|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Tài chính

Số dư tiền của Bảo hiểm ABIC tăng gấp rưỡi sau 6 tháng đầu năm

10:05 | 29/07/2021
Chia sẻ
Trong 6 tháng đầu năm, lợi nhuận sau thuế của ABIC đạt 167 tỷ đồng, tăng nhẹ 0,7% so với cùng kỳ; khoản mục tiền và tương đương tiền tăng hơn 45% lên gần 85 tỷ đồng.

CTCP Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp (ABIC - Mã: ABI) vừa công bố báo cáo tài chính quý II/2021 với lợi nhuận trước thuế lũy kế 6 tháng đầu năm đạt 209 tỷ đồng, tăng nhẹ 0,7% so với cùng kỳ năm trước và thực hiện được 70% kế hoạch năm. Lợi nhuận sau thuế đạt 167 tỷ đồng, cùng tăng 0,7%.

Trong nửa đầu năm, doanh thu phí bảo hiểm của ABIC đạt 909,5 tỷ đồng, tăng 5,6% so với cùng kỳ. Song, do các chi phí bồi thường tăng lên hơn 14%, nên lãi thuần từ mảng kinh doanh chính của công ty giảm nhẹ 4,8% so với năm ngoái với 369 tỷ đồng.

Hoạt động tài chính và các hoạt động khác cũng gặp không mấy khả quan khi lãi thuần hai mảng này lần lượt giảm 7,6% và 76%, thu về cho công ty 62,8 tỷ đồng và 180 triệu đồng.

Tuy nhiên, nhờ cắt giảm được 10,3% chi phí quản lý doanh nghiệp xuống 223 tỷ đồng, lợi nhuận của ABIC mới đạt mức tăng trưởng nhẹ 0,7%.

Bảo hiểm ABIC lãi 167 tỷ đồng, số dư tiền tăng gấp rưỡi trong 6 tháng đầu năm - Ảnh 1.

Kết quả kinh doanh quý II/2021 của ABIC. (Ảnh: Lê Huy tổng hợp).

Tính đến ngày 30/6/2021, tổng tài sản của ABIC đạt 3.190 tỷ đồng, tăng 6,8% so với cuối năm ngoái. Trong đó, khoản mục tiền và tương đương tiền tăng hơn 45% lên gần 85 tỷ đồng; các khoản phải thu ngắn hạn tăng gần 38% lên 135 tỷ đồng.

Công ty có xu hướng cơ cấu đầu tư từ dài hạn sang ngắn hạn khi khoản mục đầu tư tài chính dài hạn đã giảm 18% xuống 36,5 tỷ đồng; trong khi đó đầu tư tài chính ngắn hạn tăng 4,1% lên 2.375 tỷ đồng.

Nợ phải trả và vốn chủ sở hữu sau 6 tháng tăng lần lượt là 6,1% và 8,1% lên 2.061 tỷ đồng và 1.130 tỷ đồng.

Bảo hiểm ABIC lãi 167 tỷ đồng, số dư tiền tăng gấp rưỡi trong 6 tháng đầu năm - Ảnh 2.

Một số chỉ tiêu tài chính của ABIC. (Ảnh: Lê Huy tổng hợp).

Lê Huy

Agriseco điểm tên các bluechip và midcap đã về vùng giá hấp dẫn để đầu tư

Agriseco điểm tên các bluechip và midcap đã về vùng giá hấp dẫn để đầu tư
Với xu hướng lãi suất được dự báo tăng lên trong thời gian tới, Agriseco Research sẽ đưa ra đánh giá cụ thể về mức định giá của các cổ phiếu nhóm VN30 và VN Midcap theo phương pháp P/B để nhà đầu tư cân nhắc trong quá trình ra quyết định đầu tư.