Tài chính

chủ đề nóng 
Tìm theo ngày

Vinmec, Vinschool và Vinacademy hoạt động ra sao sau 8 năm Vingroup bước chân vào lĩnh vực y tế và giáo dục?

Vinmec, Vinschool và Vinacademy hoạt động ra sao sau 8 năm Vingroup bước chân vào lĩnh vực y tế và giáo dục?
Sau 8 năm đặt chân vào hai lĩnh vực y tế và giáo dục, Vingroup đã rót tối thiểu 8.000 tỉ đồng cho các công ty con Vinmec, Vinschool và Vinacademy. Tuy nhiên, tỉ trọng doanh thu từ hai mảng trên đóng góp cho tập đoàn hàng năm là không đáng kể, cao nhất chưa đến 5%.