Doanh nghiệp

SMC báo lãi 154 tỷ đồng năm 2020, vượt 159% kế hoạch

17:23 | 18/01/2021

Chia sẻ

Lũy kế cả năm 2020, SMC ghi nhận lãi sau thuế 311 tỷ đồng, gấp hơn ba lần năm 2019, trong đó công ty mẹ lãi 300 tỷ đồng.

CTCP Ðầu tư Thương mại SMC (Mã: SMC) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2020 với với doanh thu thuần đạt 4.478 tỷ đồng, tăng 14% so với cùng kỳ năm 2019.

Trong kỳ, giá vốn hàng bán chỉ tăng 8% nên lợi nhuận gộp tăng 332% so với cùng kỳ năm 2019. Biên lãi gộp được cải thiện, tăng từ 1,9% lên 7,2%.

Chi phí bán hàng và chi phí quản lý của công ty trong quý IV đều tăng, lần lượt đạt 59 tỷ đồng và 94 tỷ đồng.

Hết quý IV/2020, SMC báo lãi 154 tỷ đồng, cải thiện so với mức lỗ 11 tỷ đồng cùng kỳ năm 2019. Trong đó, công ty mẹ lãi sau thuế 147 tỷ đồng trong khi mức lỗ cùng kỳ năm ngoái gần 12 tỷ đồng.

SMC báo lãi gấp ba lần năm 2019, vượt 159% kế hoạch năm - Ảnh 1.

Kết quả kinh doanh quí IV của SMC. (Nguồn: Tổng hợp từ BCTC).

Lũy kế cả năm 2020, SMC ghi nhận doanh thu 15.536 tỷ đồng, giảm 8%; lãi sau thuế 311 tỷ đồng, gấp hơn ba lần năm 2019, trong đó công ty mẹ lãi 300 tỷ đồng. Thu nhập cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) cả năm 2020 đạt 4.932 đồng.

Với kết quả trên, SMC đã vượt 2% kế hoạch doanh thu năm và vượt 159% kế hoạch lợi nhuận sau thuế năm 2020. Năm 2020 cũng ghi nhận mức lợi nhuận của SMC cao nhất kể từ quý III/2016 tới nay. 

Tại ngày cuối năm 2020, tổng tài sản của SMC đạt 6.715 tỷ đồng, tăng thêm gần 1.700 tỷ đồng so với năm 2019. Trong đó, tiền và các khoản tiền gửi có kỳ hạn đạt 1.773 tỷ đồng, gấp đôi năm 2019 và chiếm 26% cơ cấu tài sản.

Tổng hàng tồn kho và các khoản phải thu ngắn hạn của công ty đạt hơn 3.500 tỷ đồng, tăng hơn 34% so với năm trước đó và chiếm hơn 1/3 cơ cấu tổng tài sản.

SMC tính tới cuối năm 2020 ghi nhận hơn 102 tỷ đồng nợ xấu, trong đó đã trích lập dự phòng gần 61 tỷ đồng.

Về phía nguồn vốn, nợ phải trả của công ty ở mức 5.132 tỷ đồng, tăng 1.400 tỷ đồng so với năm 2019, chiếm 76% cơ cấu nguồn vốn. SMC đang đi vay hơn 2.600 tỷ đồng, chủ yếu là nợ vay từ ngân hàng.

Minh Hằng