|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Tài chính

Tập đoàn Bảo Việt lãi sau thuế 942 tỷ đồng trong nửa đầu năm, gần gấp rưỡi cùng kỳ

20:56 | 30/07/2021
Chia sẻ
Lợi nhuận sau thuế hợp nhất của Bảo Việt đạt 942 tỷ đồng, hoàn thành 69,8% kế hoạch năm. Tổng tài sản tăng 1,2% đạt 149.047 tỷ đồng.

Tập đoàn Bảo Việt vừa công bố báo cáo tài chính quý II/2021 với lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt gần 942 tỷ đồng, tăng 45% so với cùng kỳ năm 2020, hoàn thành 69,8% kế hoạch năm. Lợi nhuận trước thuế của Bảo Việt đạt 1.103 tỷ đồng, tăng 38% so với cùng kỳ. 

Trong kỳ, lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm tăng mạnh lên mức 604,1 tỷ đồng. Lợi nhuận từ hoạt động tài chính cũng tăng 4,6% so với đầu năm.

Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp luỹ kế 6 tháng tăng lần lượt 4,3% và 28% so với cùng kỳ.

Tập đoàn cho biết tổng doanh thu hợp nhất của Bảo Việt đạt 24.607 tỷ đồng, tăng 6,6% so với cùng kỳ năm 2020, hoàn thành 50,2% kế hoạch năm. Trong đó, tổng doanh thu của Bảo Việt Nhân thọ đạt 18.424 tỷ đồng, tăng trưởng 8,2% so với cùng kỳ 2020; Tổng doanh thu của Bảo hiểm Bảo Việt trong 6 tháng đầu năm 2021 đạt 5.346 tỷ đồng.

Riêng công ty mẹ, tổng doanh thu đạt 743 tỷ đồng, tăng trưởng 3,1%. Lợi nhuận sau thuế  đạt 516 tỷ đồng, tăng trưởng 9,8% so với cùng kỳ. 

Tập đoàn Bảo Việt báo lãi sau thuế tăng 1,5 lần trong nửa đầu năm 2021 - Ảnh 1.

Kết quả kinh doanh quý II/2021 của Bảo Việt. (Ảnh: Phương Nga tổng hợp).

Tại 30/6/2021, tổng tài sản của tập đoàn đạt 149.047 tỷ đồng, tăng 1,2% so với đầu năm. Đáng chú ý, tiền mặt và các khoản tương đương tiền giảm đến 57,8%, xuống còn 2.860 tỷ đồng.

Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn tăng 1,7% lên 75.004 tỷ đồng. Đầu tư dài hạn tăng gần 10% lên 56.941 tỷ đồng. Về nguồn vốn, nợ phải trả và vốn chủ sở hữu tăng lần lượt là 1% và 4% trong kỳ, đạt 127.385 tỷ và 21.662 tỷ đồng.

Trong nửa đầu năm, tổng tài sản công ty mẹ đạt hơn 19.000 tỷ đồng; vốn chủ sở hữu đạt hơn 18.700 tỷ đồng.

Tập đoàn Bảo Việt báo lãi sau thuế tăng 1,5 lần trong nửa đầu năm 2021 - Ảnh 2.

Một số chỉ tiêu tài chính của Bảo Việt. (Ảnh: Phương Nga tổng hợp).

Phương Nga