Doanh nghiệp

Tháng 4, PHR đạt doanh thu 28 tỷ đồng, giá bán cao su bình quân 51,2 triệu đồng/tấn

14:33 | 17/05/2017

Chia sẻ

Lũy kế 4 tháng, PHR tiêu thụ được hơn 7.761 tấn thành phẩm, giá bán bình quân gần 45,6 triệu đồng/tấn.

Công ty cổ phần Cao su Phước Hòa (Mã: PHR) vừa công bố kết quả kinh doanh tháng 4.

Tháng 4, Phước Hòa khai thác được gần 197 tấn mủ quy khô (tỷ lệ 1,21% kế hoạch năm). Công ty giao bán được 552 tấn mủ thành phẩm với giá bán bình quân là 51,2 triệu đồng/tấn, doanh thu đạt hơn 28 tỷ đồng.

Lũy kế 4 tháng đầu năm, PHR khai thác được hơn 2.791 tấn, đạt hơn 19% kế hoạch năm và cao hơn gần 6% so với cùng kỳ năm 2016. Công ty cũng chế biến được 5.700 tấn mủ thành phẩm.

Sản lượng 4 tháng tiêu thụ được hơn 7.761 tấn thành phẩm, giá bán bình quân gần 45,6 triệu đồng/tấn, cao hơn 66% so với cùng kỳ. Doanh thu thành phẩm đạt hơn 355 tỷ đồng với cơ cấu tiêu thụ như sau:

thang 4 phr dat doanh thu 28 ty dong gia ban cao su binh quan 512 trieu dongtan
Nguồn: PHR

Trong tháng 5, HĐQT đặt kế hoạch đạt 978 tấn mủ quy khô (6% kế hoạch năm), thu mua 720 tấn. Bên cạnh đó, Công ty cũng chốt danh sách cổ đông chi trả cổ tức tiền mặt năm 2016, tỷ lệ 18%.

Quý I, Phước Hòa tiêu thụ được 7.209,45 tấn mủ thành phẩm với giá bán bình quân hơn 45,1 triệu đồng/tấn. Doanh thu (cả mủ skim) là 327,12 tỷ đồng, tăng 182% so cùng kỳ năm 2016.

Quý II, Công ty phấn đấu đạt sản lượng khai thác 2.800 tấn mủ quy khô (đạt 20% kế hoạch năm), tổ chức tốt thu mua mủ 2.000 tấn từ vườn ngoài từ đầu vụ để tăng nguồn nguyên liệu cho chế biến.

thang 4 phr dat doanh thu 28 ty dong gia ban cao su binh quan 512 trieu dongtan Giá bán cao su tăng 67%, doanh thu quý I của Phước Hòa tăng 182% so với cùng kỳ

Năm 2016, giá bán cao su bình quân của Cao su Phước Hòa chỉ đạt xấp xỉ 27 triệu đồng/tấn. Sang quý I/2017, giá cao ...

Hoàng Kiều