|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Tài chính

Một công ty bảo hiểm báo lãi tăng 44% trong nửa đầu năm, số dư tiền cao gấp 5 lần cùng kỳ

09:38 | 26/07/2021
Chia sẻ
Trong 6 tháng đầu năm, lợi nhuận sau thuế của MIC đạt 116 tỷ đồng, tăng 44,2% so với cùng kỳ năm trước. Các khoản tiền và tương đương tiền tăng mạnh lên gần 64 tỷ đồng, gấp 5,2 lần cuối năm ngoái.
MIC báo lãi tăng 44%, nâng mạnh nắm giữ tiền mặt 6 tháng đầu năm - Ảnh 1.

Tổng CTCP Bảo hiểm Quân đội. (Ảnh: MIC).

Tổng CTCP Bảo hiểm Quân đội (MIC - Mã: MIG) vừa công bố báo cáo tài chính quý II/2021 với lợi nhuận sau thuế lũy kế 6 tháng đầu năm đạt 116 tỷ đồng, tăng 44,2% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, hoạt động kinh doanh bảo hiểm vẫn đóng góp chính cho tăng trưởng khi thu về cho công ty 234 tỷ đồng lãi thuần (tăng 37,4%). Tổng doanh thu phí bảo hiểm trong kỳ đạt 1.694 tỷ đồng, tăng 34,6%, chiếm tỷ trọng lớn là bảo hiểm xe cơ giới và bảo hiểm tàu thuyền.

Bên cạnh đó, lãi thuần từ hoạt động tài chính đạt 113 tỷ đồng, tăng 8,8%. Lãi thuần từ các hoạt động khác tuy có giảm mạnh (-48,6%), song chỉ chiếm một phần nhỏ.

Chi phí quản lý doanh nghiệp 6 tháng đầu năm tăng 15,8% lên 203 tỷ đồng, chủ yếu do chi phí nhân viên nâng lên.

MIC báo lãi tăng 44%, nâng mạnh nắm giữ tiền mặt 6 tháng đầu năm - Ảnh 2.

Kết quả kinh doanh quý II/2021 của MIC. (Ảnh: Lê Huy tổng hợp).

Tính đến 30/6/2021, tổng tài sản của MIC đạt 5.930 tỷ đồng, tăng 6,8% so với đầu năm. Đáng chú ý trong đó, công ty đã nâng tiền mặt và các khoản tương đương tiền lên gần 64 tỷ đồng, cao gấp 5,2 lần cuối năm ngoái.

Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn giảm 12,2% xuống 1.957 tỷ đồng, thay vào đó công ty chuyển sang đầu tư dài hạn, nâng khoản mục này lên 1.179 tỷ đồng, tăng 27%.

Về nguồn vốn, nợ phải trả và vốn chủ sở hữu tăng lần lượt là 5,7% và 6,8% trong kỳ, đạt 4.153 tỷ và 1.640 tỷ đồng.

MIC báo lãi tăng 44%, nâng mạnh nắm giữ tiền mặt 6 tháng đầu năm - Ảnh 3.

Một số chỉ tiêu tài chính của MIC. (Ảnh: Lê Huy tổng hợp).

Lê Huy