẽ kết thúc thu hoạch trước 30/6.

Cụ thể, sản lượng lúa đông xuân vùng ĐBSCL ước đạt 10,8 triệu tấn, đến nay đã thu hoạch được 1,3 triệu ha, đạt 9 triệu tấn. Vùng Đông Nam Bộ sản lượng ước đạt 0,5 triệu tấn, đến nay đang thu hoạch rộ, dự kiến sẽ thu hoạch xong trước ngày 30/4.

Vùng Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên sản lượng ước đạt 2 triệu tấn, đến nay đang thu hoạch rộ, dự kiến sẽ thu hoạch xong trước ngày 30/4.

Vùng Bắc Trung Bộ sản lượng ước đạt 2,2 triệu tấn, hiện lúa đang giai đoạn đứng cái, làm đòng, dự kiến sẽ thu hoạch xong trước ngày 30/5.

Vùng Trung du miền núi phía Bắc và Đồng bằng sông Hồng sản lượng ước đạt 4,7 triệu tấn, lúa đang giai đoạn đẻ nhánh, dự kiến thu hoạch xong trước ngày 30/6.

H.Mĩ